[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 18:17:49 UTC 2021


commit b22c7cf410b98cbbfd80b83b25889d47deb8534a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 18:17:48 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd
---
 sv-SE/torbutton.dtd | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.dtd b/sv-SE/torbutton.dtd
index 04a73fee22..7d69bc125d 100644
--- a/sv-SE/torbutton.dtd
+++ b/sv-SE/torbutton.dtd
@@ -6,21 +6,21 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Sök efter uppdateringar för Tor Browser...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Skydd mot Cookies...">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Skydd mot kakor...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "S">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Klicka för att initialisera Torbutton">
 <!ENTITY torbutton.prefs.security_settings "Säkerhetsinställningar i Tor Browser">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Hantera Cookies skydd">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.title "Hantera skydd mot kakor">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.lockCol "Skyddad">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.domainCol "Värd">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.nameCol "Namn">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.pathCol "Sökväg">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Skydda Cookie">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Ta bort Cookie">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Oskydda Cookie">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Skydda kakan">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Ta bort kakan">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Sluta skydda kakan">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Ta bort alla utom skyddade">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Skydda nya Cookies">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Skydda inte nya Cookies">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Skydda nya kakor">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Skydda inte nya kakor">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Säkerhetsnivå">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption_tooltip "Säkerhetsreglaget låter dig stänga av vissa webbläsarfunktioner som kan göra din webbläsare mer sårbar mot intrångsförsök.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Standard">More information about the tor-commits mailing list