[tor-commits] [translation/policies-code_of_conducttxtpot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 17:45:50 UTC 2021


commit d2e481d9f82d234a0923dde1b7af02aa524c2d19
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 17:45:49 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=policies-code_of_conducttxtpot
---
 code_of_conduct+pl.po | 14 ++++++++++++--
 1 file changed, 12 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/code_of_conduct+pl.po b/code_of_conduct+pl.po
index 1056c714fd..0dc99598d7 100644
--- a/code_of_conduct+pl.po
+++ b/code_of_conduct+pl.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 # 
 # Translators:
 # Konrad W <360kon at gmail.com>, 2019
-# Waldemar Stoczkowski, 2020
 # pietrasagh <kowalik.piotr at pm.me>, 2021
+# Waldemar Stoczkowski, 2021
 # 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Code of conduct of the Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-08-02 12:00+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2019-08-27 18:54+0000\n"
-"Last-Translator: pietrasagh <kowalik.piotr at pm.me>, 2021\n"
+"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski, 2021\n"
 "Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -202,6 +202,16 @@ msgid ""
 "socioeconomic status, body size, race, ethnicity, age, religion, "
 "nationality, or membership in a disadvantaged and/or underrepresented group."
 msgstr ""
+"Głównym celem społeczności Tor jest włączenie wielu różnych "
+"współpracowników. Chcemy zaangażować współpracowników z najbardziej "
+"zróżnicowanych środowisk. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do "
+"zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich, "
+"niezależnie od ich doświadczenia, tożsamości płciowej lub ekspresji "
+"płciowej, orientacji seksualnej, rodziny, związków, zdolności (cielesnych "
+"lub psychicznych), wyglądu osobistego, statusu społeczno-ekonomicznego, "
+"wielkości ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, wieku, religii, narodowości "
+"lub przynależności do grupy defaworyzowanej i/lub niedostatecznie "
+"reprezentowanej."
 
 #. type: Plain text
 #: ../code_of_conduct.txt:68More information about the tor-commits mailing list