[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 16:47:17 UTC 2021


commit 6965cc4bdc99eef2e9bb17d1660b01b7fa68a2c9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 16:47:16 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 sv-SE/torbutton.properties | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.properties b/sv-SE/torbutton.properties
index 74d2c680d2..a89487cbdf 100644
--- a/sv-SE/torbutton.properties
+++ b/sv-SE/torbutton.properties
@@ -26,10 +26,10 @@ torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton fungerar annorlunda nu: Du kan int
 torbutton.popup.short_torbrowser = Viktig information om Torbutton!\n\nTorbutton är nu alltid aktiverad.\n\nKlicka på Torbutton för mer information.
 
 torbutton.popup.confirm_plugins = Insticksmoduler så som Flash kan äventyra din anonymitet och personliga integritet.\n\nDe kan också kringgå Tor för att avslöja var du befinner dig och vad din IP-adress är.\n\nÄr du säker på att du vill aktivera plugins?\n\n
-torbutton.popup.never_ask_again = Fråga aldrig igen
+torbutton.popup.never_ask_again = Fråga mig aldrig igen
 torbutton.popup.confirm_newnym = Tor Browser kommer att stänga alla fönster och flikar. Alla webbplatssessioner kommer att gå förlorade.\n\nStarta om Tor Browser nu för att återställa din identitet?\n\n
 
-torbutton.maximize_warning = Att maximera Tor Browser kan ge webbplatser möjlighet att upptäcka din skärmstorlek, vilket kan användas för att spåra dig. Vi rekommenderar att du lämnar Tor Browser fönstret i dess ursprungliga storlek.
+torbutton.maximize_warning = Maximering av Tor Browser kan ge webbplatser möjlighet att upptäcka din skärmstorlek, vilket kan användas för att spåra dig. Vi rekommenderar att du lämnar Tor Browser-fönstret i dess standardstorlek.
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
 canvas.siteprompt=Denna webbplats (%S) försökte extrahera HTML5-kanvasbilddata, som skulle kunna användas för att identifiera just din dator.\n\nSka Tor Browser tillåta denna webbplats att extrahera HTML5-kanvasbilddata?More information about the tor-commits mailing list