[tor-commits] [translation/torbirdy] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 16:47:08 UTC 2021


commit fda20f2b7bc6e64805b2b7bc81987282b337de43
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 16:47:07 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbirdy
---
 sv/torbirdy.dtd | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/sv/torbirdy.dtd b/sv/torbirdy.dtd
index 25337c095d..5e40c29442 100644
--- a/sv/torbirdy.dtd
+++ b/sv/torbirdy.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Kontoinställningar">
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Kolla efter nya meddelande vid uppstart">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Kontrollera efter nya meddelanden vid uppstart">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "C">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Kontrollera om det finns nya meddelanden varje">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "j">
@@ -12,7 +12,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Spara">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "s">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Avbryt">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Återställ till standard">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Återställ standardvärden">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Testa proxyinställningar">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.key "n">
@@ -29,22 +29,22 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port: ">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "p">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Transparent Torifikation (varning: kräver anpassad transproxy eller Tor router)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Transparent Torifikation (varning: kräver anpassad transproxy eller Tor-router)">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.global "Global">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "Aktivera push e-post-stöd för IMAP-konton [standard: inaktiverat]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "p">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Välj senast besökta mail katalog vid uppstart [standard: inaktiverat]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Lägg inte till mottagarnas nyckel-IDn i krypterade meddelanden [standard: lägg till]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Lägg inte till mottagarens nyckel-ID-nummer i krypterade meddelanden [standard: lägg till]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.label "Stäng av kryperade mejl huvud [Förinställt som påslaget]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.label "Inaktivera krypterade e-posthuvud [standard: aktiverad]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_protected.key "d">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Bekräfta innan e-post skickas om Enigmail är aktiverat [standard: bekräfta inte]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Aktivera Thunderbirds automatiska e-post inställningsguide [standard: inaktiverad]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Aktivera Thunderbirds automatiska e-postkonfigurationsguide [standard: inaktiverat]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "w">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Kolla efter nya meddelanden automatiskt för alla konton [standard: inaktiverat]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Kontrollera efter nya meddelanden automatiskt för alla konton [standard: inaktiverat]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Kontospecifikt">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">More information about the tor-commits mailing list