[tor-commits] [translation/exoneratorproperties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 16:45:16 UTC 2021


commit 7cad19e28cf1fdfa3d396d19fe6fb48cb3e320a4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 16:45:16 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties_completed
---
 sv/exonerator.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/exonerator.properties b/sv/exonerator.properties
index c55315539d..f0b3e2766f 100644
--- a/sv/exonerator.properties
+++ b/sv/exonerator.properties
@@ -10,7 +10,7 @@ summary.serverproblem.dbempty.title=Serverproblem
 summary.serverproblem.dbempty.body.text=Databasen verkar vara tom. Vänligen försök igen senare. Om problemet kvarstår, vänligen %s!
 summary.serverproblem.dbempty.body.link=låt oss veta
 summary.invalidparams.notimestamp.title=Inget datum angivet
-summary.invalidparams.notimestamp.body=Tyvärr ett datum måste anges
+summary.invalidparams.notimestamp.body=Tyvärr måste du också tillhandahålla en datumparameter.
 summary.invalidparams.noip.title=Ingen IP-adress angiven
 summary.invalidparams.noip.body=IP-adress måste anges.
 summary.invalidparams.timestamprange.title=Ogiltigt datumMore information about the tor-commits mailing list