[tor-commits] [translation/exoneratorproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 16:15:22 UTC 2021


commit d32f0c334f7308c4f081395288e983c2ae3ff6dd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 16:15:22 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=exoneratorproperties
---
 sv/exonerator.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/exonerator.properties b/sv/exonerator.properties
index c39df0d752..c55315539d 100644
--- a/sv/exonerator.properties
+++ b/sv/exonerator.properties
@@ -44,7 +44,7 @@ technicaldetails.exit.no=Nej
 permanentlink.heading=Permanent länk
 footer.abouttor.heading=Om Tor
 footer.abouttor.body.text=Tor är ett internationellt mjukvaruprojekt för att anonymisera internettrafik genom att kryptera paket och skicka dem genom en serie hopp innan de nÃ¥r sin destination.  Därför, om du ser trafik frÃ¥n en Tor-relä, brukar denna trafik härstammar frÃ¥n nÃ¥gon som använder Tor, snarare än frÃ¥n reläoperatören.  Tor-projektet och Tor-reläoperatörerna har inga register över den trafik som passerar över nätverket och kan därför inte ge nÃ¥gon information om dess ursprung.  Var noga med att %s, och tveka inte att %s för mer information.
-footer.abouttor.body.link1=läsa på om Tor
+footer.abouttor.body.link1=lär dig mer om Tor
 footer.abouttor.body.link2=kontakta Tor-projektet
 footer.aboutexonerator.heading=Om ExoneraTor
 footer.aboutexonerator.body=Tjänsten ExoneraTor upprätthåller en databas över IP-adresser som har varit en del av Tor-nätverket. Den ger svar på frågan om det var ett Tor-relä som använde en viss IP-adress vid ett givet datum. ExoneraTor kan komma att lagra fler än en IP-adress per relä för relän som använder en annan IP-adress för att ansluta till internet än den som användes för att registrera sig i Tor-nätverket. Huruvida ett relä har tillåtit Tor-trafik ut mot internet vid tidpunkten eller ej lagras också.More information about the tor-commits mailing list