[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:48:03 UTC 2021


commit 69277e3caf44a8c13a76bc2b92bd6ab3f3428627
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:48:02 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings_completed
---
 sv-SE/network-settings.dtd | 74 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 37 insertions(+), 37 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/network-settings.dtd b/sv-SE/network-settings.dtd
index 4c524f0f3a..668dde6fa9 100644
--- a/sv-SE/network-settings.dtd
+++ b/sv-SE/network-settings.dtd
@@ -26,25 +26,25 @@
 <!ENTITY torsettings.optional "Valfritt">
 
 <!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Jag använder en proxy för att ansluta till internet">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.type "">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxytyp">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "Välj en proxytyp">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.address "">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adress">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP-adress eller värdnamn">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.port "">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.username "">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.password "">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.port "Port">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.username "Användarnamn">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.password "Lösenord">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Denna dator går genom en brandvägg som bara tillåter anslutningar på vissa specifika portar.">
-<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "">
+<!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Tillåtna portar">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor är censurerat i mitt land">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default "Välj en inbyggd bro">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "Välj en bro">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Begär en bro från torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Ange tecknen från bilden">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "FÃ¥ en ny utmaning">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Skicka">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Ange en bro jag vet">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.label "Ange broinformationen från en betrodd källa">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "skriv adress:port (en per rad)">
@@ -52,7 +52,7 @@
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Kopiera Tor-logg till urklipp">
 
 <!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Proxy hjälp">
-<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "">
+<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "En lokal proxy kan behövas när du ansluter via ett företags-, skol- eller universitetsnätverk. Om du inte är säker pÃ¥ om en proxy behövs, titta pÃ¥ internetinställningarna i en annan webbläsare eller kontrollera systemets nätverksinställningar.">
 
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Hjälp om relä-broar">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Broar är olistade reläer som gör det svÃ¥rare att blockera anslutningar till Tor-nätverket.   Var typ av bro använder sig av olika metoder för att undvika censur.   Obfs gör att din trafik ser ut som brus och meek gör att din trafik ser ut som att du ansluter till tjänsten istället för Tor.">
@@ -62,31 +62,31 @@
 <!ENTITY torprogress.pleaseWait "Vänligen vänta medan vi etablerar en anslutning till Tor-nätverket.   Detta kan ta flera minuter.">
 
 <!-- #31286 about:preferences strings  -->
-<!ENTITY torPreferences.categoryTitle "">
-<!ENTITY torPreferences.torSettings "">
-<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "" >
-<!ENTITY torPreferences.learnMore "">
-<!ENTITY torPreferences.bridges "">
-<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "">
-<!ENTITY torPreferences.useBridge "">
-<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "">
-<!ENTITY torPreferences.provideBridge "">
-<!ENTITY torPreferences.advanced "">
-<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "">
-<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "">
-<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "">
-<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "">
-<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "">
-<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "">
-<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "">
-<!ENTITY torPreferences.viewLogs "">
-<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "">
+<!ENTITY torPreferences.categoryTitle "Tor">
+<!ENTITY torPreferences.torSettings "Tor-inställningar">
+<!ENTITY torPreferences.torSettingsDescription "Tor Browser dirigerar din trafik över Tor-nätverket, som drivs av tusentals volontärer runt om i världen." >
+<!ENTITY torPreferences.learnMore "Läs mer">
+<!ENTITY torPreferences.bridges "Broar">
+<!ENTITY torPreferences.bridgesDescription "Broar hjälper dig att komma åt Tor-nätverket på platser där Tor är blockerat. Beroende på var du är, kan en bro fungera bättre än en annan.">
+<!ENTITY torPreferences.useBridge "Använd en bro">
+<!ENTITY torPreferences.requestNewBridge "Begär en ny bro...">
+<!ENTITY torPreferences.provideBridge "Ange en bro">
+<!ENTITY torPreferences.advanced "Avancerat">
+<!ENTITY torPreferences.advancedDescription "Konfigurera hur Tor Browser ansluter till internet.">
+<!ENTITY torPreferences.firewallPortsPlaceholder "Kommaseparerade värden">
+<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogTitle "Begär bro">
+<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogWaitPrompt "Kontaktar BridgeDB. Vänligen vänta.">
+<!ENTITY torPreferences.requestBridgeDialogSolvePrompt "Lös CAPTCHA:n för att begära en bro.">
+<!ENTITY torPreferences.requestBridgeErrorBadSolution "Lösningen är inte korrekt. Vänligen försök igen.">
+<!ENTITY torPreferences.viewTorLogs "Visa Tor-loggarna.">
+<!ENTITY torPreferences.viewLogs "Visa loggar…">
+<!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor-loggar">
 
 <!-- #24746 about:torconnect strings -->
-<!ENTITY torConnect.tryAgain "">
-<!ENTITY torConnect.offline "">
-<!ENTITY torConnect.connectMessage "">
-<!ENTITY torConnect.tryAgainMessage "">
-<!ENTITY torConnect.connectingConcise "">
-<!ENTITY torConnect.connectedConcise "">
-<!ENTITY torConnect.copyLog "">
+<!ENTITY torConnect.tryAgain "Försök att ansluta igen">
+<!ENTITY torConnect.offline "Nedkopplad">
+<!ENTITY torConnect.connectMessage "Ändringar av Tor-inställningar träder inte i kraft förrän du ansluter till Tor-nätverket">
+<!ENTITY torConnect.tryAgainMessage "Tor Browser har misslyckats med att upprätta en anslutning till Tor-nätverket">
+<!ENTITY torConnect.connectingConcise "Ansluter...">
+<!ENTITY torConnect.connectedConcise "Ansluten">
+<!ENTITY torConnect.copyLog "Kopiera Tor-loggar">More information about the tor-commits mailing list