[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:47:59 UTC 2021


commit b9298680e6fd6f2dc80499e79ecf7fbff804b6c4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:47:59 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties_completed
---
 sv-SE/torlauncher.properties | 68 ++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 34 insertions(+), 34 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torlauncher.properties b/sv-SE/torlauncher.properties
index e0f314df46..fb2e1b2877 100644
--- a/sv-SE/torlauncher.properties
+++ b/sv-SE/torlauncher.properties
@@ -16,7 +16,7 @@ torlauncher.unable_to_start_tor=Det går inte att starta Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Tors körbara programfil saknas.
 torlauncher.torrc_missing=Torrc-fil saknas och kunde inte skapas.
 torlauncher.datadir_missing=Tor-datakatalog finns inte och kunde inte skapas.
-# torlauncher.onionauthdir_missing=The Tor onion authentication directory does not exist and could not be created.
+torlauncher.onionauthdir_missing=Autentiseringskatalogen Tor onion finns inte och kunde inte skapas.
 torlauncher.password_hash_missing=Det gick inte att få hashat lösenord.
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=Det går inte att hämta inställningarna för Tor.\n\n%S
@@ -27,20 +27,20 @@ torlauncher.error_proxy_addr_missing=Du måste ange både en IP-adress eller vä
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Du måste välja proxytyp.
 torlauncher.error_bridges_missing=Du måste ange en eller flera broar.
 torlauncher.error_default_bridges_type_missing=Du måste välja en transporttyp för de angivna broarna.
-# torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Please request a bridge.
+torlauncher.error_bridgedb_bridges_missing=Vänligen begär en bro.
 torlauncher.error_bridge_bad_default_type=Det finns inga angivna broar för transporttypen %S tillgängliga. Vänligen justera dina inställningar.
 
 torlauncher.bridge_suffix.meek-amazon=(fungerar i Kina)
 torlauncher.bridge_suffix.meek-azure=(fungerar i Kina)
 
-# torlauncher.request_a_bridge=Request a Bridge…
-# torlauncher.request_a_new_bridge=Request a New Bridge…
-# torlauncher.contacting_bridgedb=Contacting BridgeDB. Please wait.
-# torlauncher.captcha_prompt=Solve the CAPTCHA to request a bridge.
-# torlauncher.bad_captcha_solution=The solution is not correct. Please try again.
-# torlauncher.unable_to_get_bridge=Unable to obtain a bridge from BridgeDB.\n\n%S
-# torlauncher.no_meek=This browser is not configured for meek, which is needed to obtain bridges.
-# torlauncher.no_bridges_available=No bridges are available at this time. Sorry.
+torlauncher.request_a_bridge=Begär en bro...
+torlauncher.request_a_new_bridge=Begär en ny bro...
+torlauncher.contacting_bridgedb=Kontaktar BridgeDB. Vänligen vänta.
+torlauncher.captcha_prompt=Lös CAPTCHA:n för att begära en bro.
+torlauncher.bad_captcha_solution=Lösningen är inte korrekt. Vänligen försök igen.
+torlauncher.unable_to_get_bridge=Det går inte att ta emot en bro från BridgeDB.\n\n%S
+torlauncher.no_meek=Den här webbläsaren är inte konfigurerad för meek, vilket krävs för att ta emot broar.
+torlauncher.no_bridges_available=Inga broar finns tillgängliga för tillfället, tyvärr.
 
 torlauncher.connect=Anslut
 torlauncher.restart_tor=Starta om Tor
@@ -53,31 +53,31 @@ torlauncher.forAssistance2=För hjälp, besök %S
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen är färdig. %S meddelanden från Tor-loggen som du kan klistra in i en textredigerare eller ett e-postmeddelande.
 
-# torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
-# torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-# torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
-# torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-# torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-# torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Establishing an encrypted directory connection
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Startar
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Ansluter till bron
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Ansluten till bron
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Ansluter till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Ansluten till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Anslutning till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Ansluten till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Förhandlar med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Avslutade förhandlingarna med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Upprättar en krypterad kataloganslutning
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Hämtar nätverksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Läser in nätverksstatus
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Läser in auktoritära certifikat
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Begär reläinformation
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Läser in reläinformation
-# torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
-# torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Färdig inläsning av reläinformation
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Bygger kretser: Ansluter till bron
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Bygger kretser: Ansluten till bron
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Bygger kretsar: Ansluter till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Bygger kretsar: Ansluten till proxyservern
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Bygger kretsar: Ansluter till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Bygger kretsar: Ansluten till en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Bygger kretsar: Förhandlar med en Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Bygger kretsar: Avslutade förhandlingarna med ett Tor-relä
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Bygger kretsar: Upprättar en Tor-krets
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Ansluten till Tor-nätverket!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=klar
@@ -90,8 +90,8 @@ torlauncher.bootstrapWarning.noroute=framkomlig väg till värddatorn saknas
 torlauncher.bootstrapWarning.ioerror=läs-/skrivfel
 torlauncher.bootstrapWarning.pt_missing=Pluggable Transport saknas
 
-# torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=The connection to the server was lost.
-# torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the server.
-# torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Could not connect to the proxy.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_NET_RESET=Anslutningen till servern förlorades.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_CONNECTION_REFUSED=Kunde inte ansluta till servern.
+torlauncher.nsresult.NS_ERROR_PROXY_CONNECTION_REFUSED=Kunde inte ansluta till proxyn.
 
-# torlauncher.copiedNLogMessagesShort=Copied %S Logs
+torlauncher.copiedNLogMessagesShort=Kopierade %S-loggarMore information about the tor-commits mailing list