[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:47:31 UTC 2021


commit a459ac464dbf8e9393ae1384cf85538ecb2f4e70
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:47:31 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd
---
 sv-SE/torbutton.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.dtd b/sv-SE/torbutton.dtd
index 9c2bbeb7b8..c9c4204858 100644
--- a/sv-SE/torbutton.dtd
+++ b/sv-SE/torbutton.dtd
@@ -34,8 +34,8 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Läs mer">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript är inaktiverat på webbplatser utan HTTPS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript är inaktiverat som standard på alla webbplatser.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Vissa typsnitt och matte symboler är inaktiverade.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Vissa typsnitt, ikoner, matte symboler och bilder är inaktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Vissa teckensnitt och matematiska symboler är inaktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Vissa teckensnitt, ikoner, matematiska symboler och bilder är inaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Ljud och video (HTML5-media) och WebGL är klicka-för-att-spela.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "Anpassad">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "Inaktivera vissa webbfunktioner som kan användas för att attackera din säkerhet och anonymitet.">More information about the tor-commits mailing list