[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:47:28 UTC 2021


commit dcfa2cfddf84c6065736dd2dd72a7dfcd0136f89
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:47:27 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 sv-SE/torbutton.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.properties b/sv-SE/torbutton.properties
index 20cd284f13..74d2c680d2 100644
--- a/sv-SE/torbutton.properties
+++ b/sv-SE/torbutton.properties
@@ -139,7 +139,7 @@ onionLocation.askEverytime=Fråga varje gång
 onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Prioritera .onion-webbplatser när de är kända.
 onionLocation.onionServicesTitle=Onion-tjänster
 
-# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
+# LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the cryptocurrency address.
 cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=En kryptovaluta-adress (%S) har kopierats från en osäker webbplats. Den kunde ha ändrats.
 cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Vad kan du göra åt det?
 cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Du kan försöka återansluta till en ny krets för att upprätta en säker anslutning eller acceptera risken och avvisa denna varning.More information about the tor-commits mailing list