[tor-commits] [translation/tails-misc_release] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc_release

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:46:43 UTC 2021


commit 892cd5e4d8de03de7e52e8ab83bc1d707b7d3373
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri May 14 15:46:42 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc_release
---
 sv.po | 820 +++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 410 insertions(+), 410 deletions(-)

diff --git a/sv.po b/sv.po
index 45b7359a05..a3ad78bc20 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-13 23:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-14 15:39+0000\n"
 "Last-Translator: Jonatan Nyberg <jonatan at autistici.org>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -89,7 +89,7 @@ msgstr "Bestående är avaktiverat för bitcoin-klienten Electrum"
 msgid ""
 "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your Bitcoin wallet.\n"
 "It is strongly recommended to only run Electrum when its persistence feature is activated."
-msgstr ""
+msgstr "När du startar om Tails kommer alla Electrums data att gå förlorade, inklusive din Bitcoin-plånbok.\nDet rekommenderas starkt att endast köra Electrum när dess bestående-funktion är aktiverad."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:67
 msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
@@ -107,7 +107,7 @@ msgstr "_Avsluta"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/DownloadProgress.pm:59
 msgid "Unknown time"
-msgstr ""
+msgstr "Okänd tid"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -116,8 +116,8 @@ msgstr ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1y"
 msgid_plural "{count}y"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "1Ã¥"
+msgstr[1] "{count}Ã¥"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -126,8 +126,8 @@ msgstr[1] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1d"
 msgid_plural "{count}d"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "1d"
+msgstr[1] "{count}d"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -136,8 +136,8 @@ msgstr[1] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1h"
 msgid_plural "{count}h"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "1h"
+msgstr[1] "{count}h"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -146,8 +146,8 @@ msgstr[1] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1m"
 msgid_plural "{count}m"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "1m"
+msgstr[1] "{count}m"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -156,34 +156,34 @@ msgstr[1] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1s"
 msgid_plural "{count}s"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "1s"
+msgstr[1] "{count}s"
 
 #. Translators: don't translate {time}, {downloaded}, {size}
 #. and {speed}, they are placeholders and will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/DownloadProgress.pm:139
 #, perl-brace-format
 msgid "#{time} left — {downloaded} of {size} ({speed}/sec)\n"
-msgstr ""
+msgstr "#{time} kvar — {downloaded} av {size} ({speed}/sek)\n"
 
 #. Translators: KB is the short form for kilobyte
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Role/FormatByte.pm:33
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
 #. Translators: MB is the short form for megabyte
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Role/FormatByte.pm:35
 msgid "MB"
-msgstr ""
+msgstr "MB"
 
 #. Translators: GB is the short form for gigabyte
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Role/FormatByte.pm:37
 msgid "GB"
-msgstr ""
+msgstr "GB"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Role/FormatByte.pm:43
 msgid "bytes"
-msgstr ""
+msgstr "byte"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:198
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:699
@@ -191,7 +191,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "For debugging information, execute the following command: sudo tails-"
 "debugging-info"
-msgstr ""
+msgstr "För debuginformation, kör följande kommando: sudo tails-debugging-info"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:290
 msgid ""
@@ -200,19 +200,19 @@ msgid ""
 "website.</b>\\n\\nCheck your network connection, and restart Tails to try "
 "upgrading again.\\n\\nIf the problem persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ett fel uppstod vid uppdatering av signeringsnyckeln.</b>\\n\\n<b>Detta förhindrar att avgöra om en uppgradering är tillgänglig från vår webbplats.</b>\\n\\nKontrollera din nätverksanslutning och starta om Tails för att försöka uppgradera igen.\\n\\nOm problemet kvarstår, gå till file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:304
 msgid "Error while downloading the signing key"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid hämtning av signeringsnyckeln"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:316
 msgid "Error while updating the signing key"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid uppdatering av signeringsnyckeln"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:343
 msgid "Error while checking for upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid sökning efter uppgraderingar "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:345
 msgid ""
@@ -221,64 +221,64 @@ msgid ""
 "Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
 "\n"
 "If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Kunde inte avgöra om någon uppgradering finns tillgänglig från vår webbplats.</b>\n\nKontrollera din nätverksanslutning, och starta om Tails för att försöka uppgradera igen.\n\nOm problemet kvarstår, se file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
 msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
-msgstr ""
+msgstr "ingen automatisk uppgradering finns tillgänglig från vår webbplats för denna version"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:366
 msgid "your device was not created using a USB image or Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "din enhet skapades inte med hjälp av en USB-bild eller Tails Installer"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:371
 msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
-msgstr ""
+msgstr "Tails startades från en DVD eller skrivskyddad enhet"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:376
 msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
-msgstr ""
+msgstr "där är inte tillräckligt med ledigt utrymme på Tails systempartition"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:381
 msgid "not enough memory is available on this system"
-msgstr ""
+msgstr "inte tillräckligt med användbart minne på systemet"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
 #, perl-brace-format
 msgid "No explanation available for reason '{reason}'."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen förklaring tillgänglig för orsaken '{reason}'."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:407
 msgid "The system is up-to-date"
-msgstr ""
+msgstr "Systemet är redan senaste versionen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:412
 msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
-msgstr ""
+msgstr "Denna version av Tails är inte den senaste, och kan innehålla säkerhetsproblem."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:443
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires {space_needed} of free space on "
 "Tails system partition, but only {free_space} is available."
-msgstr ""
+msgstr "Den tillgängliga steguppgraderingen kräver {space_needed} ledigt utrymme på Tails-systempartition, men endast {free_space} finns tillgängligt."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:455
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires {memory_needed} of free memory, "
 "but only {free_memory} is available."
-msgstr ""
+msgstr "Den tillgängliga stegvisa uppgraderingen kräver {memory_needed} ledigt minne, men endast {free_memory} är tillgänglig."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:474
 msgid ""
 "An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "En inkrementell uppgradering är tillgänglig, men ingen fullständig uppgradering.\nDetta bör inte hända. Vänligen rapportera ett fel."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:478
 msgid "Error while detecting available upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid sökning efter tillgängliga uppgraderingar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:487
 #, perl-brace-format
@@ -293,19 +293,19 @@ msgid ""
 "Download size: {size}\n"
 "\n"
 "Do you want to upgrade now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Du bör uppgradera till {name} {version}.</b>\n\nMer information om den här nya versionen finns på {details_url}\n\nVi rekommenderar att du stänger alla andra program under uppgraderingen.\nHämtning av uppgraderingen kan ta lång tid, från flera minuter till några timmar.\n\nHämtningsstorlek: {size}\n\nVill du uppgradera nu?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:500
 msgid "Upgrade available"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgradering tillgänglig"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:501
 msgid "Upgrade now"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgradera nu"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:502
 msgid "Upgrade later"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgradera senare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:509
 #, perl-brace-format
@@ -317,20 +317,20 @@ msgid ""
 "It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: {explanation}.\n"
 "\n"
 "To learn how to do a manual upgrade, go to {manual_upgrade_url}"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Du bör göra en manuell uppgradering till {name} {version}.</b>\n\nMer information om den här nya versionen finns på {details_url}\n\nDet är inte möjligt att automatiskt uppgradera din enhet till den här nya versionen: {explanation}.\n\nFör att lära dig hur man gör en manuell uppgradering, gå till {manual_upgrade_url}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:520
 msgid "New version available"
-msgstr ""
+msgstr "Ny version tillgänglig"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:601
 msgid "Downloading upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Hämtar uppgradering"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:603
 #, perl-brace-format
 msgid "Downloading the upgrade to {name} {version}..."
-msgstr ""
+msgstr "Hämtar uppgraderingen till {name} {version}..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:692
 msgid ""
@@ -338,38 +338,38 @@ msgid ""
 "connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
 "persists, go to "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Uppgraderingen kunde inte hämtas.</b>\\n\\nKontrollera din nätverksanslutning, och starta om Tails för att försöka uppgradera igen.\\n\\nOm problemet kvarstår, se file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:703
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:718
 msgid "Error while downloading the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid hämtning av uppgradering"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:713
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "Output file '{output_file}' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
 "did not complain. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Utmatningsfilen '{output_file}' finns inte, men tails-iuk-get-target-file klagade inte. Rapportera ett fel."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:729
 msgid "Error while creating temporary downloading directory"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid skapande av temporär hämtningskatalog"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:732
 msgid "Failed to create temporary download directory"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att skapa temporär hämtningskatalog"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:756
 msgid ""
 "<b>Could not choose a download server.</b>\n"
 "\n"
 "This should not happen. Please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Kunde inte välja en hämtningsserver.</b>\n\nDetta borde inte hända. Vänligen skicka in en felrapport."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:759
 msgid "Error while choosing a download server"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid val av hämtningsserver"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:773
 msgid ""
@@ -378,15 +378,15 @@ msgid ""
 "The network connection will be disabled when applying the upgrade.\n"
 "\n"
 "Please save your work and close all other applications."
-msgstr ""
+msgstr "Uppgraderingen hämtades.\n\nNätverksanslutningen inaktiveras när uppgraderingen tillämpas.\n\nSpara ditt arbete och stäng alla andra program."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:778
 msgid "Upgrade successfully downloaded"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgradering hämtad"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:779
 msgid "Apply upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Tillämpa uppgradering"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:786
 msgid ""
@@ -396,54 +396,54 @@ msgid ""
 "You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
 "\n"
 "Do you want to restart now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Din Tails enhet uppgraderades problemfritt.</b>\n\nVissa säkerhetsfunktioner blev tillfälligt inaktiverade.\nDu borde starta om Tails med den nya versionen snarast möjligt.\n\nVill du starta om nu?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:791
 msgid "Restart Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Starta om Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:792
 msgid "Restart now"
-msgstr ""
+msgstr "Starta om nu"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:793
 msgid "Restart later"
-msgstr ""
+msgstr "Starta om senare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:803
 msgid "Error while restarting the system"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid omstart av systemet"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:804
 msgid "Failed to restart the system"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att starta om systemet"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:817
 msgid "Error while shutting down the network"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid avstängning av nätverket"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:818
 msgid "Failed to shutdown network"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att stänga av nätverket"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:828
 msgid "Error while cancelling the upgrade download"
-msgstr ""
+msgstr "Ett fel uppstod när hämtningen av uppgraderingen avbröts"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:829
 msgid "Failed to cancel the upgrade download"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att avbryta hämtningen av uppgraderingen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:835
 msgid "Upgrading the system"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgraderar systemet"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:837
 msgid ""
 "<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
 "\n"
 "For security reasons, the network connection is now disabled."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Din Tails-enhet uppgraderas...</b>\n\nAv säkerhetsskäl är nu nätverksanslutningen inaktiverad."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:874
 msgid ""
@@ -451,15 +451,15 @@ msgid ""
 " needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
 " instructions at "
 "file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ett fel inträffade vid installation av uppgraderingen.</b>\\n\\nDin Tails enhet måste repareras och kanske inte kan startas längre.\\n\\nVänligen följ instruktionerna på file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:884
 msgid "Error while installing the upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Fel vid installation av uppgraderingen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:32
 msgid "Additional Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Ytterligare inställningar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:40
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:581
@@ -471,76 +471,76 @@ msgstr "Avbryt"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:46
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:54
 msgid "Back"
-msgstr ""
+msgstr "Tillbaka"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:64
 msgid "_Administration Password"
-msgstr ""
+msgstr "_Administrationslösenord"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:187
 msgid "_MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "_MAC-adressanonymisering"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:250
 msgid "_Offline Mode"
-msgstr ""
+msgstr "_Frånkopplat läge"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:259
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:413
 msgid "Enable networking (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera nätverk (standard)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:261
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:459
 msgid "Disable all networking"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera alla nätverk"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:316
 msgid "_Network Connection"
-msgstr ""
+msgstr "_Nätverksanslutning"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:324
 msgid "Obsolete"
-msgstr ""
+msgstr "Föråldrad"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:339
 msgid "_Unsafe Browser"
-msgstr ""
+msgstr "_Osäker webbläsare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:348
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiverad"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:350
 msgid "Disabled (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktiverad (standard)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:401
 msgid "On (default)"
-msgstr ""
+msgstr "PÃ¥ (standard)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:403
 msgid "On"
-msgstr ""
+msgstr "PÃ¥"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:405
 msgid "Off"
-msgstr ""
+msgstr "Av"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:407
 msgid "Off (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Av (standard)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/settings/persistence.py:91
 #, python-brace-format
 msgid ""
 "live-persist failed with return code {returncode}:\n"
 "{stderr}"
-msgstr ""
+msgstr "live-persist misslyckades med felkod {returncode}:\n{stderr}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/settings/persistence.py:122
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/settings/persistence.py:139
@@ -549,7 +549,7 @@ msgid ""
 "cryptsetup failed with return code {returncode}:\n"
 "{stdout}\n"
 "{stderr}"
-msgstr ""
+msgstr "cryptsetup misslyckades med felkod {returncode}:\n{stdout}\n{stderr}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/settings/persistence.py:153
 #, python-brace-format
@@ -557,7 +557,7 @@ msgid ""
 "live-persist failed with return code {returncode}:\n"
 "{stdout}\n"
 "{stderr}"
-msgstr ""
+msgstr "live-persist misslyckades med felkod {returncode}:\n{stdout}\n{stderr}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/settings/persistence.py:167
 #, python-brace-format
@@ -565,290 +565,290 @@ msgid ""
 "umount failed with return code {returncode}:\n"
 "{stdout}\n"
 "{stderr}"
-msgstr ""
+msgstr "umount misslyckades med felkod {returncode}:\n{stdout}\n{stderr}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/persistent_storage.py:67
 msgid "Unlocking…"
-msgstr ""
+msgstr "LÃ¥ser upp..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/persistent_storage.py:95
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:394
 msgid "Unlock"
-msgstr ""
+msgstr "LÃ¥s upp"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/persistent_storage.py:100
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:40
 msgid "Cannot unlock encrypted storage with this passphrase."
-msgstr ""
+msgstr "Kan inte låsa upp krypterad lagring med detta lösenord."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/region_settings.py:164
 msgid "_Language"
-msgstr ""
+msgstr "_Språk"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/region_settings.py:207
 msgid "_Formats"
-msgstr ""
+msgstr "_Format"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/region_settings.py:244
 msgid "_Keyboard Layout"
-msgstr ""
+msgstr "_Tangentbordslayout"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:261
 #, python-format
 msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att skriva till %(device)s, hoppar över."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:294
 #, python-format
 msgid ""
 "Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
 "unmounted before starting the installation process."
-msgstr ""
+msgstr "Några partitioner på målenheten %(device)s är monterade. De kommer att avmonteras innan installationen påbörjas."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:303
 msgid "Extracting live image to the target device..."
-msgstr ""
+msgstr "Packar upp live-avbild till målenheten..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:310
 #, python-format
 msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
-msgstr ""
+msgstr "Skrev till enheten med %(speed)d MB/sek"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:408
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
 "A more detailed error log has been written to \"%(filename)s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att utföra följande kommando: `%(command)s`.\nEn mer detaljerad fellogg har skrivits till \"%(filename)s\"."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:424
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough free space on device.\n"
 "%(iso_size)dMB ISO + %(overlay_size)dMB overlay > %(free_space)dMB free space"
-msgstr ""
+msgstr "Inte tillräckligt med ledigt utrymme på enheten.\n%(iso_size)dMB ISO + %(overlay_size)dMB överlägg > %(free_space)dMB ledigt utrymme"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:433
 #, python-format
 msgid "Creating %sMB persistent overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Skapar %sMB beständig överlagring"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:483
 #, python-format
 msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att kopiera %(infile)s till %(outfile)s: %(message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:497
 msgid "Removing existing Tails system"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort befintligt Tails-system"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:507
 #, python-format
 msgid "Unable to remove file from previous Tails system: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att ta bort filen från tidigare Tails-system: %(message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:514
 #, python-format
 msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att chmod %(file)s: %(message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:521
 #, python-format
 msgid "Unable to remove directory from previous Tails system: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att ta bort katalogen från tidigare Tails-system: %(message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:569
 #, python-format
 msgid "Cannot find device %s"
-msgstr ""
+msgstr "Hittar inte enheten %s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:619
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:836
 msgid "Unknown filesystem. Your device may need to be reformatted."
-msgstr ""
+msgstr "Okänt filsystem. Din enhet kan behöva omformateras."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:622
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:839
 #, python-format
 msgid "Unsupported filesystem: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Stöder inte filsystemet: %s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:640
 #, python-format
 msgid "Unknown GLib exception while trying to mount device: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Okänt GLib-undantag vid försök att montera enhet: %(message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:645
 #, python-format
 msgid "Unable to mount device: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att montera enhet: %(message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:650
 msgid "No mount points found"
-msgstr ""
+msgstr "Hittade inga monteringspunkter"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:661
 #, python-format
 msgid "Entering unmount_device for \"%(device)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Anger unmount_device för \"%(device)s\""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:670
 #, python-format
 msgid "Unmounting mounted filesystems on \"%(device)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Avmontering av monterade filsystem på \"%(device)s\""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:674
 #, python-format
 msgid "Unmounting \"%(udi)s\" on \"%(device)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Avmonterar \"%(udi)s\" på \"%(device)s\""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:685
 #, python-format
 msgid "Mount %s exists after unmounting"
-msgstr ""
+msgstr "Montering %s existerar efter avmontering"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:698
 #, python-format
 msgid "Partitioning device %(device)s"
-msgstr ""
+msgstr "Partitionerar enheten %(device)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:821
 #, python-format
 msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
-msgstr ""
+msgstr "Enheten \"%(device)s\" stöds inte, vänligen anmäl detta som ett fel."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:824
 msgid "Trying to continue anyway."
-msgstr ""
+msgstr "Försöker fortsätta ändå."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:833
 msgid "Verifying filesystem..."
-msgstr ""
+msgstr "Verifierar filsystem…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:857
 #, python-format
 msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att byta etikett på volym: %(message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:862
 msgid "Installing bootloader..."
-msgstr ""
+msgstr "Installerar starthanteraren..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:869
 #, python-format
 msgid "Removing %(file)s"
-msgstr ""
+msgstr "Tar bort %(file)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:951
 #, python-format
 msgid "%s already bootable"
-msgstr ""
+msgstr "%s är redan startbar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:971
 msgid "Unable to find partition"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att hitta partition"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:990
 #, python-format
 msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
-msgstr ""
+msgstr "Formaterar %(device)s som FAT32"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:1053
 #, python-format
 msgid "Reading extracted MBR from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Läser extraherad MBR från %s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:1057
 #, python-format
 msgid "Could not read the extracted MBR from %(path)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att läsa extraheraded MBR från %(path)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:1070
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:1071
 #, python-format
 msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nollställer Master Boot Record på %s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:1076
 msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
-msgstr ""
+msgstr "Enheten är en loopback, hoppar över att återställa MBR"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:1080
 msgid "Synchronizing data on disk..."
-msgstr ""
+msgstr "Synkroniserar data på disk..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:146
 msgid ""
 "Error: Cannot set the label or obtain the UUID of your device. Unable to "
 "continue."
-msgstr ""
+msgstr "Fel: Det går inte att sätta etiketten eller hämta UUID-numret för din enhet. Det går inte att fortsätta."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:180
 #, python-format
 msgid "Installation complete! (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Installationen är slutförd! (%s)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:185
 msgid "Tails installation failed!"
-msgstr ""
+msgstr "Tails installation misslyckades!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:274
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-installer.desktop.in.h:1
 msgid "Tails Installer"
-msgstr ""
+msgstr "Tails Installer"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:316
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails-installer/tails-installer.ui.in:163
 msgid "Clone the current Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Klona nuvarande Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:323
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails-installer/tails-installer.ui.in:184
 msgid "Use a downloaded Tails ISO image"
-msgstr ""
+msgstr "Använd en hämtad Tails-ISO-bild"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:361
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:657
 msgid "Upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgradera"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:362
 msgid "Manual Upgrade Instructions"
-msgstr ""
+msgstr "Manuell uppgraderingsinstruktioner"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:371
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:569
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:634
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails-installer/tails-installer.ui.in:358
 msgid "Install"
-msgstr ""
+msgstr "Installera"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:373
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails-installer/tails-installer.ui.in:131
 msgid "Installation Instructions"
-msgstr ""
+msgstr "Installations instruktioner"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:380
 #, python-format
 msgid "%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
-msgstr ""
+msgstr "%(size)s %(vendor)s %(model)s enhet (%(device)s)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:392
 msgid "No ISO image selected"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen ISO-bild vald"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:393
 msgid "Please select a Tails ISO image."
-msgstr ""
+msgstr "Vänligen välj en Tails-ISO-bild."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:435
 msgid "No device suitable to install Tails could be found"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen enhet som är lämplig för att installera Tails kunde hittas"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:437
 #, python-format
 msgid "Please plug a USB flash drive or SD card of at least %0.1f GB."
-msgstr ""
+msgstr "Vänligen anslut en USB-flash-enhet eller SD-kort med minst %0.1f GB."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:468
 #, python-format
@@ -856,38 +856,38 @@ msgid ""
 "The USB stick \"%(pretty_name)s\" is configured as non-removable by its "
 "manufacturer and Tails will fail to start from it. Please try installing on "
 "a different model."
-msgstr ""
+msgstr "USB-minnet \"%(pretty_name)s\" är konfigurerad som icke-flyttbar av dess tillverkare och Tails kommer misslyckas starta från det. Vänligen försök installera på ett annat märke."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:478
 #, python-format
 msgid ""
 "The device \"%(pretty_name)s\" is too small to install Tails (at least "
 "%(size)s GB is required)."
-msgstr ""
+msgstr "Enheten \"%(pretty_name)s\" är för liten för att installera Tails (minst %(size)s GB krävs)."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:491
 #, python-format
 msgid ""
 "To upgrade device \"%(pretty_name)s\" from this Tails, you need to use a downloaded Tails ISO image:\n"
 "%(dl_url)s"
-msgstr ""
+msgstr "För att uppgradera enheten \"%(pretty_name)s\" från denna Tails måste du använda en hämtad Tails ISO-bild:\n%(dl_url)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:513
 msgid "An error happened while installing Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Ett fel inträffade under installationen av Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:564
 msgid "Installation complete!"
-msgstr ""
+msgstr "Installationen slutförd!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:617
 msgid "Unable to mount device"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att montera enheten"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:624
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:656
 msgid "Confirm the target USB stick"
-msgstr ""
+msgstr "Bekräfta mål-USB-minne"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:625
 #, python-format
@@ -895,50 +895,50 @@ msgid ""
 "%(size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)\n"
 "\n"
 "All data on this USB stick will be lost."
-msgstr ""
+msgstr "%(size)s %(vendor)s %(model)s enhet (%(device)s)\n\nAll data på detta USB-minne kommer att gå förlorat."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:643
 #, python-format
 msgid "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s device (%(device)s)"
-msgstr ""
+msgstr "%(parent_size)s %(vendor)s %(model)s enhet (%(device)s)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:651
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
 "The persistent storage on this USB stick will be preserved."
-msgstr ""
+msgstr "\n\nDen bestående lagringen på detta USB-minne kommer att bevaras."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:652
 #, python-format
 msgid "%(description)s%(persistence_message)s"
-msgstr ""
+msgstr "%(description)s%(persistence_message)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:688
 msgid ""
 "The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
 "another file."
-msgstr ""
+msgstr "Den valda filen kan inte läsas. Vänligen rätta till dess behörigheter eller välj en annan fil."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:694
 msgid ""
 "Unable to use the selected file. You may have better luck if you move your "
 "ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att använda den valda filen. Det kanske fungerar bättre om du flyttar din ISO till roten av din enhet (t.ex: C:\\)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:700
 #, python-format
 msgid "%(filename)s selected"
-msgstr ""
+msgstr "%(filename)s vald"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/source.py:31
 msgid "Unable to find Tails on ISO"
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att hitta Tails på ISO"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/source.py:37
 #, python-format
 msgid "Could not guess underlying block device: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att gissa underliggande blockenhet: %s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/source.py:52
 #, python-format
@@ -946,33 +946,33 @@ msgid ""
 "There was a problem executing `%(cmd)s`.\n"
 "%(out)s\n"
 "%(err)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det fanns ett problem att utföra `%(cmd)s`.\n%(out)s\n%(err)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/source.py:64
 #, python-format
 msgid "\"%s\" does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" finns inte"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/source.py:66
 #, python-format
 msgid "\"%s\" is not a directory"
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\" är inte en katalog"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/source.py:77
 #, python-format
 msgid "Skipping \"%(filename)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Hoppar över \"%(filename)s\""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/utils.py:54
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a problem executing `%(cmd)s`.%(out)s\n"
 "%(err)s"
-msgstr ""
+msgstr "Det fanns ett problem att utföra `%(cmd)s`.%(out)s\n%(err)s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/utils.py:126
 msgid "Could not open device for writing."
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte öppna enheten för skrivning."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:17
 #, sh-format
@@ -986,23 +986,23 @@ msgid ""
 "<i>KeePassXC</i> changed the default name of the database to <i>Passwords.kdbx</i>.\n"
 "\n"
 "Renaming your database to <i>Passwords.kdbx</i> would allow <i>KeePassXC</i> to open it automatically in the future."
-msgstr ""
+msgstr "<b><big>Vill du byta namn på din <i>KeePassXC</i>-databas?</big></b>\n\nDu har en <i>KeePassXC</i>-databas din <i>beständiga</i>-mapp:\n\n<i>${filename}</i>\n\n<i>KeePassXC</i> ändrade databasens standardnamn till <i>Passwords.kdbx</i>.\n\nByta namn på din databas till <i>Passwords.kdbx</i> skulle tillåta <i>KeePassXC</i> att öppna den automatiskt i framtiden."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:28
 msgid "Rename"
-msgstr ""
+msgstr "Byt namn"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:30
 msgid "Keep current name"
-msgstr ""
+msgstr "Behåll nuvarande namn"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:94
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
-msgstr ""
+msgstr "Bestående-guiden för skapande av bestående lagring"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:97
 msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Välj ett lösenord att skydda den bestående lagringen med"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:100
 #, perl-brace-format
@@ -1010,233 +1010,233 @@ msgid ""
 "A {size} persistent volume will be created on the <b>{vendor} {model}</b> "
 "device. Data on this volume will be stored in an encrypted form protected by"
 " a passphrase."
-msgstr ""
+msgstr "En {size} bestående volym skapas på enheten <b>{vendor} {model}</b>. Data om den här volymen lagras i en krypterad form som skyddas av ett lösenord."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:105
 msgid "Create"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:148
 msgid ""
 "<b>Beware!</b> Using persistence has consequences that must be well "
 "understood. Tails can't help you if you use it wrong! See the <i>Encrypted "
 "persistence</i> page of the Tails documentation to learn more."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Akta dig!</b> Att använda uthållighet har konsekvenser som måste förstås väl. Tails kan inte hjälpa dig om du använder det fel! Läs mer på sidan <i>Krypterad bestående</i> i Tails-dokumentationen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:175
 msgid "Passphrase:"
-msgstr ""
+msgstr "Lösenord:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:181
 msgid "Verify Passphrase:"
-msgstr ""
+msgstr "Upprepa lösenord:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:191
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:259
 msgid "Passphrase can't be empty"
-msgstr ""
+msgstr "Lösenordet får inte vara tomt"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:226
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:326
 msgid "Show Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Visa lösenfras"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:250
 msgid "Passphrases do not match"
-msgstr ""
+msgstr "Lösenorden matchar inte"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:305
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:178
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:101
 msgid "Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Misslyckade"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:313
 msgid "Mounting Tails persistence partition."
-msgstr ""
+msgstr "Monterar Tails-partition med bestående lagring."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:316
 msgid "The Tails persistence partition will be mounted."
-msgstr ""
+msgstr "Tails partition med bestående lagring kommer att monteras."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:325
 msgid "Correcting permissions of the persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "Rättar till behörigheterna på den bestående lagringen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:328
 msgid "The permissions of the persistent volume will be corrected."
-msgstr ""
+msgstr "Behörigheterna på den bestående lagringen kommer att rättas till."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:336
 msgid "Creating default persistence configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Skapa standard bestående konfiguration."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:339
 msgid "The default persistence configuration will be created."
-msgstr ""
+msgstr "Standardkonfigurationen för bestående skapas."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:353
 msgid "Creating..."
-msgstr ""
+msgstr "Skapar..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:355
 msgid "Creating the persistent volume..."
-msgstr ""
+msgstr "Skapar partition för bestående lagring..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:86
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Guiden för konfiguration av bestående lagring"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:89
 msgid "Specify the files that will be saved in the persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Ange vilka filer som ska sparas i den bestående lagringen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:92
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The selected files will be stored in the encrypted partition {partition} "
 "({size}), on the <b>{vendor} {model}</b> device."
-msgstr ""
+msgstr "De valda filerna lagras i den krypterade partitionen {partition} ({size}) på enheten<b>{vendor} {model}</b>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:98
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Spara"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:191
 msgid "Saving..."
-msgstr ""
+msgstr "Sparar..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:193
 msgid "Saving persistence configuration..."
-msgstr ""
+msgstr "Sparar konfigurationen för bestående lagring..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:51
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Bestående-guiden för borttagning av bestående lagring"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
 msgid "Your persistent data will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Datan i den bestående lagringen kommer att tas bort."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:58
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The persistent volume {partition} ({size}), on the <b>{vendor} {model}</b> "
 "device, will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Den bestående {partition} ({size}) på enheten <b>{vendor} {model}</b> kommer att tas bort."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:64
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Radera"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:114
 msgid "Deleting..."
-msgstr ""
+msgstr "Tar bort..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:116
 msgid "Deleting the persistent volume..."
-msgstr ""
+msgstr "Tar bort den bestående lagringen..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:53
 msgid "Personal Data"
-msgstr ""
+msgstr "Personlig data"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:55
 msgid "Keep files stored in the `Persistent' directory"
-msgstr ""
+msgstr "Behåll filer lagrade i katalogen `Persistent'"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
 msgid "Welcome Screen"
-msgstr ""
+msgstr "Välkomstskärm"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
 msgid "Language, administration password, and additional settings"
-msgstr ""
+msgstr "Språk, administrationslösenord och ytterligare inställningar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:83
 msgid "Browser Bookmarks"
-msgstr ""
+msgstr "Webbläsarens bokmärken"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:85
 msgid "Bookmarks saved in the Tor Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Bokmärken sparade i Tor Browser"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:98
 msgid "Network Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Nätverksanslutningar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:100
 msgid "Configuration of network devices and connections"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av nätverksenheter och anslutningar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:115
 msgid "Software installed when starting Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Programvara installerad när du startar Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:133
 msgid "Printers"
-msgstr ""
+msgstr "Skrivare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:135
 msgid "Printers configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguration av skrivare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:148
 msgid "Thunderbird"
-msgstr ""
+msgstr "Thunderbird"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:150
 msgid "Thunderbird emails, feeds, and OpenPGP keys"
-msgstr ""
+msgstr "Thunderbird-e-post, flöden och OpenPGP-nycklar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:163
 msgid "GnuPG"
-msgstr ""
+msgstr "GnuPG"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:165
 msgid "OpenPGP keys outside of Thunderbird"
-msgstr ""
+msgstr "OpenPGP-nycklar utanför Thunderbird"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:178
 msgid "Bitcoin Client"
-msgstr ""
+msgstr "Bitcoin-klient"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:180
 msgid "Electrum's bitcoin wallet and configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Electrum's bitcoin plånbok och konfiguration"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:193
 msgid "Pidgin"
-msgstr ""
+msgstr "Pidgin"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:195
 msgid "Pidgin profiles and OTR keyring"
-msgstr ""
+msgstr "Pidgin-profiler och OTR-nyckelring"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:208
 msgid "SSH Client"
-msgstr ""
+msgstr "SSH-klient"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:210
 msgid "SSH keys, configuration and known hosts"
-msgstr ""
+msgstr "SSH-nycklar, konfiguration och kända värdar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:223
 msgid "Dotfiles"
-msgstr ""
+msgstr "Punktfiler"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:225
 msgid ""
 "Symlink into $HOME every file or directory found in the `dotfiles' directory"
-msgstr ""
+msgstr "Länka in i $HOME varje fil och katalog som finns i `dotfiles' katalogen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Setting.pm:111
 msgid "Custom"
-msgstr ""
+msgstr "Anpassad"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:285
 msgid "Setup Tails persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera bestående lagring för Tails"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:364
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:491
@@ -1249,83 +1249,83 @@ msgstr "Fel"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
 msgid "Device already has a persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "Enheten har redan en bestående volym."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:397
 msgid "Device has not enough unallocated space."
-msgstr ""
+msgstr "Enheten har inte tillräckligt med odelat utrymme."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:403
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:416
 msgid "Device has no persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "Enheten har ingen bestående volym."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:409
 msgid ""
 "Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
 "without persistence."
-msgstr ""
+msgstr "Partitionen med bestående lagring kan inte tas bort när den används. Starta om Tails utan bestående lagring."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:421
 msgid "Persistence volume is not unlocked."
-msgstr ""
+msgstr "Partitionen med bestående lagring är inte upplåst."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:425
 msgid "Persistence volume is not mounted."
-msgstr ""
+msgstr "Partitionen med bestående lagring är inte monterad."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:430
 msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte läsa ifrån den bestående lagringen. Saknas nödvändiga rättigheter?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:435
 msgid "Persistence volume is not writable."
-msgstr ""
+msgstr "Bestående volym är inte skrivbar."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:444
 msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device."
-msgstr ""
+msgstr "Tails körs från icke-USB / icke-SDIO-enhet."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:449
 msgid "Device is optical."
-msgstr ""
+msgstr "Enheten är optisk."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:456
 msgid "Device was not created using a USB image or Tails Installer."
-msgstr ""
+msgstr "Enheten skapades inte med en USB-bild eller Tails Installer."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:698
 msgid "Persistence wizard - Finished"
-msgstr ""
+msgstr "Bestående-guiden - Avslutad"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:701
 msgid ""
 "Any changes you have made will only take effect after restarting Tails."
-msgstr ""
+msgstr "Alla ändringar som du har gjort kommer att träda i kraft först efter att du har startat om Tails."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Setup.pm:711
 msgid "Restart Now"
-msgstr ""
+msgstr "Starta om nu"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/replace-su-with-sudo:19
 msgid "su is disabled. Please use sudo instead."
-msgstr ""
+msgstr "su är inaktiverad. Vänligen använd sudo istället."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/perl5lib/lib/Tails/RunningSystem.pm:223
 msgid ""
 "The device Tails is running from cannot be found. Maybe you used the 'toram'"
 " option?"
-msgstr ""
+msgstr "Enheten Tails körs från kan inte hittas. Kanske använde du alternativet \"toram\"?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/perl5lib/lib/Tails/RunningSystem.pm:251
 msgid ""
 "The drive Tails is running from cannot be found. Maybe you used the 'toram' "
 "option?"
-msgstr ""
+msgstr "Disken som Tails körs från kan inte hittas. Kanske använde du alternativet \"toram\"?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/seahorse-tool-wrapper:42
 msgid "Import Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att importera"
 
 #. Translators: Don't translate {path} or {error},
 #. they are placeholders and will be replaced.
@@ -1335,13 +1335,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Failed to import keys from {path}:\n"
 "{error}"
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att importera nycklar från {path}:\n{error}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/seahorse-tool-wrapper:54
 msgid "Key Imported"
 msgid_plural "Keys Imported"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Nyckel importerad"
+msgstr[1] "Nycklar importerade"
 
 #. Translators: Don't translate {uids}, it's a placeholder and
 #. will be replaced. It needs to be present in the translated string.
@@ -1349,8 +1349,8 @@ msgstr[1] ""
 #, python-brace-format
 msgid "Imported a key for {uids}"
 msgid_plural "Imported keys for {uids}"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Importerade en nyckel för {uids}"
+msgstr[1] "Importerade nycklar för {uids}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:75
 msgid "Lock screen"
@@ -1358,7 +1358,7 @@ msgstr "Lås skärmen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:79
 msgid "Suspend"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:83
 msgid "Restart"
@@ -1479,7 +1479,7 @@ msgstr "Du kan installera {packages} automatiskt när Tails startas."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:345
 msgid "To do so, you need to run Tails from a USB stick."
-msgstr ""
+msgstr "För att göra det måste du köra Tails från ett USB-minne."
 
 #. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will be
 #. replaced.
@@ -1514,7 +1514,7 @@ msgstr "Installationen av dina extra program misslyckades"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:574
 msgid "Additional software installed successfully"
-msgstr ""
+msgstr "Installation av extraprogram lyckades"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:594
 msgid "The check for upgrades of your additional software failed"
@@ -1587,7 +1587,7 @@ msgstr "För att göra det, skapa en bestående lagring och installera något pr
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:205
 msgid ""
 "To do so, install Tails on a USB stick and create a persistent storage."
-msgstr ""
+msgstr "För att göra det, installera Tails på ett USB-minne och skapa en bestående lagring."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:251
 msgid "[package not available]"
@@ -1637,7 +1637,7 @@ msgstr "Nätverkskortet ${nic} inaktiverad"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "MAC-adress anonymisering misslyckades för nätverkskortet ${nic_name} (${nic}) så det är tillfälligt inaktiverat. Du kanske föredrar att starta om Tails och inaktivera anonymisering av MAC-adress."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:66
 msgid "All networking disabled"
@@ -1648,7 +1648,7 @@ msgstr "Alla nätverk inaktiverade"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "MAC-adressanonymisering misslyckades för nätverkskortet ${nic_name} (${nic}). Felåterställningen misslyckades också så att allt nätverk är inaktiverat. Du kanske föredrar att starta om Tails och inaktivera anonymisering av MAC-adress."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:36
 #, python-brace-format
@@ -1662,7 +1662,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
 "See {manual_upgrade_url}"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Det finns inte tillräckligt med minne för att söka efter uppgraderingar.</b>\n\nSe till att detta system uppfyller kraven för att köra Tails.\nSe file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nFörsök att starta om Tails för att söka efter uppgraderingar igen.\n\nEller gör en manuell uppgradering.\nSe {manual_upgrade_url}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:76
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
@@ -1687,67 +1687,67 @@ msgstr "Både värdsystemet och virtualiseringsmjukvaran kan övervaka det du g
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:40
 msgid "Don't Show Again"
-msgstr ""
+msgstr "Visa inte igen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:42
 msgid "Learn More"
-msgstr ""
+msgstr "Läs mer"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/config.py:8
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tca.desktop.in.h:1
 msgid "Tor Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Tor-anslutning"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:183
 #, python-brace-format
 msgid "Invalid: {exception}"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig: {exception}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:195
 msgid "You need to configure an obfs4 bridge to hide that you are using Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Du måste konfigurera en obfs4-bro för att dölja att du använder Tor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:292
 msgid "Connecting to Tor without bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Ansluter till Tor utan broar..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:299
 msgid "Connecting with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Ansluter till standardbroar..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:306
 msgid "Connecting with custom bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Ansluter med anpassade broar..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:323
 msgid "Connecting to Tor with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Ansluter till Tor med standardbroar..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:398
 msgid ""
 "Connected to Tor successfully!\n"
 "\n"
 "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Lyckades ansluta till Tor!\n\nDu kan nu surfa på internet anonymt och ocensurerad."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:41
 msgid "You need to migrate your OpenPGP keys"
-msgstr ""
+msgstr "Du måste migrera dina OpenPGP-nycklar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:43
 msgid ""
 "<i>Thunderbird</i> 78 now replaces the <i>Enigmail</i> extension with built-"
 "in support for OpenPGP encryption. To continue using your OpenPGP keys in "
 "<i>Thunderbird</i>, follow our migration instructions."
-msgstr ""
+msgstr "<i>Thunderbird</i> 78 ersätter nu tillägget <i>Enigmail</i> med inbyggt stöd för OpenPGP-kryptering. För att fortsätta använda dina OpenPGP-nycklar i <i>Thunderbird</i>, följ våra migreringsinstruktioner."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:45
 msgid "_Open Migration Instructions"
-msgstr ""
+msgstr "_Öppna migreringsinstruktioner"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:46
 msgid "_Migrate Later"
-msgstr ""
+msgstr "_Migrera senare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/bin/tor-browser:46
 msgid "Tor is not ready"
@@ -1764,7 +1764,7 @@ msgstr "Starta Tor Browser"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:35
 msgid "Tor Status"
-msgstr ""
+msgstr "Tor-status"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:50
 msgid "Open Onion Circuits"
@@ -1855,7 +1855,7 @@ msgstr "Kunde inte låsa upp volymen {volume_name}:\n{error_message}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:343
 msgid "One or more applications are keeping the volume busy."
-msgstr ""
+msgstr "En eller flera program håller volymen upptagen."
 
 #. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
 #. they are placeholder and will be replaced. They need
@@ -1865,11 +1865,11 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Couldn't lock volume {volume_name}:\n"
 "{error_message}"
-msgstr ""
+msgstr "Kunde inte låsa volymen {volume_name}:\n{error_message}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:352
 msgid "Locking the volume failed"
-msgstr ""
+msgstr "LÃ¥sning av volymen misslyckades"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:83
 msgid "No file containers added"
@@ -1928,7 +1928,7 @@ msgstr "Det gick inte att lägga till behållare"
 msgid ""
 "Could not add file container %s: Timeout while waiting for loop setup.\n"
 "Please try using the <i>Disks</i> application instead."
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att lägga till filbehållaren %s: Tiden löpte ut i väntan på loop-inställning.\nVänligen försök att använda programmet <i>Disks</i> istället."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_manager.py:209
 msgid "Choose File Container"
@@ -1936,14 +1936,14 @@ msgstr "Välj filbehållare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 msgid "Launch the Unsafe Browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Starta Osäkra webbläsaren?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 msgid ""
 "The Unsafe Browser is not anonymous and the websites that you visit can see "
 "your real IP address.\\n\\nOnly use the Unsafe Browser to log in to a "
 "captive portal or browse trusted web pages on the local network."
-msgstr ""
+msgstr "Osäkra webbläsaren är inte anonym och webbplatserna du besöker kan se din riktiga IP-adress.\\n\\nAnvänd bara Osäkra webbläsaren för att logga in på en fångportal eller bläddra i pålitliga webbsidor i det lokala nätverket."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:54
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
@@ -1977,7 +1977,7 @@ msgstr "Osäker webbläsare"
 msgid ""
 "The Unsafe Browser was not enabled in the Welcome Screen.\\n\\nTo use the Unsafe Browser, restart Tails and enable the Unsafe Browser in the additional settings of the Welcome Screen.\\n\n"
 "To always enable the Unsafe Browser, turn on the Welcome Screen feature of the Persistent Storage."
-msgstr ""
+msgstr "Osäkra webbläsaren var inte aktiverad i välkomstskärmen.\\n\\nFör att använda Osäkra webbläsaren, starta om Tails och aktivera Osäkra webbläsaren i extra inställningarna på välkomstskärmen.\\n\nFör att att Osäkra webbläsaren alltid ska vara aktiverad, slå på välkomstskärmfunktionen i den beständiga lagringen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:103
 msgid ""
@@ -1998,7 +1998,7 @@ msgid ""
 "You are not connected to a local network yet.\\n\\nTo be able to start the "
 "Unsafe Browser, you first need to connect to a Wi-Fi, wired, or mobile "
 "network."
-msgstr ""
+msgstr "Du är inte ansluten till ett lokalt nätverk ännu.\\n\\nFör att kunna starta den osäkra webbläsaren måste du först ansluta till ett Wi-Fi-, trådbundet eller mobilt nätverk."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:135
 msgid "Failed to run browser."
@@ -2009,55 +2009,55 @@ msgstr "Det gick inte att starta webbläsare."
 msgid ""
 "The %s variable was not found in any of the configuration files "
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, or ./config.py"
-msgstr ""
+msgstr "%s variabeln hittades inte i någon av konfigurationsfilerna /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, eller ./config.py"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:114
 msgid "Name of the affected software"
-msgstr ""
+msgstr "Namn på den drabbade programvaran"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:116
 msgid "Exact steps to reproduce the error"
-msgstr ""
+msgstr "Exakta steg för att återskapa felet"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:118
 msgid "Actual result and description of the error"
-msgstr ""
+msgstr "Faktiskt resultat och beskrivning av felet"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:120
 msgid "Desired result"
-msgstr ""
+msgstr "Önskat resultat"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:133
 msgid "Unable to load a valid configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att läsa in en giltig konfiguration."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:170
 msgid "Sending mail..."
-msgstr ""
+msgstr "Skickar e-post..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:171
 msgid "Sending mail"
-msgstr ""
+msgstr "Skickar e-post"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:173
 msgid "This could take a while..."
-msgstr ""
+msgstr "Det här kan ta en stund..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:189
 msgid "The contact email address doesn't seem valid."
-msgstr ""
+msgstr "Kontaktens e-postadress verkar inte giltig."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:206
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att skicka e-post: SMTP-fel."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:208
 msgid "Unable to connect to the server."
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att ansluta till servern."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:210
 msgid "Unable to create or to send the mail."
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att skapa eller skicka e-post."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:213
 msgid ""
@@ -2066,20 +2066,20 @@ msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems. Please try to reconnect to the network and click send again.\n"
 "\n"
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
-msgstr ""
+msgstr "\n\nFelrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem. Vänligen försök att ansluta till nätverket igen och klicka på skicka igen.\n\nOm det inte fungerar kommer du att erbjudas att spara felrapporten."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:226
 msgid "Your message has been sent."
-msgstr ""
+msgstr "Ditt meddelande har skickats."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:233
 msgid "An error occured during encryption."
-msgstr ""
+msgstr "Ett fel inträffade under kryptering."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:253
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
-msgstr ""
+msgstr "Det går inte att spara %s."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:276
 #, python-format
@@ -2089,47 +2089,47 @@ msgid ""
 "As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try to send it to us at %s from your email account using another system. Note that your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
 "\n"
 "Do you want to save the bug report to a file?"
-msgstr ""
+msgstr "Felrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem.\n\nFör att komma runt problemet kan du spara felrapporten som en fil på en USB-sticka och sedan försöka skicka den till oss på %s från ett e-post konto på ett annat system. Notera att din felrapport då inte kommer vara anonym såvida du inte vidtar ytterligare åtgärder själv för att säkerställa detta (t.ex. använder Tor med ett tillfälligt e-postkonto).\n\nVill du spara felrapporten till en fil?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:338
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:280
 msgid "WhisperBack"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:339
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:12
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
-msgstr ""
+msgstr "Skicka återkoppling som krypterad e-post."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:342
 msgid "Copyright © 2009-2018 Tails developers (tails at boum.org)"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright © 2009-2018 Tails developers (tails at boum.org)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:343
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails utvecklare <tails at boum.org>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:344
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "Lista med översättare"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/gui.py:377
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
-msgstr ""
+msgstr "Detta verkar inte vara en korrekt URL eller OpenPGP-nyckel."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/whisperback.py:63
 #, python-format
 msgid "Invalid contact email: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig kontakt e-post: %s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/whisperback.py:83
 #, python-format
 msgid "Invalid contact OpenPGP key: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig kontakt OpenPGP-nyckel: %s"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/whisperBack/whisperback.py:85
 msgid "Invalid contact OpenPGP public key block"
-msgstr ""
+msgstr "Ogiltig OpenPGP publikt nyckelblock"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -2142,11 +2142,11 @@ msgstr "Tails dokumentation"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/root-terminal.desktop.in.h:1
 msgid "Root Terminal"
-msgstr ""
+msgstr "Root-terminal"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/root-terminal.desktop.in.h:2
 msgid "Opens a terminal as the root user, using gksu to ask for the password"
-msgstr ""
+msgstr "Öppnar en terminal som root-användare med gksu för att be om lösenordet"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 msgid "Learn how to use Tails"
@@ -2158,29 +2158,29 @@ msgstr "Lär dig mer om Tails"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-installer.desktop.in.h:2
 msgid "Install, clone, upgrade Tails"
-msgstr ""
+msgstr "Installera, klona, uppgradera Tails"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-persistence-delete.desktop.in.h:1
 msgid "Delete persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Tar bort bestående lagring"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-persistence-delete.desktop.in.h:2
 msgid "Delete the persistent volume and its content"
-msgstr ""
+msgstr "Tar bort den bestående lagringen och dess innehåll"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-persistence-setup.desktop.in.h:1
 msgid "Configure persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera bestående lagring"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-persistence-setup.desktop.in.h:2
 msgid ""
 "Configure which files and application configuration are saved between "
 "working sessions"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera vilka filer och programkonfiguration som sparas mellan arbetssessioner"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tca.desktop.in.h:2
 msgid "Connect Tails to the Tor network"
-msgstr ""
+msgstr "Anslut Tails till Tor-nätverket"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Tor Browser"
@@ -2210,15 +2210,15 @@ msgstr "Konfigurera extra program installerad från din bestående lagring när
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/whisperback.desktop.in.h:1
 msgid "WhisperBack Error Reporting"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack-felrapportering"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/whisperback.desktop.in.h:2
 msgid "Send feedback via encrypted e-mail"
-msgstr ""
+msgstr "Skicka återkoppling via krypterad e-post"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/whisperback.desktop.in.h:3
 msgid "feedback;bug;report;tails;error;"
-msgstr ""
+msgstr "feedback;bugg;rapport;tails;fel;"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 msgid "Tails specific tools"
@@ -2242,31 +2242,31 @@ msgstr "Autentisering krävs för att ta bort ett paket från dina extra program
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:56
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:625
 msgid "Administration Password"
-msgstr ""
+msgstr "Administrationslösenord"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:34
 msgid ""
 "Set up an administration password if you need to perform administrative "
 "tasks. Otherwise, the administration password is disabled for better "
 "security."
-msgstr ""
+msgstr "Ange ett administratörslösenord ifall du behöver utföra administrativa uppgifter.\nI annat fall kommer administratörslösenord inaktiveras för bättre säkerhet."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:69
 msgid "Enter an administration password"
-msgstr ""
+msgstr "Ange ett administrationslösenord"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:107
 msgid "Confirm your administration password"
-msgstr ""
+msgstr "Bekräfta ditt administrationslösenord"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:124
 msgid "Disable"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:154
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:629
 msgid "MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "MAC-adressanonymisering"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:170
 msgid ""
@@ -2274,20 +2274,20 @@ msgid ""
 "(Wi-Fi or wired) from the local network. Anonymizing MAC addresses is "
 "generally safer as it helps you hide your geographical location. But it "
 "might also create connectivity problems or look suspicious."
-msgstr ""
+msgstr "MAC-adressanonymisering döljer serienumret för ditt nätverksgränssnitt (Wi-Fi eller trådbundet) från det lokala nätverket. Anonymisera MAC-adresser är i allmänhet säkrare eftersom det hjälper dig att dölja din geografiska plats. Men det kan också skapa anslutningsproblem eller se misstänkt ut."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:212
 msgid "Anonymize all MAC addresses (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymisera alla MAC-adresser (standard)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:258
 msgid "Don't anonymize MAC addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymisera inte MAC-adresser"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:311
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:633
 msgid "Network Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nätverkskonfiguration"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:327
 msgid ""
@@ -2296,17 +2296,17 @@ msgid ""
 "You will be asked whether you want to use Tor bridges when connecting to Tor after starting Tails.\n"
 "\n"
 "If you want to work offline, enable the Offline Mode in the additional settings."
-msgstr ""
+msgstr "Vi ersatte denna ytterligare inställning i Tails 4.19 (juni 2021) med en Tor-anslutningsassistent integrerad på skrivbordet.\n\nDu kommer att bli tillfrågad om du vill använda Tor-broar när du ansluter till Tor efter att du startat Tails.\n\nOm du vill arbeta frånkopplad, aktivera frånkopplat-läget i de ytterligare inställningarna."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:357
 msgid "Offline Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Frånkopplat läge"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:373
 msgid ""
 "If you want to work completely offline, you can disable all networking for "
 "increased security."
-msgstr ""
+msgstr "Om du vill arbeta helt frånkopplat kan du inaktivera alla nätverk för ökad säkerhet."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:528
 msgid ""
@@ -2315,67 +2315,67 @@ msgid ""
 "A captive portal is a web page that is displayed before you can access the Internet. Captive portals usually require to log in to the network or enter information such as an email address.\n"
 "\n"
 "The Unsafe Browser is not anonymous and can deanonymize you. Use it only to log in to captive portals."
-msgstr ""
+msgstr "Osäker webbläsare låter dig logga in på en fångportal.\n\nEn fångportal är en webbplats som visas innan du kan komma åt internet. Fångportaler kräver vanligtvis att logga in på nätverket eller ange information som en e-postadress.\n\nOsäker webbläsare är inte anonym och kan deanonymisera dig. Använd den bara för att logga in på fångportaler."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:574
 msgid "Disable the Unsafe Browser (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Inaktivera Osäker webbläsare (standard)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:619
 msgid "Enable the Unsafe Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivera Osäker webbläsare"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:100
 msgid "Settings were loaded from the persistent storage."
-msgstr ""
+msgstr "Inställningarna lästes in från den bestående lagringen."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:152
 msgid "Welcome to Tails!"
-msgstr ""
+msgstr "Välkommen till Tails!"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:186
 msgid "Language & Region"
-msgstr ""
+msgstr "Språk & region"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:222
 msgid "Default Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Standardinställningar"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:285
 msgid "Encrypted _Persistent Storage"
-msgstr ""
+msgstr "Krypterad _bestående lagring"
 
 #. The label for this placeholder text is not very big, so keep this string
 #. short.
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:379
 msgid "Enter your passphrase to unlock the persistent storage"
-msgstr ""
+msgstr "Mata in din lösenfras för att låsa upp den bestående lagringen"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:427
 msgid "Your persistent storage is unlocked. Restart Tails to lock it again."
-msgstr ""
+msgstr "Din bestående lagring är upplåst. Starta om Tails för att låsa den igen."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:465
 msgid "_Additional Settings"
-msgstr ""
+msgstr "_Ytterligare inställningar"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:548
 msgid "Add an additional setting"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till ytterligare inställning"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:597
 msgid ""
 "The default settings are safe in most situations. To add a custom setting, "
 "press the \"+\" button below."
-msgstr ""
+msgstr "Standardinställningarna är säkra i de flesta situationerna. För att lägga till en anpassad inställning, tryck på \"+\"-knappen nedan."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:641
 msgid "Shutdown"
-msgstr ""
+msgstr "Stäng av"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:652
 msgid "_Start Tails"
-msgstr ""
+msgstr "_Starta Tails"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:61
 msgid "File Containers"
@@ -2401,7 +2401,7 @@ msgstr "Detta program är inte associerat med eller godkänts av VeraCrypt proje
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:29
 msgid "_Open"
-msgstr ""
+msgstr "_Öppna"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:38
 msgid "Lock this volume"
@@ -2409,7 +2409,7 @@ msgstr "LÃ¥s denna volym"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:52
 msgid "_Unlock"
-msgstr ""
+msgstr "_LÃ¥s upp"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/volume.ui.in:61
 msgid "Detach this volume"
@@ -2417,15 +2417,15 @@ msgstr "Lösgör denna volym"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails-installer/tails-installer.ui.in:265
 msgid "Target USB stick:"
-msgstr ""
+msgstr "MÃ¥l-USB-minne:"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails-installer/tails-installer.ui.in:341
 msgid "Reinstall (delete all data)"
-msgstr ""
+msgstr "Installera om (ta bort all data)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:11
 msgid "Copyright © 2009-2018 tails at boum.org"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright © 2009-2018 tails at boum.org"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:15
 msgid ""
@@ -2444,55 +2444,55 @@ msgid ""
 "\n"
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack - Skicka återkoppling i ett krypterat meddelande\nCopyright (C) 2009-2018 Tails developers <tails at boum.org>\n\nDetta program är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra\ndet under villkoren för GNU General Public License som publicerats av\nFree Software Foundation; antingen version 3 av licensen, eller (om\ndu så vill) någon senare version.\n\nDetta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men\nUTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om\nSÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se\nGNU General Public License för ytterligare information.\n\nDu bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med\ndetta program. Om inte, se <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:122
 msgid ""
 "If you want us to encrypt messages when we respond to you, add your key ID, "
 "a link to your key, or the key as a public key block:"
-msgstr ""
+msgstr "Om du vill att vi krypterar meddelanden när vi svarar dig, lägg till ditt nyckel-ID, en länk till din nyckel, eller din nyckel som ett publikt nyckel-block:"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:308
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Sammanfattning"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:337
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:472
 msgid "Bug description"
-msgstr ""
+msgstr "Felbeskrivning"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:378
 msgid "Help:"
-msgstr ""
+msgstr "Hjälp:"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:388
 msgid "Read our bug reporting guidelines."
-msgstr ""
+msgstr "Läs våra felrapporteringsriktlinjer."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:416
 msgid "Email address (if you want an answer from us)"
-msgstr ""
+msgstr "E-postadress (om du vill ha ett svar från oss)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:445
 msgid "optional PGP key"
-msgstr ""
+msgstr "frivillig PGP-nyckel"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:489
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:600
 msgid "Technical details to include"
-msgstr ""
+msgstr "Tekniska detaljer att lägga till"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:527
 msgid "headers"
-msgstr ""
+msgstr "rubriker"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:575
 msgid "debugging info"
-msgstr ""
+msgstr "felsökningsinformation"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/whisperback/whisperback.ui.in:667
 msgid "Send"
-msgstr ""
+msgstr "Skicka"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/local/share/mime/packages/unlock-veracrypt-volumes.xml.in.h:1
 msgid "TrueCrypt/VeraCrypt container"
@@ -2501,33 +2501,33 @@ msgstr "TrueCrypt/VeraCrypt behållare"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:54
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:686
 msgid "Configure a Tor bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera en Tor-bro"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:72
 msgid ""
 "Bridges are secret Tor relays. Use a bridge as your first Tor relay if "
 "accessing Tor is blocked from where you are."
-msgstr ""
+msgstr "Broar är hemliga Tor-reläer. Använd en bro som din första Tor-relä om åtkomst till Tor är blockerad där du är."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:115
 msgid "Use a default bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Använd en standardbro"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:139
 msgid "obfs4 (recommended)"
-msgstr ""
+msgstr "obfs4 (rekommenderas)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:140
 msgid "meek"
-msgstr ""
+msgstr "meek"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:158
 msgid "Request a new bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Begär en ny bro"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:180
 msgid "Type in a bridge that I already know"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv in en bro som jag redan känner till"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:201
 msgid ""
@@ -2537,53 +2537,53 @@ msgid ""
 "\n"
 "To request obfs4 bridges, you can send an empty email to\n"
 "<tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
-msgstr ""
+msgstr "För närvarande i Tails döljer bara obfs4-broar att du använder Tor.\n\nobfs4-broar börjar med ordet 'obfs4'.\n\nFör att begära obfs4-broar kan du skicka ett tomt e-postmeddelande till\n<tt>bridges at torproject.org</tt> från en Gmail- eller Riseup-e-postadress.\n"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:292
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:332
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:790
 msgid "Connect to _Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Anslut till _Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:374
 msgid "Error connecting to Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Anslutning till Tor misslyckades"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:400
 msgid "• Public network"
-msgstr ""
+msgstr "• Publikt nätverk"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:419
 msgid ""
 "If you are in a shop, hotel, or airport, you might need to sign in to the "
 "network."
-msgstr ""
+msgstr "Om du befinner dig i en butik, hotell eller flygplats kan du behöva logga in på nätverket."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:432
 msgid "Try Signing in to the Network"
-msgstr ""
+msgstr "Försök att logga in på nätverket"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:468
 msgid "• Local proxy"
-msgstr ""
+msgstr "• Lokal proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:487
 msgid ""
 "If you are on a corporate or university network, you might need to configure"
 " a proxy."
-msgstr ""
+msgstr "Om du är på ett företags- eller universitetsnätverk kan du behöva konfigurera en proxy."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:500
 msgid "Configure a _Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera en _proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:537
 msgid "• Bridges over email"
-msgstr ""
+msgstr "• Broar över e-post"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:556
 msgid ""
@@ -2591,22 +2591,22 @@ msgid ""
 "\n"
 "1. send an empty email to <tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
 "2. Type bridges clicking on the <i>Configure a Bridge</i> button"
-msgstr ""
+msgstr "För att begära Tor-broar kan du också:\n\n1. Skicka en tom e-post till <tt>bridges at torproject.org</tt> från en Gmail- eller Riseup-e-postadress.\n2. Skriv broar genom att klicka på knappen <i>Konfigurera en bro</i>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:573
 msgid "Configure a _Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurera en _bro"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:612
 msgid ""
 "Everything you do on the Internet from Tails goes through the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Allt du gör på internet från Tails går via Tor-nätverket."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:627
 msgid ""
 "Tor encrypts and anonymizes your connection by passing it through 3 relays.\n"
 "Tor relays are servers operated by different organizations and volunteers around the world."
-msgstr ""
+msgstr "Tor krypterar och anonymiserar din anslutning genom att skicka den genom tre reläer.\nTor-reläer är servrar som drivs av olika organisationer och volontärer runt om i världen."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:658
 msgid ""
@@ -2615,7 +2615,7 @@ msgid ""
 "We recommend configuring Tor automatically if:\n"
 " • You are connecting from a public Wi-Fi network.\n"
 " • Connecting to Tor might be blocked in your country but using Tor is not criminalized."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Konfigurera Tor automatiskt (lättare)</b>\n\nVi rekommenderar att konfigurera Tor automatiskt om:\n • Du ansluter från ett publikt Wi-Fi-nätverk.\n • Anslutning till Tor kan vara blockerat i ditt land, men att använda Tor är inte kriminaliserat."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:747
 msgid ""
@@ -2624,95 +2624,95 @@ msgid ""
 "You might need to go unnoticed if:\n"
 " - Using Tor might look suspicious to someone monitoring your home or work network.\n"
 " - Using Tor is criminalized in your country."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Dölj för mitt lokala nätverk att jag använder Tor (säkrare)</b>\n\nDu kan behöva använda obemärkt om:\n - Använda Tor kan se misstänkt ut för någon som övervakar ditt hem- eller arbetsnätverk.\n - Använda Tor är kriminaliserat i ditt land."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:842
 msgid "You lost connection to the local network."
-msgstr ""
+msgstr "Du har tappat bort anslutningen till det lokala nätverket."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:882
 msgid "Testing Internet access..."
-msgstr ""
+msgstr "Testar internetåtkomst..."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:922
 msgid "You have access to the Internet"
-msgstr ""
+msgstr "Du har tillgång till internet"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:956
 msgid "Testing access to Tor..."
-msgstr ""
+msgstr "Testar åtkomst till Tor..."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:999
 msgid "You can connect to Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ansluta till Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1029
 msgid "Failed to connect to Tor without bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Det gick inte att ansluta till Tor utan broar."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1048
 msgid "Your local network is blocking access to Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Ditt lokala nätverk blockerar åtkomst till Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1078
 msgid "Connecting to Tor..."
-msgstr ""
+msgstr "Ansluter till Tor..."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1128
 msgid ""
 "Connected to Tor successfully\n"
 "\n"
 "You can now browse the Internet anonymously and uncensored"
-msgstr ""
+msgstr "Ansluten till Tor\n\nDu kan nu surfa på internet anonymt och ocensurerat"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1176
 msgid "Open Network Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Öppna nätverksmonitor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1190
 msgid "View Tor Circuits"
-msgstr ""
+msgstr "Visa Tor-kretsar"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1204
 msgid "Reset Tor Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Återställ Tor-anslutning"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1253
 msgid "Proxy Type"
-msgstr ""
+msgstr "Proxytyp"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1266
 msgid "No proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1267
 msgid "SOCKS 4"
-msgstr ""
+msgstr "SOCKS 4"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1268
 msgid "SOCKS 5"
-msgstr ""
+msgstr "SOCKS 5"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1269
 msgid "HTTP / HTTPS"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP / HTTPS"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1282
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adress"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1293
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "Användarnamn"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1306
 msgid "IP address or hostname"
-msgstr ""
+msgstr "IP-adress eller värdnamn"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1318
 msgid "Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1414
 msgid "_Save proxy settings"
-msgstr ""
+msgstr "_Spara proxyinställningar"More information about the tor-commits mailing list