[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:45:31 UTC 2021


commit 9778cc18b6b2d1217c10a4a6c1374fbef4835f8c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:45:29 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere_completed
---
 sv/https-everywhere.dtd | 96 ++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 48 insertions(+), 48 deletions(-)

diff --git a/sv/https-everywhere.dtd b/sv/https-everywhere.dtd
index 3f48ccec3f..9c4ab42216 100644
--- a/sv/https-everywhere.dtd
+++ b/sv/https-everywhere.dtd
@@ -2,69 +2,69 @@
 <!ENTITY https-everywhere.about.ext_name "HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.about.ext_description "Kryptera webben! Använd HTTPS automatiskt på många webbplatser.">
 <!ENTITY https-everywhere.about.version "Version">
-<!ENTITY https-everywhere.about.rulesets_version "">
+<!ENTITY https-everywhere.about.rulesets_version "Regeluppsättningsversion för">
 <!ENTITY https-everywhere.about.add_new_rule "Lägg till ny regel">
 
 <!ENTITY https-everywhere.menu.donate_eff_imperative "Donera till EFF">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.observatory "Inställningar för SSL Observatoriet">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligibleOn "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligibleOff "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.httpNoWhereExplainedBlocked "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.httpNoWhereExplainedAllowed "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.seeMore "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.seeLess "">
-<!ENTITY https-everywhere.menu.httpNoWhereMore "">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalDisable "HTTPS Everywhere är AV">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.globalEnable "HTTPS Everywhere är PÅ">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligibleOn "Kryptera alla kvalificerade webbplatser är PÅ">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.encryptAllSitesEligibleOff "Kryptera alla kvalificerade webbplatser är AV">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.httpNoWhereExplainedBlocked "Okrypterade förfrågningar blockeras för närvarande">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.httpNoWhereExplainedAllowed "Okrypterade förfrågningar är för närvarande tillåtna">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.seeMore "Se mer">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.seeLess "Se mindre">
+<!ENTITY https-everywhere.menu.httpNoWhereMore "Detta läge blockerar okrypterat innehåll och förfrågningar">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.showCounter "Visa räknare">
 <!ENTITY https-everywhere.menu.viewAllRules "Visa alla regler">
 
-<!ENTITY https-everywhere.options.settings "">
+<!ENTITY https-everywhere.options.settings "Inställningar">
 <!ENTITY https-everywhere.options.generalSettings "Allmänna inställningar">
-<!ENTITY https-everywhere.options.advancedSettings "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.updateChannels "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enableMixedRulesets "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.showDevtoolsTab "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.hostNotFormattedCorrectly "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.delete "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.update "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.storedRulesetsVersion "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastChecked "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastCheckedNever "">
-<!ENTITY https-everywhere.options.debuggingRulesets "">
+<!ENTITY https-everywhere.options.advancedSettings "Avancerade inställningar">
+<!ENTITY https-everywhere.options.updateChannels "Uppdatera kanaler">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enableMixedRulesets "Aktivera regler med blandade innehåll">
+<!ENTITY https-everywhere.options.showDevtoolsTab "Visa fliken Devtools">
+<!ENTITY https-everywhere.options.autoUpdateRulesets "Automatisk uppdatering av regler">
+<!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "HTTPS Everywhere-användarregler">
+<!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Everywhere inaktiverade webbplatser">
+<!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Varning: Tilläggningen av uppdateringskanaler kan leda till att angripare kapar din webbläsare. Ändra bara det här avsnittet om du vet vad du gör!">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Lägg till inaktiverad webbplats">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Ange inaktiverad webbplats">
+<!ENTITY https-everywhere.options.hostNotFormattedCorrectly "Denna värd kunde inte läggas till eftersom den inte var formaterad korrekt. Vänligen kontrollera det och försök igen.">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Lägg till uppdateringskanal">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Ange namn på uppdateringskanal">
+<!ENTITY https-everywhere.options.delete "Ta bort">
+<!ENTITY https-everywhere.options.update "Uppdatera">
+<!ENTITY https-everywhere.options.storedRulesetsVersion "Lagrad version för regleruppsättning: ">
+<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastChecked "Uppdateringar som senast kontrollerats: ">
+<!ENTITY https-everywhere.options.updatesLastCheckedNever "aldrig">
+<!ENTITY https-everywhere.options.debuggingRulesets "Felsöka regeluppsättningar (avancerat)">
 
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.export_settings "Exportera inställningar">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Återställ till standardvärden">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Detta återställer varje regel till dess standardvärde. Fortsätta?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.copy_url "">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.copied_url "">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere märkte att du navigerade till en icke-HTTPS-sida och försökte skicka dig till HTTPS-versionen istället. HTTPS-versionen är inte tillgänglig. Troligtvis stöder den här webbplatsen inte HTTPS, men det är också möjligt att en angripare blockerar HTTPS-versionen. Om du vill visa den okrypterade versionen av den här sidan kan du fortfarande göra det genom att inaktivera alternativet "Kryptera alla kvalificerade webbplatser" i ditt HTTPS Everywhere-tillägg. Tänk på att inaktivering det här alternativet kan göra din webbläsare sårbar för nätverksbaserade nedgraderingsattacker på webbplatser du besöker.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "nätverksbaserade nedgraderingsattacker">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.copy_url "Kopiera webbadress">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.copied_url "Kopierad till urklipp">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Inaktivera på denna webbplats">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Fortsätt ändå (osäkert)">
 
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.intro "">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.intro "Kryptera webben! Använd HTTPS automatiskt på många webbplatser.">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "HTTPS Everywhere har uppdaterats!">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "HTTPS Everywhere är ett EFF-projekt">
 
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_explained "">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "Inställningar för denna webbplats">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Ändra dina inställningar för krypterade anslutningar">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_explained "När du surfar på olika webbplatser kan du ändra dina inställningar för varje webbplats">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules "Stabila regler">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.stable_rules_description "Tvinga krypterade anslutningar till dessa websidor:">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules "Experimentella regler">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.experimental_rules_description "Kan orsaka varningar eller avbrott. Inaktiverade som standard.">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.disable_on_this_site "">
-<!ENTITY https-everywhere.chrome.enable_on_this_site "">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.disable_on_this_site "Inaktivera på denna webbplats">
+<!ENTITY https-everywhere.chrome.enable_on_this_site "Aktivera på denna webbplats">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_rule "Lägg till en regel för denna sida">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.add_new_rule "Lägg till en ny regel för denna sida">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.always_https_for_host "Använd alltid https för denna värd">
@@ -76,6 +76,6 @@
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.redirect_to "Omdirigera till">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.status_cancel_button "Avbryt">
 
-<!ENTITY https-everywhere.standalone.proxy_server_info_prefix "">
-<!ENTITY https-everywhere.standalone.transparent_true "">
-<!ENTITY https-everywhere.standalone.transparent_false "">
+<!ENTITY https-everywhere.standalone.proxy_server_info_prefix "Proxyserver körs på">
+<!ENTITY https-everywhere.standalone.transparent_true "Du måste ställa in dina brandväggsregler för att vidarebefordra paket till den angivna värden och porten.">
+<!ENTITY https-everywhere.standalone.transparent_false "Du måste konfigurera dina program så att de använder en HTTP-proxy på den angivna värden och porten.">More information about the tor-commits mailing list