[tor-commits] [translation/fenix-torbrowserstringsxml_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=fenix-torbrowserstringsxml_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:45:25 UTC 2021


commit ef1ebb08454249a2627bb59530e50ea15a0273d6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri May 14 15:45:23 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=fenix-torbrowserstringsxml_completed
---
 sv-rSE/torbrowser_strings.xml | 76 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 75 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv-rSE/torbrowser_strings.xml b/sv-rSE/torbrowser_strings.xml
index 0df95fc4d0..e6b9759662 100644
--- a/sv-rSE/torbrowser_strings.xml
+++ b/sv-rSE/torbrowser_strings.xml
@@ -2,4 +2,78 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <resources>
-  </resources>
+  <!-- About content. The first parameter is the name of the application. (For example: Fenix) -->
+  <string name="tor_about_content">%1$s produceras av Tor Project, a U.S.-based 501(c)(3) nonprofit.</string>
+
+  <!-- Preference for enabling non-Private Browsing Mode-->
+  <string name="preferences_disable_normal_mode">Tillåt endast privat surfningsläge</string>
+  <!-- Preference link to donate to The Tor Project-->
+  <string name="preferences_donate">Donera till The Tor Project</string>
+  <!-- Preference for allowing screenshots to be taken in the app-->
+  <string name="preferences_allow_screenshots">Tillåt skärmdumpar</string>
+
+  <string name="tor_bootstrap_connect">Anslut</string>
+  <string name="tor_bootstrap_connecting">Ansluter</string>
+  <string name="tor_bootstrap_connecting_failed">Anslutningen misslyckades</string>
+  <string name="tor_bootstrap_quick_start_label">Snabbstart</string>
+  <string name="tor_bootstrap_quick_start_disabled">Aktivera snabbstart för att ansluta automatiskt i framtiden</string>
+  <string name="tor_bootstrap_quick_start_enabled">%s ansluter automatiskt till Tor-nätverket i framtiden</string>
+  <string name="tor_bootstrap_swipe_for_logs">Svep åt vänster för att se Tor-loggar</string>
+  <string name="tor_initializing_log">Initierar Tor-logg</string>
+
+  <string name="tor_onboarding_security_level">Ställ in din säkerhetsnivå</string>
+  <string name="tor_onboarding_security_level_description">Inaktivera vissa webbfunktioner som kan användas för att attackera dig och skada din säkerhet, anonymitet och integritet.</string>
+  <string name="tor_onboarding_chosen_security_level_label">Nuvarande säkerhetsnivå: %s</string>
+  <string name="tor_onboarding_security_settings_button">Öppna säkerhetsinställningar</string>
+  <string name="tor_onboarding_donate_header">Donera och håll Tor säker</string>
+  <string name="tor_onboarding_donate_description">Tor är gratis att använda på grund av donationer från personer som du.</string>
+  <string name="tor_onboarding_donate_button">Donera nu</string>
+
+  <string name="tor_explore_privately">Utforska. Privat.</string>
+
+  <string name="preferences_tor_network_settings">Tor-nätverk</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_explanation">Tor Browser dirigerar din trafik över Tor-nätverket, som drivs av tusentals volontärer runt om i världen.</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config">Bro</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_description">Använd en bro för att ansluta till Tor</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_description_builtin_transport_enabled">Du använder en inbyggd bro för att ansluta till Tor</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_description_user_provided_enabled">Du tillhandahöll en bro för att ansluta till Tor</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_explanation">Broar är onoterade reläer som gör det svårare att blockera anslutningar till Tor-nätverket. På grund av hur vissa länder försöker blockera Tor fungerar vissa broar i vissa länder men inte andra.</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_toggle">Använd en bro</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_toggle_description">Konfigurera en bro för att ansluta till Tor</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_obfs4">obfs4</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_meek_azure">meek-azure</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_snowflake">snowflake</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_user_provided_bridge">Ange en bro jag känner till</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_user_provided_bridge_description">Ange broinformation från en betrodd källa</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_current_bridge">Nuvarande konfigurerad bro: %s</string>
+  <string name="tor_network_settings_bridge_not_configured">Inte konfigurerad</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_status">Nuvarande status</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_tor_ready">Är Tor redo: %s</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_state">Tillstånd: %s</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_yes">Ja</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_no">Nej</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_disconnected">Ej ansluten</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_connecting">Ansluter</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_connected">Ansluten</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_restarting">Startar om</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridges_enabled">Broar är aktiverade: %s</string>
+
+  <!-- Preference title for security level settings -->
+  <string name="preferences_tor_security_level_settings">Säkerhetsinställningar</string>
+  <string name="preferences_tor_security_level_options">Säkerhetsnivå</string>
+
+  <!-- Description of security levels -->
+  <string name="tor_security_level_standard_option">Standard</string>
+  <string name="tor_security_level_standard_description">Alla funktioner för Tor Browser och webbplatsfunktioner är aktiverade.</string>
+  <string name="tor_security_level_safer_option">Säkrare</string>
+  <string name="tor_security_level_safer_description">Inaktivera webbplatsfunktioner som ofta är farliga och orsaka att vissa webbplatser tappar funktionalitet.</string>
+  <string name="tor_security_level_safest_option">Säkrast</string>
+  <string name="tor_security_level_safest_description">Tillåt endast webbplatsfunktioner som krävs för statiska webbplatser och grundläggande tjänster. Dessa ändringar påverkar bilder, media och skript.</string>
+
+  <!-- Spoof locale to English -->
+  <string name="tor_spoof_english">Begär engelska versioner av webbplatser för ökad integritet</string>
+
+  <string name="tor_useamask_usetor">Använd en mask, använd Tor.</string>
+  <string name="tor_resistsurveillance">Stå emot övervakningspandemin.</string>
+  <string name="tor_donationmatch">Din donation matchas av Friends of Tor.</string>
+</resources>More information about the tor-commits mailing list