[tor-commits] [translation/abouttor-homepage_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=abouttor-homepage_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:45:07 UTC 2021


commit 833d910254467e02bb16fbf5e1bb8a4e5d06ef0a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:45:05 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=abouttor-homepage_completed
---
 sv-SE/aboutTor.dtd | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/aboutTor.dtd b/sv-SE/aboutTor.dtd
index 771a74a6b9..62b2051390 100644
--- a/sv-SE/aboutTor.dtd
+++ b/sv-SE/aboutTor.dtd
@@ -6,26 +6,26 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.title "Om Tor">
 
-<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "">
+<!ENTITY aboutTor.viewChangelog.label "Visa ändringsloggen">
 
-<!ENTITY aboutTor.ready.label "">
-<!ENTITY aboutTor.ready2.label "">
+<!ENTITY aboutTor.ready.label "Utforska. Privat.">
+<!ENTITY aboutTor.ready2.label "Du är redo för världens mest privata surfupplevelse.">
 <!ENTITY aboutTor.failure.label "NÃ¥gonting gick fel!">
 <!ENTITY aboutTor.failure2.label "Tor fungerar inte i den här webbläsaren.">
 
 <!ENTITY aboutTor.search.label "Sök med DuckDuckGo">
 <!ENTITY aboutTor.searchDDGPost.link "https://duckduckgo.com">
 
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_questions.label "Frågor?">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual_link.label "Kolla in bruksanvisning för Tor Browser »">
 <!-- The next two entities are used within the browser's Help menu. -->
 <!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.accesskey "M">
-<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "">
+<!ENTITY aboutTor.torbrowser_user_manual.label "Bruksanvisning för Tor Browser">
 
-<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "">
-<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "">
+<!ENTITY aboutTor.tor_mission.label "Tor-projektet är en amerikansk 501(c)(3) ideell organisation som främjar mänskliga rättigheter och friheter genom att skapa och distribuera anonymitets- och integritetsteknik med fri och öppen källkod, stödja deras obegränsade tillgänglighet och användning och främja deras vetenskapliga och populära förståelse.">
+<!ENTITY aboutTor.getInvolved.label "Engagera dig »">
 
-<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "">
-<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "">
-<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "">
-<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "">
+<!ENTITY aboutTor.newsletter.tagline "Få de senaste nyheterna från Tor direkt i din inkorg.">
+<!ENTITY aboutTor.newsletter.link_text "Anmäl dig till Tor-nyheter.">
+<!ENTITY aboutTor.donationBanner.freeToUse "Tor är gratis att använda på grund av donationer från personer som du.">
+<!ENTITY aboutTor.donationBanner.buttonA "Donera nu">More information about the tor-commits mailing list