[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 16:15:38 UTC 2021


commit bbd6f4b9c0e0d7dc095891ac3007f93950581fd2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 16:15:37 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 sq.po | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/sq.po b/sq.po
index c9d66f2f07..46ad80cb0d 100644
--- a/sq.po
+++ b/sq.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-13 09:29+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-13 15:55+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2524,7 +2524,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "To request obfs4 bridges, you can send an empty email to\n"
 "<tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Aktualisht në Tails, vetëm urat obfs4 fshehin që jeni duke përdorur Tor-in.\n\nUrat obfs4 fillojnë me fjalën “obfs4”.\n\nQë të kërkoni ura obfs4, mund të dërgoni një email të zbrazët te\n<tt>bridges at torproject.org</tt> prej një adrese Gmail ose Riseup.\n"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:292
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
@@ -2538,11 +2538,11 @@ msgstr "Lidhuni me _Tor-in"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:374
 msgid "Error connecting to Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim gjatë lidhjes me Tor-in"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:400
 msgid "• Public network"
-msgstr ""
+msgstr "• Rrjet publik"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:419
 msgid ""
@@ -2552,11 +2552,11 @@ msgstr "Nëse gjendeni në një dyqan, hotel, ose airport, mund t’ju duhet të
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:432
 msgid "Try Signing in to the Network"
-msgstr ""
+msgstr "Provoni të Hyni te Rrjeti"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:468
 msgid "• Local proxy"
-msgstr ""
+msgstr "• Ndërmjetës vendor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:487
 msgid ""
@@ -2570,7 +2570,7 @@ msgstr "Formësoni një _Ndërmjetës"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:537
 msgid "• Bridges over email"
-msgstr ""
+msgstr "• Ura përmes email-i"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:556
 msgid ""
@@ -2578,7 +2578,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "1. send an empty email to <tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
 "2. Type bridges clicking on the <i>Configure a Bridge</i> button"
-msgstr ""
+msgstr "Që të kërkoni ura Tor, mundeni edhe të:\n\n1. Dërgoni një email të zbrazët te <tt>bridges at torproject.org</tt> që nga një adresë email Gmail ose Riseup.\n2. Shtypni ura duke klikuar mbi butonin <i>Formësoni një Urë</i>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:573
 msgid "Configure a _Bridge"
@@ -2602,7 +2602,7 @@ msgid ""
 "We recommend configuring Tor automatically if:\n"
 " • You are connecting from a public Wi-Fi network.\n"
 " • Connecting to Tor might be blocked in your country but using Tor is not criminalized."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Formësoje Tor-in automatikishty (më e lehtë)</b>\n\nRekomandojmë formësimin e Tor-it automatikisht, nëse:\n • Po lidheni prej një rrjeti Wi-Fi publik.\n • Lidhja me Tor-in mund të jetë e bllokuar në vendin tuaj, por përdorimi i Tor-it nuk dënohet me ligj."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:747
 msgid ""
@@ -2635,11 +2635,11 @@ msgstr "Mund të lidheni me Tor-in"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1029
 msgid "Failed to connect to Tor without bridges."
-msgstr ""
+msgstr "S’u arrit të lidhej me Tor-in pa ura."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1048
 msgid "Your local network is blocking access to Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Rrjeti juaj vendor e bllokon hyrjen në Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1078
 msgid "Connecting to Tor..."More information about the tor-commits mailing list