[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 12:47:02 UTC 2021


commit 83cdff4ff71903e34de3eebced889f8fe388ff75
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 12:47:02 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 cs.po | 34 +++++++++++++++++-----------------
 fr.po |  4 ++--
 2 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/cs.po b/cs.po
index 54a0025294..ebae2308c8 100644
--- a/cs.po
+++ b/cs.po
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-13 09:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-13 12:37+0000\n"
 "Last-Translator: Fourdee Foureight\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -495,7 +495,7 @@ msgstr "_Heslo pro správu"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:187
 msgid "_MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "_Anonymizace MAC adresy"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:250
 msgid "_Offline Mode"
@@ -1653,7 +1653,7 @@ msgstr "Síťová karta ${nic} vypnuta"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "Anonymizace MAC adresy se pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) nezdařila, takže je dočasně zakázána.\nMožná raději restartujete Tails a zakážte anonymizaci adres MAC."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:66
 msgid "All networking disabled"
@@ -1664,7 +1664,7 @@ msgstr "Všechny sítě vypnuty"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "Anonymizace MAC adresy se pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) nezdařila, takže je dočasně zakázána. Zotavení z chyby selhalo taky, takže je zakázána veškerá síťová komunikace.\nMožná raději restartujete Tails a zakážte anonymizaci adres MAC."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:36
 #, python-brace-format
@@ -1717,34 +1717,34 @@ msgstr "Tor spojení"
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:183
 #, python-brace-format
 msgid "Invalid: {exception}"
-msgstr ""
+msgstr "Neplatné: {exception}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:195
 msgid "You need to configure an obfs4 bridge to hide that you are using Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte nakonfigurovat bridge obfs4, abyste skryli, že používáte Tor."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:292
 msgid "Connecting to Tor without bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Připojování k Toru bez využití bridgů..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:299
 msgid "Connecting with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Přípojování s výchozími bridgi..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:306
 msgid "Connecting with custom bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Připojování s vlastními bridgi..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:323
 msgid "Connecting to Tor with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Připojování k Toru s výchozími bridgi..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:398
 msgid ""
 "Connected to Tor successfully!\n"
 "\n"
 "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšně připojeno v Toru!\n\nNyní můžete procházet internet anonymně a bez cenzury."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:41
 msgid "You need to migrate your OpenPGP keys"
@@ -2282,7 +2282,7 @@ msgstr "Zakázat"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:154
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:629
 msgid "MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymizace MAC adresy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:170
 msgid ""
@@ -2290,15 +2290,15 @@ msgid ""
 "(Wi-Fi or wired) from the local network. Anonymizing MAC addresses is "
 "generally safer as it helps you hide your geographical location. But it "
 "might also create connectivity problems or look suspicious."
-msgstr ""
+msgstr "Anonymizace MAC adresy skrývá sériové číslo síťového rozhraní (Wi-Fi nebo kabelového) před místní sítí. Anonymizace MAC adres je obecně bezpečnější, protože pomáhá skrýt vaši zeměpisnou polohu. Může však také způsobit problémy s připojením nebo vypadat podezřele."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:212
 msgid "Anonymize all MAC addresses (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymizovat všechny MAC adresy (výchozí)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:258
 msgid "Don't anonymize MAC addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Neanonymizovat MAC adresy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:311
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:633
@@ -2312,7 +2312,7 @@ msgid ""
 "You will be asked whether you want to use Tor bridges when connecting to Tor after starting Tails.\n"
 "\n"
 "If you want to work offline, enable the Offline Mode in the additional settings."
-msgstr ""
+msgstr "Toto dodatečné nastavení jsme v Tails 4.19 (červen 2021) nahradili asistentem pro připojení k síti Tor integrovaným na ploše.\n\nPo spuštění aplikace Tails budete dotázáni, zda chcete používat Tor bridge při připojování k síti Tor.\n\nPokud chcete pracovat offline, povolte v doplňkovém nastavení režim Offline."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:357
 msgid "Offline Mode"
@@ -2553,7 +2553,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "To request obfs4 bridges, you can send an empty email to\n"
 "<tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
-msgstr ""
+msgstr "V současné době je v Tails možné skrýt, že používáte Tor, pouze u mostů obfs4.\n\nMosty obfs4 začínají slovem 'obfs4'.\n\nChcete-li požádat o mosty obfs4, můžete poslat prázdný e-mail na adresu\n<tt>bridges at torproject.org</tt> z e-mailové adresy Gmail nebo Riseup.\n"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:292
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
diff --git a/fr.po b/fr.po
index 113246018f..6be0b75538 100644
--- a/fr.po
+++ b/fr.po
@@ -41,8 +41,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-13 09:30+0000\n"
-"Last-Translator: erinm\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-13 12:44+0000\n"
+"Last-Translator: AO <ao at localizationlab.org>\n"
 "Language-Team: French (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/fr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"More information about the tor-commits mailing list