[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 12:15:49 UTC 2021


commit 4b2d15461b21b0069bfc60fa68fefa9cefdd1fff
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 12:15:48 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 es.po | 22 +++++++++++-----------
 pl.po | 24 ++++++++++++------------
 2 files changed, 23 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/es.po b/es.po
index d82057e722..6d1fcf3650 100644
--- a/es.po
+++ b/es.po
@@ -21,8 +21,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-13 09:30+0000\n"
-"Last-Translator: erinm\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-13 12:09+0000\n"
+"Last-Translator: eulalio barbero espinosa <eulaliob at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/es/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2533,7 +2533,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "To request obfs4 bridges, you can send an empty email to\n"
 "<tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Actualmente en Tails, sólo los puentes obfs4 ocultan que estás usando Tor.\n\nLos puentes obfs4 comienzan con la palabra 'obfs4'.\n\nPara solicitar puentes obfs4, puedes enviar un correo electrónico vacío a\n<tt>bridges at torproject.org</tt>  desde una dirección de correo electrónico de Gmail o Riseup.\n"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:292
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
@@ -2551,7 +2551,7 @@ msgstr "Error de conexión a Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:400
 msgid "• Public network"
-msgstr ""
+msgstr "• Red pública"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:419
 msgid ""
@@ -2561,11 +2561,11 @@ msgstr "Si estás en una tienda, un hotel o un aeropuerto, a lo mejor tienes que
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:432
 msgid "Try Signing in to the Network"
-msgstr ""
+msgstr "Intenta conectarte a la red"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:468
 msgid "• Local proxy"
-msgstr ""
+msgstr "• Proxy local"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:487
 msgid ""
@@ -2579,7 +2579,7 @@ msgstr "Configurar un _Proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:537
 msgid "• Bridges over email"
-msgstr ""
+msgstr "• Puentes por correo electrónico"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:556
 msgid ""
@@ -2587,7 +2587,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "1. send an empty email to <tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
 "2. Type bridges clicking on the <i>Configure a Bridge</i> button"
-msgstr ""
+msgstr "Para solicitar puentes Tor, también puedes:\n\n1. enviar un correo vacío a <tt>bridges at torproject.org</tt> desde una dirección de correo de Gmail o Riseup.\n2. Escribir puentes haciendo clic en el botón <i>Configurar un Puente</i>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:573
 msgid "Configure a _Bridge"
@@ -2611,7 +2611,7 @@ msgid ""
 "We recommend configuring Tor automatically if:\n"
 " • You are connecting from a public Wi-Fi network.\n"
 " • Connecting to Tor might be blocked in your country but using Tor is not criminalized."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Configurar Tor automáticamente (más fácil)</b>\n\nRecomendamos configurar Tor automáticamente si:\n • Te conectas desde una Wi-Fi pública.\n • La conexión a Tor puede estar bloqueada en tu país pero el uso de Tor no está penalizado."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:747
 msgid ""
@@ -2644,11 +2644,11 @@ msgstr "Puedes conectar a Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1029
 msgid "Failed to connect to Tor without bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Fallo en la conexión a Tor sin puentes."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1048
 msgid "Your local network is blocking access to Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Tu red local está bloqueando el acceso a Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1078
 msgid "Connecting to Tor..."
diff --git a/pl.po b/pl.po
index daf3e11b76..7418710132 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -30,8 +30,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-13 09:30+0000\n"
-"Last-Translator: erinm\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-13 12:00+0000\n"
+"Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2556,7 +2556,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "To request obfs4 bridges, you can send an empty email to\n"
 "<tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Obecnie w Tails tylko mostki obfs4 ukrywają, że używasz sieci Tor.\n\nMostki obfs4 zaczynają się od słowa 'obfs4'.\n\nAby poprosić o mostki obfs4, możesz wysłać pusty e-mail na adres\n<tt>bridges at torproject.org</tt> z adresu e-mail Gmail lub Riseup.\n"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:292
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:766
@@ -2570,11 +2570,11 @@ msgstr "Połącz z siecią _Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:374
 msgid "Error connecting to Tor"
-msgstr "BÅ‚Ä…d podczas Å‚Ä…czenia z Tor"
+msgstr "BÅ‚Ä…d podczas Å‚Ä…czenia z sieciÄ… Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:400
 msgid "• Public network"
-msgstr ""
+msgstr "• Sieć publiczna"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:419
 msgid ""
@@ -2584,11 +2584,11 @@ msgstr "Jeśli jesteś w sklepie, hotelu lub na lotnisku, może być konieczne z
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:432
 msgid "Try Signing in to the Network"
-msgstr ""
+msgstr "Spróbuj zalogować się do sieci"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:468
 msgid "• Local proxy"
-msgstr ""
+msgstr "• Lokalne proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:487
 msgid ""
@@ -2602,7 +2602,7 @@ msgstr "Skonfiguruj _proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:537
 msgid "• Bridges over email"
-msgstr ""
+msgstr "• Mostki przez e-mail "
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:556
 msgid ""
@@ -2610,7 +2610,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "1. send an empty email to <tt>bridges at torproject.org</tt> from a Gmail or Riseup email address.\n"
 "2. Type bridges clicking on the <i>Configure a Bridge</i> button"
-msgstr ""
+msgstr "Aby poprosić o mostki sieci Tor, możesz również:\n\n1. Wysłać pustą wiadomość e-mail na adres <tt>bridges at torproject.org</tt> z adresu e-mail Gmail lub Riseup.\n2. Wpisać mostki, klikając przycisk <i>Skonfiguruj mostek</i>"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:573
 msgid "Configure a _Bridge"
@@ -2634,7 +2634,7 @@ msgid ""
 "We recommend configuring Tor automatically if:\n"
 " • You are connecting from a public Wi-Fi network.\n"
 " • Connecting to Tor might be blocked in your country but using Tor is not criminalized."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Skonfiguruj sieć Tor automatycznie (łatwiejsze)</b>\n\nZalecamy automatyczne konfigurowanie sieci Tor, jeśli:\n• Łączysz się z publicznej sieci Wi-Fi.\n• Łączenie się z siecią Tor może być zablokowane w Twoim kraju, ale używanie sieci Tor nie jest karalne."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:747
 msgid ""
@@ -2667,11 +2667,11 @@ msgstr "Możesz połączyć się z siecią Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1029
 msgid "Failed to connect to Tor without bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Nie udało się połączyć z siecią Tor bez mostków."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1048
 msgid "Your local network is blocking access to Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Twoja sieć lokalna blokuje dostęp do sieci Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1078
 msgid "Connecting to Tor..."More information about the tor-commits mailing list