[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 09:47:52 UTC 2021


commit adb1ea96a6e89819da4ed6b297274ab5d89e8f9c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 09:47:52 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 cs/torbutton.properties | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/cs/torbutton.properties b/cs/torbutton.properties
index bae6aea778..c781906a83 100644
--- a/cs/torbutton.properties
+++ b/cs/torbutton.properties
@@ -140,11 +140,11 @@ onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Upřednostňovat známé .onion strán
 onionLocation.onionServicesTitle=Služby Onion
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
-cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
-cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
-cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
+cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=Adresa kryptoměny (%S) byla zkopírována z nezabezpečené webové stránky. Mohla být upravena.
+cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Co s tím můžete dělat?
+cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Můžete se zkusit znovu připojit pomocí nového okruhu, abyste navázali bezpečné připojení, nebo přijmout riziko a toto varování odmítnout.
 cryptoSafetyPrompt.learnMore=Zjistit více
-cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Reload Tab with a New Circuit
+cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Znovu načíst tab s novým okruhem
 cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=O
-cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Dismiss Warning
+cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Odmítnout varování
 cryptoSafetyPrompt.secondaryActionAccessKey=BMore information about the tor-commits mailing list