[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 05:47:02 UTC 2021


commit b0d93c334c247c2c66c0aff5a6b4ed2309743e95
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 05:47:01 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 pl/torbutton.properties | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/pl/torbutton.properties b/pl/torbutton.properties
index 8d4e079761..fdf2438b32 100644
--- a/pl/torbutton.properties
+++ b/pl/torbutton.properties
@@ -126,7 +126,7 @@ onionServices.authPreferences.failedToGetKeys=Nie można odebrać kluczy z Tor
 onionServices.authPreferences.failedToRemoveKey=Usunięcie klucza nie powiodło się
 
 # Onion-Location strings.
-onionLocation.alwaysPrioritize=Zawsze ustalaj priorytet cebuli
+onionLocation.alwaysPrioritize=Zawsze traktuj cebule priorytetowo
 onionLocation.alwaysPrioritizeAccessKey=u
 onionLocation.notNow=Nie teraz
 onionLocation.notNowAccessKey=n
@@ -137,7 +137,7 @@ onionLocation.learnMore=Dowiedz się więcej...
 onionLocation.always=Zawsze
 onionLocation.askEverytime=Pytaj za każdym razem
 onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Nadaj priorytet witrynom .onion, gdy sÄ… znane.
-onionLocation.onionServicesTitle=Usługi onion
+onionLocation.onionServicesTitle=Usługi cebulowe
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
 cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=Adres kryptowaluty (%S) został skopiowany z niezabezpieczonej strony internetowej. Mogło dojść do zmodyfikowania.More information about the tor-commits mailing list