[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 05:16:56 UTC 2021


commit d671c77d06c02d394d7ff6a595f9b3df511b8721
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu May 13 05:16:55 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttonproperties
---
 pl/torbutton.properties | 72 ++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 36 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/pl/torbutton.properties b/pl/torbutton.properties
index 07625da6f7..8d4e079761 100644
--- a/pl/torbutton.properties
+++ b/pl/torbutton.properties
@@ -1,6 +1,6 @@
 torbutton.circuit_display.internet = Internet
 torbutton.circuit_display.ip_unknown = IP nieznany
-torbutton.circuit_display.onion_site = strona Onion
+torbutton.circuit_display.onion_site = Strona cebulowa
 torbutton.circuit_display.this_browser = Ta przeglÄ…darka
 torbutton.circuit_display.relay = Przekaźnik
 torbutton.circuit_display.tor_bridge = Mostek
@@ -42,7 +42,7 @@ canvas.neverAccessKey=i
 
 # Profile/startup error messages. Strings are kept here for ease of translation.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
-profileProblemTitle=%S Problem profilu
+profileProblemTitle=Problem profilu %S
 profileReadOnly=Nie możesz uruchomić %S z systemu plików tylko do odczytu. Prosimy o skopiowanie %S do innej lokalizacji przed ponownym jego użyciem.
 profileReadOnlyMac=Nie możesz uruchomić %S w systemie plików tylko do odczytu. Prosimy o skopiowanie %S na pulpit, lub do folderu aplikacji przed ponowną próbą uruchomienia.
 profileAccessDenied=%S nie posiada uprawnień, aby zobaczyć ten profil. Prosimy zmienić uprawnienia systemu plików i spróbować ponownie.
@@ -54,9 +54,9 @@ profileMigrationFailed=Migracja Twojego isniejącego profilu %S nie powiodła si
 updateDownloadingPanelUILabel=Pobieranie aktualizacji %S
 
 # .Onion Page Info prompt. Strings are kept here for ease of translation.
-pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Połączenie zaszyfrowane (usługa Onion, %1$S, %2$S klucze bitowe, %3$S)
-pageInfo_OnionEncryption=Połączenie zaszyfrowane (usługa Onion)
-pageInfo_OnionName=Nazwa Cebuli:
+pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Połączenie zaszyfrowane (usługa cebulowa, %1$S, %2$S klucze bitowe, %3$S)
+pageInfo_OnionEncryption=Połączenie zaszyfrowane (usługa cebulowa)
+pageInfo_OnionName=Nazwa cebulowa:
 
 # Onion services strings. Strings are kept here for ease of translation.
 onionServices.learnMore=Dowiedz się więcej
@@ -66,44 +66,44 @@ onionServices.errorPage.onionSite=Strona cebulowa
 # LOCALIZATION NOTE: In the longDescription strings, %S will be replaced with
 #          an error code, e.g., 0xF3.
 # Tor SOCKS error 0xF0:
-onionServices.descNotFound.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony Onionsite
-onionServices.descNotFound.header=Nie znaleziono strony cebuli
-onionServices.descNotFound=Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że strona cebuli jest offline. Skontaktuj się z administratorem strony cebuli.
+onionServices.descNotFound.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony cebulowej
+onionServices.descNotFound.header=Nie znaleziono strony cebulowej
+onionServices.descNotFound=Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że strona cebulowa jest offline. Skontaktuj się z administratorem strony cebulowej.
 onionServices.descNotFound.longDescription=Szczegóły: %S — Żądany deskryptor usługi cebulowej nie może zostać znaleziony na hashringu, zatem usługa nie jest osiągalna dla klienta.
 # Tor SOCKS error 0xF1:
-onionServices.descInvalid.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony Onionsite
-onionServices.descInvalid.header=Nie można dotrzeć do strony cebuli
-onionServices.descInvalid=Strona cebuli jest nieosiągalna z powodu błędu wewnętrznego.
+onionServices.descInvalid.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony cebulowej
+onionServices.descInvalid.header=Nie można dotrzeć do strony cebulowej
+onionServices.descInvalid=Strona cebulowa jest nieosiągalna z powodu błędu wewnętrznego.
 onionServices.descInvalid.longDescription=Szczegóły: %S — Żądany deskryptor usługi cebulowej nie może zostać przeanalizowany lub sprawdzenie poprawności podpisu nie powiodło się.
 # Tor SOCKS error 0xF2:
-onionServices.introFailed.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony Onionsite
-onionServices.introFailed.header=Strona cebuli została rozłączona
-onionServices.introFailed=Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że strona cebuli jest offline. Skontaktuj się z administratorem strony cebuli.
+onionServices.introFailed.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony cebulowej
+onionServices.introFailed.header=Strona cebulowa została rozłączona
+onionServices.introFailed=Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że strona cebulowa jest offline. Skontaktuj się z administratorem strony cebulowej.
 onionServices.introFailed.longDescription=Szczegóły: %S - Wprowadzenie nie powiodło się, co oznacza, że ​​znaleziono deskryptor, ale usługa nie jest już połączona z punktem wprowadzenia. Prawdopodobnie usługa zmieniła swój deskryptor lub nie jest uruchomiona.
 # Tor SOCKS error 0xF3:
-onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony Onionsite
-onionServices.rendezvousFailed.header=Nie można połączyć się z witryną Onionsite
-onionServices.rendezvousFailed=Strona onionsite jest zajęta lub sieć Tor jest przeciążona. Spróbuj ponownie później.
+onionServices.rendezvousFailed.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony cebulowej
+onionServices.rendezvousFailed.header=Nie można połączyć się ze stroną cebulową
+onionServices.rendezvousFailed=Strona cebulowa jest zajęta lub sieć Tor jest przeciążona. Spróbuj ponownie później.
 onionServices.rendezvousFailed.longDescription=Szczegóły: %S — Klient nie mógł się spotkać z usługą, co oznacza, że ​​klient nie mógł sfinalizować połączenia.
 # Tor SOCKS error 0xF4:
 onionServices.clientAuthMissing.pageTitle=Wymagana Autoryzacja
-onionServices.clientAuthMissing.header=Strona Onionsite wymaga uwierzytelnienia
-onionServices.clientAuthMissing=Dostęp do onionite wymaga klucza, ale żaden nie został dostarczony.
+onionServices.clientAuthMissing.header=Strona cebulowa wymaga uwierzytelnienia
+onionServices.clientAuthMissing=Dostęp do strony cebulowej wymaga klucza, ale żaden nie został dostarczony.
 onionServices.clientAuthMissing.longDescription=Szczegóły: %S — Klient pobrał żądany deskryptor usługi cebulowej, ale nie mógł odszyfrować jego zawartości, ponieważ brakuje informacji autoryzacyjnych klienta.
 # Tor SOCKS error 0xF5:
-onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=BÅ‚Ä…d Autoryzacji
-onionServices.clientAuthIncorrect.header=Uwierzytelnianie strony Onionsite nie powiodło się
-onionServices.clientAuthIncorrect=Podany klucz jest niepoprawny lub został odwołany. Skontaktuj się z administratorem strony onionsite.
+onionServices.clientAuthIncorrect.pageTitle=Uwierzytelnianie nie powiodło się
+onionServices.clientAuthIncorrect.header=Uwierzytelnianie strony cebulowej nie powiodło się
+onionServices.clientAuthIncorrect=Podany klucz jest niepoprawny lub został odwołany. Skontaktuj się z administratorem strony cebulowej.
 onionServices.clientAuthIncorrect.longDescription=Szczegóły: %S — Klient mógł pobrać żądany deskryptor usługi cebulowej, ale nie był w stanie odszyfrować jego zawartości przy użyciu podanych informacji autoryzacyjnych klienta. Może to oznaczać, że dostęp został cofnięty.
 # Tor SOCKS error 0xF6:
-onionServices.badAddress.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony Onionsite
-onionServices.badAddress.header=Nieprawidłowy adres strony cebuli
+onionServices.badAddress.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony cebulowej
+onionServices.badAddress.header=Nieprawidłowy adres strony cebulowej
 onionServices.badAddress=Podany adres strony cebulowej jest nieprawidłowy. Sprawdź, czy wpisałeś go poprawnie.
 onionServices.badAddress.longDescription=Szczegóły: %S — Podany adres .onion jest nieprawidłowy. Ten błąd jest zwracany z jednego z następujących powodów: suma kontrolna adresu nie jest zgodna, klucz publiczny ed25519 jest nieprawidłowy lub kodowanie jest nieprawidłowe.
 # Tor SOCKS error 0xF7:
-onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony Onionsite
-onionServices.introTimedOut.header=Limit czasu tworzenia obwodu cebuli
-onionServices.introTimedOut=Nie udało się połączyć z witryną cebuli, prawdopodobnie z powodu słabego połączenia sieciowego.
+onionServices.introTimedOut.pageTitle=Problem z Å‚adowaniem strony cebulowej
+onionServices.introTimedOut.header=Limit czasu tworzenia obwodu strony cebulowej
+onionServices.introTimedOut=Nie udało się połączyć ze stroną cebulową, prawdopodobnie z powodu słabego połączenia sieciowego.
 onionServices.introTimedOut.longDescription=Szczegóły: %S — Upłynął limit czasu połączenia z żądaną usługą cebulową podczas próby zbudowania obwodu spotkania.
 #
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the .onion address.
@@ -111,13 +111,13 @@ onionServices.authPrompt.description2=%S żąda uwierzytelnienia.
 onionServices.authPrompt.keyPlaceholder=Wprowadź swój klucz prywatny dla tej usługi cebulowej
 onionServices.authPrompt.done=Skończone
 onionServices.authPrompt.doneAccessKey=d
-onionServices.authPrompt.invalidKey=Wprowadź poprawny klucz (52 znaki baza32 lub 44 znaki baza64)
+onionServices.authPrompt.invalidKey=Wprowadź poprawny klucz (52 znaki base32 lub 44 znaki base64)
 onionServices.authPrompt.failedToSetKey=Konfiguracja Tor przy użyciu twojego klucza nie powiodła się
 onionServices.authPreferences.header=Uwierzytelnianie usług cebulowych
 onionServices.authPreferences.overview=Niektóre usługi cebulowe wymagają identyfikacji za pomocą klucza (rodzaj hasła) przed uzyskaniem dostępu do nich.
 onionServices.authPreferences.savedKeys=Zapisane klucze...
-onionServices.authPreferences.dialogTitle=Klucze Usługi Cebulowej
-onionServices.authPreferences.dialogIntro=Klucze następujących stron cebuli są przechowywane na twoim komputerze
+onionServices.authPreferences.dialogTitle=Klucze usługi cebulowej
+onionServices.authPreferences.dialogIntro=Klucze następujących stron cebulowych są przechowywane na twoim komputerze
 onionServices.authPreferences.onionSite=Strona cebulowa
 onionServices.authPreferences.onionKey=Klucz
 onionServices.authPreferences.remove=Usuń
@@ -131,7 +131,7 @@ onionLocation.alwaysPrioritizeAccessKey=u
 onionLocation.notNow=Nie teraz
 onionLocation.notNowAccessKey=n
 onionLocation.description=Bezpieczniejsza wersja tej strony jest dostępna jako usługa cebulowa. Usługi cebulowe pomagają twórcom witryn internetowych oraz odwiedzającym je bronić się przed monitorowaniem ruchu i cenzurą.
-onionLocation.tryThis=Wypróbuj Usługi Cebulowe
+onionLocation.tryThis=Wypróbuj usługi cebulowe
 onionLocation.onionAvailable=.onion dostępna
 onionLocation.learnMore=Dowiedz się więcej...
 onionLocation.always=Zawsze
@@ -140,11 +140,11 @@ onionLocation.prioritizeOnionsDescription=Nadaj priorytet witrynom .onion, gdy s
 onionLocation.onionServicesTitle=Usługi onion
 
 # LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with the crytocurrency address.
-cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=A cryptocurrency address (%S) has been copied from an insecure website. It could have been modified.
-cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=What can you do about it?
-cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=You can try reconnecting with a new circuit to establish a secure connection, or accept the risk and dismiss this warning.
+cryptoSafetyPrompt.cryptoWarning=Adres kryptowaluty (%S) został skopiowany z niezabezpieczonej strony internetowej. Mogło dojść do zmodyfikowania.
+cryptoSafetyPrompt.whatCanHeading=Co możesz z tym zrobić?
+cryptoSafetyPrompt.whatCanBody=Możesz spróbować ponownie połączyć się z nowym obwodem, aby ustanowić bezpieczne połączenie, lub zaakceptować ryzyko i odrzucić to ostrzeżenie.
 cryptoSafetyPrompt.learnMore=Dowiedz się więcej
-cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Reload Tab with a New Circuit
+cryptoSafetyPrompt.primaryAction=Załaduj ponownie kartę z nowym obwodem
 cryptoSafetyPrompt.primaryActionAccessKey=R
-cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Dismiss Warning
+cryptoSafetyPrompt.secondaryAction=Odrzuć ostrzeżenie
 cryptoSafetyPrompt.secondaryActionAccessKey=BMore information about the tor-commits mailing list