[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 17:15:39 UTC 2021


commit ea2d49230a7c164a05d9c156ade74c8f604be721
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 17:15:38 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 tr.po | 36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/tr.po b/tr.po
index 55595f063f..815c0b7f22 100644
--- a/tr.po
+++ b/tr.po
@@ -33,8 +33,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-06 13:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-11 12:30+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-12 17:06+0000\n"
+"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr "Çı_kış"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/DownloadProgress.pm:59
 msgid "Unknown time"
-msgstr ""
+msgstr "Zaman bilinmiyor"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -491,7 +491,7 @@ msgstr "_Yönetim Parolası"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:187
 msgid "_MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "_MAC Adresi AnonimleÅŸtirme"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:250
 msgid "_Offline Mode"
@@ -1645,7 +1645,7 @@ msgstr "${nic} ağ kartı devre dışı"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "${nic_name} (${nic}) ağ kartı için MAC adresi anonimleştirmesi yapılamadı ve geçici olarak devre dışı bırakıldı.\nTails uygulamasını yeniden başlatmanız ve MAC adresi anonimleştirmesini kapatmanız gerekebilir."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:66
 msgid "All networking disabled"
@@ -1656,7 +1656,7 @@ msgstr "Tüm ağ devre dışı"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "${nic_name} (${nic}) ağ kartı için MAC adresi anonimleştirmesi yapılamadı. Hata giderme girişimi de başarısız olduğundan tüm ağ devre dışı bırakıldı.\nTails uygulamasını yeniden başlatmanız ve MAC adresi anonimleştirmesini devre dışı bırakmanız gerekebilir."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:36
 #, python-brace-format
@@ -1709,34 +1709,34 @@ msgstr "Tor Bağlantısı"
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:166
 #, python-brace-format
 msgid "Invalid: {exception}"
-msgstr ""
+msgstr "Geçersiz: {exception}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:177
 msgid "You need to configure an obfs4 bridge to hide that you are using Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Tor kullandığınızı gizlemek için bir obfs4 köprüsü yapılandırmalısınız"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:269
 msgid "Connecting to Tor without bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Köprü kullanmadan Tor bağlantısı kuruluyor..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:275
 msgid "Connecting with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Varsayılan köprüler kullanılarak bağlantı kuruluyor..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:282
 msgid "Connecting with custom bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Özel köprüler kullanılarak bağlantı kuruluyor..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:299
 msgid "Connecting to Tor with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Varsayılan köprüler kullanılarak Tor bağlantısı kuruluyor..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:364
 msgid ""
 "Connected to Tor successfully!\n"
 "\n"
 "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Tor bağlantısı kuruldu!\n\nArtık anonim kalarak engellenmeden Internet üzerinde dolaşabilirsiniz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:41
 msgid "You need to migrate your OpenPGP keys"
@@ -2274,7 +2274,7 @@ msgstr "Devre Dışı Bırak"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:154
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:629
 msgid "MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "MAC Adresi AnonimleÅŸtirme"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:170
 msgid ""
@@ -2282,15 +2282,15 @@ msgid ""
 "(Wi-Fi or wired) from the local network. Anonymizing MAC addresses is "
 "generally safer as it helps you hide your geographical location. But it "
 "might also create connectivity problems or look suspicious."
-msgstr ""
+msgstr "MAC adresi anonimleştirme ağ kartlarınızın (Wi-Fİ ya da kablolu) seri numarasını yerel ağlardan gizler. MAC adresini anonimleştirme coğrafi konumunuzu gizlemenize yardımcı olacağından genellikle daha fazla güvenlik sağlar. Bununla birlikte bağlantı kurma sorunlarına ya da şüpheli olarak algılanmanıza yol açabilir."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:212
 msgid "Anonymize all MAC addresses (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Tüm MAC adresleri anonimleştirilsin (varsayılan)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:258
 msgid "Don't anonymize MAC addresses"
-msgstr ""
+msgstr "MAC adresleri anonimleÅŸtirilmesin"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:311
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:633
@@ -2304,7 +2304,7 @@ msgid ""
 "You will be asked whether you want to use Tor bridges when connecting to Tor after starting Tails.\n"
 "\n"
 "If you want to work offline, enable the Offline Mode in the additional settings."
-msgstr ""
+msgstr "Tails 4.19 sürümündeki (Haziran 2021) bu ek ayarı masaüstü ile bütünleşik bir Tor bağlantısı yardımcısı ile değiştirdik.\n\nTails uygulamasını başlattıktan sonra Tor ağı ile bağlantı kurulurken Tor köprülerini kullanmak isteyip istemediğiniz sorulacak.\n\nÇevrimdışı çalışmak istiyorsanız, ek ayarlardan Çevrimdışı Kipi etkinleştirin."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:357
 msgid "Offline Mode"More information about the tor-commits mailing list