[tor-commits] [translation/tpo-web] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 16:18:20 UTC 2021


commit fb224a91527e76ef157ca01c6d1873bbb03686f3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 16:18:19 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tpo-web
---
 contents+pl.po | 29 ++++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 24 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 60362431e6..26e2fb5cc1 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -168,7 +168,7 @@ msgstr "Społeczność"
 #: https//www.torproject.org/releases/
 #: (content/releases/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Releases"
-msgstr ""
+msgstr "Wydania"
 
 #: https//www.torproject.org/releases/
 #: (content/releases/contents+en.lrpage.section)
@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr ""
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-10-0/
 #: (content/releases/tor-browser-10-0/contents+en.lrpage.section)
 msgid "What is new"
-msgstr ""
+msgstr "Co nowego"
 
 #: https//www.torproject.org/thank-you/
 #: (content/thank-you/contents+en.lrpage.title)
@@ -263,7 +263,7 @@ msgstr "Pobierz Kod Źródłowy Tor"
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.title)
 msgid "Tor Browser 9.5"
-msgstr ""
+msgstr "PrzeglÄ…darka Tor 9.5"
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -271,6 +271,8 @@ msgid ""
 "## This new Tor Browser release is focused on helping users understand onion"
 " services."
 msgstr ""
+"## Nowe wydanie Przeglądarki Tor skupia się na pomocy użytkownikom, aby "
+"lepiej zrozumieli usługi onion."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -278,6 +280,8 @@ msgid ""
 "Tor's onion routing remains the best way to achieve end-to-end anonymous "
 "communication on the Internet."
 msgstr ""
+"Routing onion Tora nadal pozostaje najlepszym sposobem osiągnięcia "
+"anonimowej komunikacji end-to-end poprzez Internet."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -286,6 +290,10 @@ msgid ""
 "their users with anonymous connections that are metadata-free or that hide "
 "metadata from any third party."
 msgstr ""
+"Dzięki usługom onion (adresy .onion), administratorzy stron internetowych "
+"mogą zapewnić swoim użytkownikom anonimowe połączenie, które jest bez "
+"metadanych, lub takie które ukyrwa metadane przed wszystkimi usługami firm "
+"trzecich."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -294,6 +302,9 @@ msgid ""
 " that allow users to route around censorship while simultaneously protecting"
 " their privacy and identity."
 msgstr ""
+"Usługi onion są również jednymi z niewielu technologii obejścia cenzury, "
+"które pozwalają prowadzić użytkownika obok cenzury, jednocześnie chroniąc "
+"ich prywatność i tożsamość."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -301,6 +312,8 @@ msgid ""
 "For the first time, Tor Browser users will be able to opt-in for using onion"
 " sites automatically whenever the website makes them available."
 msgstr ""
+"Po raz pierwszy, użytkownicy Przeglądarki Tor są w stanie wyrazić "
+"preferencję używania witryn onion automatycznie."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -308,6 +321,8 @@ msgid ""
 "For years, some websites have invisibly used onion services with alternative"
 " services, and this continues to be an excellent choice."
 msgstr ""
+"Przez lata, niektóre witryny używały usług onion wraz z alternatywnymi "
+"usługami po kryjomu, co nadal jest znakomitym wyborem."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -316,16 +331,18 @@ msgid ""
 "about their onion service to  invite them to opt-in to use their .onion "
 "address."
 msgstr ""
+"Teraz witryny mają możliwość poinformowania swoich użytkowników o usługach "
+"onion oraz zaprosić ich to używania adresu .onion."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### What is new?"
-msgstr ""
+msgstr "### Co nowego?"
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
 msgid "**Onion Location**"
-msgstr ""
+msgstr "**Lokacja Onion**"
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)
@@ -333,6 +350,8 @@ msgid ""
 "Website publishers now can advertise their onion service to Tor users by "
 "adding an HTTP header."
 msgstr ""
+"Twórcy witryn mogą teraz promować swoje usługi onion użytkownikom Tora "
+"poprzez dodanie nagłówka HTTP."
 
 #: https//www.torproject.org/releases/tor-browser-95/
 #: (content/releases/tor-browser-95/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list