[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 15:18:05 UTC 2021


commit 909fda0bb97a58bcefc87cab98a91a031114402e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 15:18:05 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 8 ++++++--
 1 file changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index c8a427bd5d..e74d565500 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -1155,6 +1155,10 @@ msgid ""
 "so take this into account before clicking “New Identity” (accessible through"
 " the small sparkly broom icon at the top-right of the screen)."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor ostrzeże Cię, że wszelaka aktywność oraz pobierania zostaną"
+" wstrzymane, więc weź to pod uwagę przed kliknięciem \"Nowa Tożsamość\" "
+"(dostępne poprzez małą ikonkę miotły z gwiazdkami wokół w prawym-górnym rogu"
+" ekranu)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/new-identity/
 #: (content/glossary/new-identity/contents+en.lrword.definition)
@@ -1196,7 +1200,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/noscript/
 #: (content/glossary/noscript/contents+en.lrword.term)
 msgid "NoScript"
-msgstr ""
+msgstr "NoScript"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/noscript/
 #: (content/glossary/noscript/contents+en.lrword.definition)
@@ -1217,7 +1221,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/nyx/
 #: (content/glossary/nyx/contents+en.lrword.term)
 msgid "nyx"
-msgstr ""
+msgstr "nyx"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/nyx/
 #: (content/glossary/nyx/contents+en.lrword.definition)More information about the tor-commits mailing list