[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 14:47:57 UTC 2021


commit ec97d463075c3c585e2a95a3b61b7dd99b7bd3b5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 14:47:56 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 74 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 file changed, 58 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 7d05e74b8d..c8a427bd5d 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -566,7 +566,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/daemon/
 #: (content/glossary/daemon/contents+en.lrword.term)
 msgid "daemon"
-msgstr ""
+msgstr "daemon"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/daemon/
 #: (content/glossary/daemon/contents+en.lrword.definition)
@@ -580,7 +580,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/directory-authority/
 #: (content/glossary/directory-authority/contents+en.lrword.term)
 msgid "directory authority"
-msgstr ""
+msgstr "władze katalogowe"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/directory-authority/
 #: (content/glossary/directory-authority/contents+en.lrword.definition)
@@ -607,11 +607,16 @@ msgid ""
 "each [relay](../relay) decrypts one layer before passing the request on to "
 "the next relay."
 msgstr ""
+"Proces pobierania kawałka danych i szyfrowania go do tajnego kodu, który "
+"może być odczytany tylko przez zamierzonego odbiorcę. [Tor](../tor-tor-"
+"network-core-tor) używa trzech warstw szyfrowania w [obwodzie "
+"Tora](../circuit); każdy [przekaźnik](../relay) odszyfrowuje jedną warstwę "
+"przed przekazaniem żądania do następnego przekaźnika."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/end-to-end-encrypted/
 #: (content/glossary/end-to-end-encrypted/contents+en.lrword.term)
 msgid "end-to-end encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "zaszyfrowane end-to-end"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/end-to-end-encrypted/
 #: (content/glossary/end-to-end-encrypted/contents+en.lrword.definition)
@@ -636,11 +641,15 @@ msgid ""
 "connecting to (website, chat service, email provider, etc.) will see the [IP"
 " address](../ip-address) of the exit."
 msgstr ""
+"Ostatni [przekaźnik](../relay) w [obwodzie Tor](../circut), który wysyła "
+"[ruch](../traffic) do publicznego Internetu. Usługa, z którą się łączysz "
+"(strona internetowa, usługa czatu, dostawca poczty elektronicznej itp.) "
+"zobaczy [adres IP](../ip-address) wyjścia."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/exonerator/
 #: (content/glossary/exonerator/contents+en.lrword.term)
 msgid "ExoneraTor"
-msgstr ""
+msgstr "ExoneraTor"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/exonerator/
 #: (content/glossary/exonerator/contents+en.lrword.definition)
@@ -651,6 +660,11 @@ msgid ""
 "relay running on a given IP address on a given date.  This service is often "
 "useful when dealing with law enforcement."
 msgstr ""
+"Usługa ExoneraTor utrzymuje bazę danych [adresów IP](../ip-address) "
+"[przekaźników](../relay), które były częścią sieci Tor. Odpowiada na "
+"pytanie, czy w danym dniu o danym adresie IP działał przekaźnik [Tor"
+"](../tor-tor-network-core-tor). Usługa ta jest często przydatna w kontaktach"
+" z organami ścigania."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/firefox/
 #: (content/glossary/firefox/contents+en.lrword.term)
@@ -684,6 +698,9 @@ msgid ""
 "](../operating-system-os), with its mobile version available for Android and"
 " iOS."
 msgstr ""
+"Firefox jest dostępny dla [systemów operacyjnych](../operating-system-os) "
+"Windows, macOS oraz Linux, wraz z mobilnymi wersjami dostępnymi dla systemów"
+" Android i iOS."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/firewall/
 #: (content/glossary/firewall/contents+en.lrword.term)
@@ -702,6 +719,15 @@ msgid ""
 "network-core-tor) because their firewall blocks Tor connections. You can "
 "reconfigure or disable your firewall and restart Tor to test this."
 msgstr ""
+"Firewall to system bezpieczeństwa sieciowego, który monitoruje i kontroluje "
+"przychodzÄ…cy i wychodzÄ…cy [ruch](../traffic) sieciowy. Ten filtr ruchu "
+"oparty jest na wcześniej ustalonych regułach. Firewall zazwyczaj tworzy "
+"barierę pomiędzy zaufaną, bezpieczną siecią wewnętrzną a inną siecią "
+"zewnętrzną, ale może być również używany jako filtr treści w sensie [cenzury"
+"](../network-censorship). Czasami ludzie mają problemy z połączeniem z "
+"[Torem](../tor-tor-network-core-tor), ponieważ ich firewall blokuje "
+"połączenia z Torem. Możesz zmienić konfigurację lub wyłączyć firewalla i "
+"zrestartować Tora, aby to sprawdzić."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/flash-player/
 #: (content/glossary/flash-player/contents+en.lrword.term)
@@ -717,11 +743,16 @@ msgid ""
 " Many services that use Flash also offer an HTML5 alternative, which should "
 "work in the Tor Browser."
 msgstr ""
+"Flash Player to [wtyczka do przeglÄ…darki](../add-on-extension-or-plugin) dla"
+" [aplikacji](../app) Internetowych do oglądania treści audio i wideo. Nigdy "
+"nie należy włączać funkcji Flash w [Przeglądarce Tor](../tor-browser), "
+"ponieważ jest to niebezpieczne. Wiele usług korzystających z Flasha oferuje "
+"również alternatywną wersje HTML5, która powinna działać w Przeglądarce Tor."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/fte/
 #: (content/glossary/fte/contents+en.lrword.term)
 msgid "fte"
-msgstr ""
+msgstr "FTE"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/fte/
 #: (content/glossary/fte/contents+en.lrword.definition)
@@ -747,7 +778,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/gsoc/
 #: (content/glossary/gsoc/contents+en.lrword.term)
 msgid "GSoC"
-msgstr ""
+msgstr "GSoC"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/gsoc/
 #: (content/glossary/gsoc/contents+en.lrword.definition)
@@ -775,7 +806,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/guard/
 #: (content/glossary/guard/contents+en.lrword.term)
 msgid "guard"
-msgstr ""
+msgstr "Guard (strażnik)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/guard/
 #: (content/glossary/guard/contents+en.lrword.definition)
@@ -791,7 +822,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/hamburger-menu/
 #: (content/glossary/hamburger-menu/contents+en.lrword.term)
 msgid "hamburger menu"
-msgstr ""
+msgstr "menu hamburger (menu główne)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/hamburger-menu/
 #: (content/glossary/hamburger-menu/contents+en.lrword.definition)
@@ -799,6 +830,8 @@ msgid ""
 "It's a icon with three horizontal lines usually on the top-left corner or "
 "top-right corner of the screen."
 msgstr ""
+"Jest to ikona składająca się z trzech poziomych linii, najczęściej w lewym-"
+"górnym lub prawym-górnym rogu ekranu."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/hamburger-menu/
 #: (content/glossary/hamburger-menu/contents+en.lrword.definition)
@@ -806,21 +839,23 @@ msgid ""
 "By clicking or tapping on the icon, it reveals a menu with options or "
 "additional pages."
 msgstr ""
+"Naciśnięcie lub kliknięcie na ikonę ujawnia menu z opcjami lub dodatkowymi "
+"stronami."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/hamburger-menu/
 #: (content/glossary/hamburger-menu/contents+en.lrword.definition)
 msgid "Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburger_button"
-msgstr ""
+msgstr "Referencje: https://en.wikipedia.org/wiki/Hamburger_button"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/hamburger-menu/
 #: (content/glossary/hamburger-menu/contents+en.lrword.definition)
 msgid "![hamburger-menu](/static/images/hamburger-menu.png \"Hamburger Menu\")"
-msgstr ""
+msgstr "![hamburger-menu](/static/images/hamburger-menu.png \"Hamburger Menu\")"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/hash/
 #: (content/glossary/hash/contents+en.lrword.term)
 msgid "hash"
-msgstr ""
+msgstr "hash"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/hash/
 #: (content/glossary/hash/contents+en.lrword.definition)
@@ -853,7 +888,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/hop/
 #: (content/glossary/hop/contents+en.lrword.term)
 msgid "hop"
-msgstr ""
+msgstr "przeskok"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/hop/
 #: (content/glossary/hop/contents+en.lrword.definition)
@@ -921,7 +956,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/internet-service-provider-isp-/
 #: (content/glossary/internet-service-provider-isp-/contents+en.lrword.term)
 msgid "internet service provider (ISP)"
-msgstr ""
+msgstr "Dostawca Usług Internetowych (ISP)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/internet-service-provider-isp-/
 #: (content/glossary/internet-service-provider-isp-/contents+en.lrword.definition)
@@ -1006,7 +1041,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/little-t-tor/
 #: (content/glossary/little-t-tor/contents+en.lrword.term)
 msgid "little-t tor"
-msgstr ""
+msgstr "little-t tor"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/little-t-tor/
 #: (content/glossary/little-t-tor/contents+en.lrword.definition)
@@ -1034,6 +1069,8 @@ msgstr ""
 #: (content/glossary/meek/contents+en.lrword.definition)
 msgid "Meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web site."
 msgstr ""
+"Meek-azure sprawia wrażenie, jakbyś przeglądał stronę internetową "
+"Microsoftu."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/metrics/
 #: (content/glossary/metrics/contents+en.lrword.definition)
@@ -1048,7 +1085,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/middle-relay/
 #: (content/glossary/middle-relay/contents+en.lrword.term)
 msgid "middle relay"
-msgstr ""
+msgstr "przekaźnik środkowy"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/middle-relay/
 #: (content/glossary/middle-relay/contents+en.lrword.definition)
@@ -1064,7 +1101,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/network-censorship/
 #: (content/glossary/network-censorship/contents+en.lrword.term)
 msgid "network censorship"
-msgstr ""
+msgstr "cenzura sieci"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/network-censorship/
 #: (content/glossary/network-censorship/contents+en.lrword.definition)
@@ -1076,6 +1113,11 @@ msgid ""
 "[bridges](../bridge), [pluggable transports](../pluggable-transports), and "
 "[GetTor](../gettor)."
 msgstr ""
+"Czasami bezpośredni dostęp do [sieci Tor](../tor-tor-network-core-tor) jest "
+"blokowany przez twojego [Dostawcę Usług Internetowych (ISP)](../internet-"
+"service-provider-isp) lub przez rzÄ…d. PrzeglÄ…darka Tor zawiera kilka "
+"narzędzi do obejścia tych blokad, w tym [mosty](../bridge), [transporty "
+"wtykowe](../pluggable-transports) i [GetTor](../gettor)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/new-identity/
 #: (content/glossary/new-identity/contents+en.lrword.term)More information about the tor-commits mailing list