[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 14:18:27 UTC 2021


commit 9fda7d4b84c85ac850b7368762036aa0513cc8e6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 14:18:26 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+pl.po | 51 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 file changed, 43 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index de41704ada..7d05e74b8d 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -258,7 +258,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/bandwidth-authority/
 #: (content/glossary/bandwidth-authority/contents+en.lrword.term)
 msgid "bandwidth authority"
-msgstr ""
+msgstr "władze przepustowości"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bandwidth-authority/
 #: (content/glossary/bandwidth-authority/contents+en.lrword.definition)
@@ -294,11 +294,13 @@ msgid ""
 "[Pluggable transports](../pluggable-transports) are a type of bridge that "
 "helps disguise the fact that you are using Tor."
 msgstr ""
+"[Transport wtykowy](../pluggable-transports) to rodzaj mostu, który pomaga "
+"ukryć fakt, że korzystasz z Tora."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge-authority/
 #: (content/glossary/bridge-authority/contents+en.lrword.term)
 msgid "bridge authority"
-msgstr ""
+msgstr "władze mostów"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge-authority/
 #: (content/glossary/bridge-authority/contents+en.lrword.definition)
@@ -311,7 +313,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/browser-fingerprinting/
 #: (content/glossary/browser-fingerprinting/contents+en.lrword.term)
 msgid "browser fingerprinting"
-msgstr ""
+msgstr "\"odcisk palca\" przeglÄ…darki"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browser-fingerprinting/
 #: (content/glossary/browser-fingerprinting/contents+en.lrword.definition)
@@ -384,11 +386,17 @@ msgid ""
 "hard time determining whether or not those requests are coming from humans "
 "or bots."
 msgstr ""
+"Użytkownicy [Tora](../tor-tor-network-core-tor) często otrzymują weryfikację"
+" Captcha, ponieważ [przekaźniki](../relay) Tora tworzą wielę żądań do witryn"
+" internetowych, które mają problem z determinacją czy żądania pochodzą od "
+"ludzi czy od botów."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/captcha/
 #: (content/glossary/captcha/contents+en.lrword.spelling)
 msgid "Only capitalize first letter, as Captcha is now considered a noun"
 msgstr ""
+"Kapitalizuj jedynie pierwszą literę, ponieważ Captcha jest uznawana za "
+"rzeczownik."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/checksum/
 #: (content/glossary/checksum/contents+en.lrword.term)
@@ -402,11 +410,14 @@ msgid ""
 "software without errors, the given checksum and the checksum of your "
 "downloaded file will be identical."
 msgstr ""
+"Sumy kontrolne są wartościami [hash](../hash) plików. Jeśli pobrałeś "
+"oprogramowanie bez błędów, podana suma kontrolna oraz suma kontrolna twojego"
+" pobranego pliku będą identyczne."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/circuit/
 #: (content/glossary/circuit/contents+en.lrword.term)
 msgid "circuit"
-msgstr ""
+msgstr "obwód"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/circuit/
 #: (content/glossary/circuit/contents+en.lrword.definition)
@@ -420,6 +431,15 @@ msgid ""
 "services](../single-onion-service)), and never an exit node. You can view "
 "your current Tor circuit by clicking on the [i] on the URL bar."
 msgstr ""
+"Ścieżka przez [sieć Tor](../tor-tor-network-core-tor) zbudowana przez "
+"[klientów](../client) składa się z losowo wybranych węzłów. Obwód zaczyna "
+"się od [mostu](../bridge) lub [strażnika](../guard). Większość obwodów "
+"składa się z trzech węzłów - strażnika lub mostu, [przekaźnika środkowego"
+"](../middle-realy), oraz [węzła wyjściowego](../exit). Większość [usług "
+"onion](../onion-services) używa sześciu węzłów w obwodzie (z wyjątkiem "
+"[pojedynczych usług onion](../single-onion-service)), i nigdy z węzła "
+"wyjściowego. Możesz zobaczyć swój obecny obwód Tor klikając na [i] na pasku "
+"adresu URL."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/client/
 #: (content/glossary/client/contents+en.lrword.term)
@@ -454,7 +474,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/consensus/
 #: (content/glossary/consensus/contents+en.lrword.term)
 msgid "consensus"
-msgstr ""
+msgstr "konsensus"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/consensus/
 #: (content/glossary/consensus/contents+en.lrword.definition)
@@ -473,7 +493,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/cookie/
 #: (content/glossary/cookie/contents+en.lrword.term)
 msgid "cookie"
-msgstr ""
+msgstr "ciasteczko"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cookie/
 #: (content/glossary/cookie/contents+en.lrword.definition)
@@ -483,16 +503,22 @@ msgid ""
 "stored on the user's computer by the user's [web browser](../web-browser) "
 "while the user is browsing."
 msgstr ""
+"Ciasteczko [HTTP](../http) (zwane również ciasteczkiem internetowym, "
+"ciasteczkiem przeglądarki lub po prostu ciasteczkiem) to mały fragment "
+"danych odebranych od witryny internetowej i przechowywany na komputerze "
+"użytkownika przez [przeglądarkę internetową](../web-browser) użytkownika, "
+"podczas gdy użytkownik przegląda sieć."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cookie/
 #: (content/glossary/cookie/contents+en.lrword.definition)
 msgid "By default, [Tor Browser](../tor-browser) does not store cookies."
 msgstr ""
+"Domyślnie [Przeglądarka Tor](../tor-browser) nie przechowuje ciasteczek."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cross-site-scripting-xss-/
 #: (content/glossary/cross-site-scripting-xss-/contents+en.lrword.term)
 msgid "cross-site scripting (XSS)"
-msgstr ""
+msgstr "cross-site scripting (XSS)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cross-site-scripting-xss-/
 #: (content/glossary/cross-site-scripting-xss-/contents+en.lrword.definition)
@@ -507,7 +533,7 @@ msgstr ""
 #: https//support.torproject.org/glossary/cryptographic-signature/
 #: (content/glossary/cryptographic-signature/contents+en.lrword.term)
 msgid "cryptographic signature"
-msgstr ""
+msgstr "podpis kryptograficzny"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cryptographic-signature/
 #: (content/glossary/cryptographic-signature/contents+en.lrword.definition)
@@ -520,6 +546,13 @@ msgid ""
 " can verify that the file you have downloaded is exactly the one that we "
 "intended you to get."
 msgstr ""
+"Podpis kryptograficzny potwierdza autentyczność wiadomości lub pliku. Jest "
+"tworzony przez posiadacza prywatnej części pary kluczy [kryptografia klucza "
+"publicznego](../public-key-cryptography) i może być zweryfikowany przez "
+"odpowiedni klucz publiczny. Jeśli pobierasz oprogramowanie z torproject.org,"
+" znajdziesz je jako podpisy plików (.asc). Są to podpisy PGP, więc możesz "
+"sprawdzić, czy pobrany plik jest dokładnie tym, który zamierzaliśmy abyś "
+"uzyskał."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cryptographic-signature/
 #: (content/glossary/cryptographic-signature/contents+en.lrword.definition)
@@ -527,6 +560,8 @@ msgid ""
 "For more information, see [how you can verify signatures](/tbb/how-to-"
 "verify-signature/)."
 msgstr ""
+"Po więcej informacji, sprawdź [jak możesz zweryfikować podpis cyfrowy](/tbb"
+"/how-to-verify-signature/)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/daemon/
 #: (content/glossary/daemon/contents+en.lrword.term)More information about the tor-commits mailing list