[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 14:17:30 UTC 2021


commit 79e090d226597a7d6aac9cc54f6acc8a486bc8e0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 14:17:29 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 945b018026..bc8b2bbafb 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -1154,7 +1154,7 @@ msgid ""
 "Complete the Captcha and click \"Submit.\" Click \"Connect\" to save your "
 "settings."
 msgstr ""
-"Uzupełnij CAPTCHA oraz kliknij \"Wyślij\". Naciśnij \"Połącz\" w celu "
+"Uzupełnij Captcha oraz kliknij \"Wyślij\". Naciśnij \"Połącz\" w celu "
 "zapisania swoich ustawień."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
@@ -1174,7 +1174,7 @@ msgid ""
 "Complete the Captcha and click \"Submit.\" Your setting will automatically "
 "be saved once you close the tab."
 msgstr ""
-"Uzupełnij CAPTCHA i naciśnij \"Wyślij\". Twoje ustawienia zostaną "
+"Uzupełnij Captcha i naciśnij \"Wyślij\". Twoje ustawienia zostaną "
 "automatycznie zapisane po zamknięciu karty."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/More information about the tor-commits mailing list