[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 13:17:03 UTC 2021


commit 5acfa1cfa3e04e8e2bb48016302214ec3303029d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 13:17:02 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 52 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 51 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 01d1ca92e1..945b018026 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -675,6 +675,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/configure.png\" "
 "alt=\"Click 'configure' to adjust network settings.\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/configure.png\" "
+"alt=\"Kliknij 'konfiguruj' aby dostosować ustawienia sieci.\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -691,6 +693,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy_question.png\" "
 "alt=\"Select options for censored connection or proxy use.\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy_question.png\" "
+"alt=\"Wybierz opcję dla cenzurowanych połączeń lub użycia proxy.\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -705,6 +709,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/pluggable-transport.png\" "
 "alt=\"Configure Tor bridge options\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/pluggable-transport.png\" "
+"alt=\"Konfiguruj opcjÄ™ mostu Tor\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -737,6 +743,8 @@ msgid ""
 "This will display the [Circumvention](../circumvention) section to configure"
 " a pluggable transport."
 msgstr ""
+"Wyświetli się sekcja [Omijania Blokad](../circumvention) pozwalająca na "
+"konfiguracjÄ™ transportu wtykowego."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -744,6 +752,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy.png\" "
 "alt=\"Configure proxy options\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/proxy.png\" "
+"alt=\"Konfiguruj ustawienia proxy\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -946,6 +956,8 @@ msgid ""
 "Or, if you have Tor Browser running, click on \"Preferences\" in the "
 "hamburger menu and then on \"Tor\" in the sidebar."
 msgstr ""
+"Lub, jeśli masz już włączoną Przeglądarkę Tor, kliknij „Preferencje\" w "
+"hamburger menu (menu główne), a następnie „Tor\" w panelu bocznym."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1112,6 +1124,9 @@ msgid ""
 "src=\"../../static/images/request-a-bridge.png\" alt=\"Request a bridge from"
 " torproject.org\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" align=\"right\" hspace=\"5\" "
+"src=\"../../static/images/request-a-bridge.png\" alt=\"Żądaj mostu od "
+"torproject.org\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1174,6 +1189,9 @@ msgid ""
 "src=\"../../static/images/tor-launcher-custom-bridges.png\" alt=\"Enter "
 "custom bridge addresses\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" align=\"right\" hspace=\"5\" "
+"src=\"../../static/images/tor-launcher-custom-bridges.png\" alt=\"Wprowadź "
+"własny adres mostu\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1301,6 +1319,9 @@ msgid ""
 "src=\"../../static/images/circuit_full.png\" alt=\"Display circuit diagram "
 "under the site information menu\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" align=\"right\" hspace=\"5\" "
+"src=\"../../static/images/circuit_full.png\" alt=\"Wyświetl diagram obwodu "
+"pod menu informacji o stronie\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1416,6 +1437,9 @@ msgid ""
 "src=\"../../static/images/new_identity.png\" alt=\"New Identity and New Tor "
 "Circuit options under main menu\">"
 msgstr ""
+"<img style=\"max-width:100%\" class=\"col-md-6\" "
+"src=\"../../static/images/new_identity.png\" alt=\"opcje Nowa Tożsamość i "
+"Nowy Obwód Tor pod głównym menu\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1634,6 +1658,8 @@ msgid ""
 "<img style=\"max-width:100%\" class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images"
 "/onion-location.png\" alt=\"Onion-Location\">"
 msgstr ""
+"<img style=\"max-width:100%\" class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images"
+"/onion-location.png\" alt=\"Onion-Location\">"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1718,6 +1744,8 @@ msgid ""
 "<img style=\"max-width:100%\" class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images"
 "/client-auth.png\" alt=\"Client Authorization\">"
 msgstr ""
+"<img style=\"max-width:100%\" class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images"
+"/client-auth.png\" alt=\"Uwierzytelnianie Klienta\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2021,6 +2049,9 @@ msgid ""
 "/security-settings-anim.gif\" alt=\"Click on 'Advanced Security Settings' "
 "under the shield menu.\">"
 msgstr ""
+"<img style=\"max-width:100%\" class=\"col-lg-6\" src=\"../../static/images"
+"/security-settings-anim.gif\" alt=\"Kliknij na 'Zaawansowane Ustawienia "
+"Bezpieczeństwa' pod menu tarczy\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
 #: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
@@ -2066,6 +2097,9 @@ msgid ""
 "/security-settings-safest.png\" alt=\"Security Level is currently set to "
 "Standard.\">"
 msgstr ""
+"<img style=\"max-width:100%\" class=\"col-lg-6\" src=\"../../static/images"
+"/security-settings-safest.png\" alt=\"Poziom Bezpieczeństwa jest aktualnie "
+"ustawiony na Standardowy\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/security-slider~Redirect links from orphan
 #: page to update page/ (content/security-slider~Redirect
@@ -2211,6 +2245,8 @@ msgid ""
 "<img width=\"400\" src=\"../../static/images/update1.png\" alt=\"Select "
 "'Restart to update Tor Browser' under the main menu\"/>"
 msgstr ""
+"<img width=\"400\" src=\"../../static/images/update1.png\" alt=\"Wybierz "
+"'Zrestartuj aby zaktualizować Przeglądarkę Tor' pod głównym menu\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/updating/
 #: (content/updating/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2228,6 +2264,8 @@ msgid ""
 "<img width=\"500\" src=\"../../static/images/update4.png\" alt=\"Update "
 "progress bar\"/>"
 msgstr ""
+"<img width=\"500\" src=\"../../static/images/update4.png\" alt=\"Zaktualizuj"
+" pasek postępu\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/updating/
 #: (content/updating/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2299,6 +2337,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/connect.png\" alt=\"Click "
 "'Connect' to connect to Tor.\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/connect.png\" "
+"alt=\"Kliknij 'Połącz' aby połączyć się z Torem.\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2497,6 +2537,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Read the [Circumvention](/circumvention) section for possible solutions."
 msgstr ""
+"Przeczytaj sekcję [Omijania Blokad](/circumvention) w poszukiwaniu możliwych"
+" rozwiązań."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3266,11 +3308,13 @@ msgid ""
 "You will then be taken to the [Circumvention](../circumvention) screen to "
 "configure a pluggable transport."
 msgstr ""
+"Następnie zostaniesz przeniesiony na ekran [Omijania "
+"Blokad](../circumvention) w celu skonfigurowania transportu wtykowego."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### CIRCUMVENTION"
-msgstr ""
+msgstr "### OMIJANIE BLOKAD"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3567,6 +3611,9 @@ msgid ""
 "/android-update-f-droid.png\" alt=\"Updating Tor Browser for Android on "
 "F-Droid\">"
 msgstr ""
+"<img style=\"max-width:300px\" class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images"
+"/android-update-f-droid.png\" alt=\"Aktualizacja PrzeglÄ…darki Tor dla "
+"systemów Android przez F-Droid\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3691,6 +3738,9 @@ msgid ""
 "/android-uninstall-f-droid.png\" alt=\"Uninstalling Tor Browser for Android "
 "on F-Droid\">"
 msgstr ""
+"<img style=\"max-width:300px\" class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images"
+"/android-uninstall-f-droid.png\" alt=\"Odinstalowywanie PrzeglÄ…darki Tor dla"
+" systemów Android przez F-Droid\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list