[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 12:47:11 UTC 2021


commit 1882524d24122f5871d1343858a1122464453b6b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 12:47:10 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 67 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 64 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index c6451c2913..01d1ca92e1 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -566,6 +566,8 @@ msgid ""
 "If you choose the latter click on \"Run\" after launching the start-tor-"
 "browser.desktop file."
 msgstr ""
+"Jeśli wybierzesz to ostatnie, kliknij na \"Uruchom\" po uruchomieniu pliku "
+"start-tor-browser.desktop."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -629,6 +631,8 @@ msgid ""
 "<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/connect.png\" alt=\"Click "
 "'connect' to connect to Tor.\">"
 msgstr ""
+"<img class=\"col-md-6\" src=\"../../static/images/connect.png\" "
+"alt=\"Naciśnij 'połącz' aby połączyć się z Torem.\"/>"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3458,6 +3462,8 @@ msgid ""
 "[Security settings](../security-settings/) disable certain web features that"
 " can be used to compromise your security and anonymity."
 msgstr ""
+"[Ustawienia bezpieczeństwa](../security-settings/) wyłączają niektóre "
+"funkcje internetowe, które mogą naruszyć Twoje bezpieczeństwo i anonimowość."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3465,16 +3471,18 @@ msgid ""
 "Tor Browser for Android provides the same three security levels that are "
 "available on desktop."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor dla systemów Android zapewnia te same trzy poziomy "
+"bezpieczeństwa dostępne dla komputerów. "
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "You can modify the security level by following given steps:"
-msgstr ""
+msgstr "Możesz zmienić poziom bezpieczeństwa podążając za tymi instrukcjami:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Tap on a button of 3 vertical dots in URL bar."
-msgstr ""
+msgstr "* Naciśnij na przycisk 3 pionowych kropek na pasku adresu URL."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3485,6 +3493,8 @@ msgstr "* Zjedź na dół i kliknij w \"Ustawienia Bezpieczeństwa\"."
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* You can now select an option i.e. Standard, Safer or Safest."
 msgstr ""
+"* Możesz teraz wybrać opcje: Standardowe, Bezpieczniejsze, "
+"Najbezpieczniejsze."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3508,6 +3518,8 @@ msgid ""
 "This method assumes that you have either Google Play or F-Droid installed on"
 " your mobile device."
 msgstr ""
+"Ta metoda zakłada, że ​​na urządzeniu mobilnym jest zainstalowany Google "
+"Play lub F-Droid."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3531,6 +3543,8 @@ msgid ""
 "Tap on the hamburger menu next to the search bar and navigate to \"My apps &"
 " games\" > \"Updates\"."
 msgstr ""
+"Naciśnij na menu hamburger (menu główne) obok paska wyszukiwania adresu URL "
+"i przejdź do \"Moje aplikacje i gry\" > \"Aktualizacje\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3538,6 +3552,8 @@ msgid ""
 "If you find Tor Browser on the list of apps which need updating, select it "
 "and tap the \"Update\" button."
 msgstr ""
+"Jeśli znajdziesz Przeglądarkę Tor na liście aplikacji, które wymagają "
+"aktualizacji, wybierz ją i naciśnij przycisk \"Zaktualizuj\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3556,6 +3572,7 @@ msgstr ""
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Tap on \"Settings\", then go to \"Manage installed apps\"."
 msgstr ""
+"Naciśnij „Ustawienia”, a następnie „Zarządzaj zainstalowanymi aplikacjami”."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3563,6 +3580,8 @@ msgid ""
 "On the next screen, select Tor Browser and finally tap on the \"Update\" "
 "button."
 msgstr ""
+"Na następnym ekranie wybierz Tor Browser i na koniec naciśnij przycisk "
+"„Aktualizuj”."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3618,6 +3637,9 @@ msgid ""
 "select Tor Browser and tap on the \"Uninstall\" button. Afterwards, download"
 " the latest Tor Browser release and install it."
 msgstr ""
+"W zależności od marki urządzenia mobilnego przejdź do Ustawień aplikacji, a "
+"następnie wybierz Tor Browser i naciśnij przycisk „Odinstaluj”. Następnie "
+"pobierz najnowszÄ… wersjÄ™ przeglÄ…darki Tor Browser i zainstaluj jÄ…."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3630,6 +3652,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser for Android can be uninstalled directly from F-Droid, Google "
 "Play or from your mobile device's app settings."
 msgstr ""
+"Przeglądarkę Tor Browser dla systemu Android można odinstalować bezpośrednio"
+" z F-Droid, Google Play lub z ustawień aplikacji urządzenia mobilnego."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3648,6 +3672,8 @@ msgid ""
 "Tap on the hamburger menu next to the search bar and navigate to \"My apps &"
 " games\" > \"Installed\"."
 msgstr ""
+"Naciśnij na menu \"hamburger\" (menu główne) obok paska wyszukiwania adresu "
+"URL i przejdź do \"Moje aplikacje i gry\" > \"Zainstalowane\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3672,6 +3698,8 @@ msgid ""
 "On the next screen, select Tor Browser and finally tap on the \"Uninstall\" "
 "button."
 msgstr ""
+"Na następnym ekranie wybierz Przeglądarkę Tor i naciśnij przycisk "
+"„Odinstaluj”."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3695,6 +3723,9 @@ msgid ""
 "Depending on your mobile device's brand, navigate to Settings > Apps, then "
 "select Tor Browser and tap on the \"Uninstall\" button."
 msgstr ""
+"W zależności od marki urządzenia mobilnego przejdź do Ustawienia > "
+"Aplikacje, a następnie wybierz Przeglądarkę Tor i naciśnij przycisk "
+"„Odinstaluj”."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3711,6 +3742,8 @@ msgid ""
 "* You can't see your Tor circuit. "
 "[#25764](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/torbutton/-/issues/25764)"
 msgstr ""
+"* Nie widzisz swojego obwodu Tor. "
+"[#25764](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/torbutton/-/issues/25764)"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3719,6 +3752,10 @@ msgid ""
 "[#31814](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
 "browser/-/issues/31814)"
 msgstr ""
+"* Przeglądarka Tor dla systemów Android nie może nawiązać połączenia, gdy "
+"została przeniesiona na kartę SD. "
+"[#31814](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
+"browser/-/issues/31814)"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3727,6 +3764,9 @@ msgid ""
 "[#27987](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
 "browser/-/issues/27987)"
 msgstr ""
+"* Nie możesz robić zrzutów ekranu podczas używania Przeglądarki Tor dla "
+"systemów Android. [#27987](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications"
+"/tor-browser/-/issues/27987)"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3735,6 +3775,9 @@ msgid ""
 "[#40283](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
 "browser/-/issues/40283)"
 msgstr ""
+"* Nie możesz przesyłać plików przez Przeglądarkę Tor dla systemów Android. "
+"[#40283](https://gitlab.torproject.org/tpo/applications/tor-"
+"browser/-/issues/40283)"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3764,6 +3807,11 @@ msgid ""
 "browsers, and Orfox was crucial for helping people circumvent censorship and"
 " access blocked sites and critical resources."
 msgstr ""
+"Przez okres 3 lat, Orfox nieprzerwanie się doskonalił i został popularnym "
+"wyborem dla ludzi, którzy chcą przeglądać internet zachowując więcej "
+"prywatności, niż przy użyciu standardowych przeglądarek, Orfox był kluczowy "
+"w pomocy w obejściu cenzury, dostępu do blokowanych witryn oraz krytycznych "
+"zasobów. "
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3772,6 +3820,9 @@ msgid ""
 "tor-browser-android) after the official Tor Browser for Android was "
 "released."
 msgstr ""
+"W 2019 [Orfox został wygaszony](https://blog.torproject.org/orfox-paved-way-"
+"tor-browser-android) po oficjalnym wydaniu Przeglądarki Tor dla systemów "
+"Android."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3789,7 +3840,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Orbot uses Tor to encrypt your Internet traffic."
-msgstr ""
+msgstr "Orbot używa Tora do szyfrowania twojego ruchu sieciowego."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3797,6 +3848,8 @@ msgid ""
 "Then you can use it with other apps installed on your mobile device to "
 "circumvent censorship and protect against surveillance."
 msgstr ""
+"Możesz go używać razem z innymi aplikacjami zainstalowanymi na twoim "
+"urządzeniu mobilnym, aby obejść cenzurę i chronić się przed inwigilacją."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3814,6 +3867,10 @@ msgid ""
 "portal](https://support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/) to know if "
 "you need both Tor Browser for Android and Orbot or either one."
 msgstr ""
+"Sprawdź [nasz Portal "
+"Pomocy](https://support.torproject.org/tormobile/tormobile-6/), aby "
+"dowiedzieć się czy potrzebujesz zarówno Przeglądarki Tor dla systemów "
+"Android i Orbot, czy tylko jednego z nich."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3877,6 +3934,10 @@ msgid ""
 "Phones but in case of the newer Microsoft-branded/promoted phones, same "
 "steps on [Tor Browser on Android](#tor-browser-for-android) can be followed."
 msgstr ""
+"Nie ma aktualnie wspieranej metody używania Tora na starszych telefonach z "
+"systemem Windows, ale w przypadku nowszych telefonów spod marki Microsfot "
+"lub przez nich promowanych, można wykonać te same kroki co dla [Przeglądarki"
+" Tor dla systemów Android](#tor-browser-for-android)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/make-tor-portable/
 #: (content/make-tor-portable/contents+en.lrtopic.title)More information about the tor-commits mailing list