[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 12:16:54 UTC 2021


commit 80fee5016d6ada287f55c93258b868024c2e6bf5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 12:16:54 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 38 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 36 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index a3c14b661f..c6451c2913 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -3001,6 +3001,10 @@ msgid ""
 "tracking across websites, defending against surveillance, resisting browser "
 "fingerprinting, and circumventing censorship."
 msgstr ""
+"Niektóre z głównych funkcji Przeglądarki Tor dla systemu Android to: "
+"zmniejszenie śledzenia pomiędzy witrynami, obrona przed inwigilacją, "
+"odporność na identyfikacje \"odcisku palca\" przeglądarki, oraz omijanie "
+"cenzury."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3030,6 +3034,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser for Android is available on Play Store, F-Droid and the Tor "
 "Project website."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor dla systemu Android jest dostępna w Play Store, F-Droid i "
+"na stronie Tor Project."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3081,6 +3087,8 @@ msgid ""
 "1. Install the F-Droid app on your Android device from [the F-Droid "
 "website.](https://f-droid.org/)"
 msgstr ""
+"1. Zainstaluj aplikacjÄ™ F-Droid na urzÄ…dzeniu z systemem Android ze [strony "
+"F-droid.](https://f-droid.org/)"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3167,6 +3175,9 @@ msgid ""
 "connect directly to the Tor network, or to configure Tor Browser for your "
 "connection with the settings icon."
 msgstr ""
+"Kiedy uruchomisz Przeglądarkę Tor po raz pierwszy, zobacysz opcję połączenia"
+" bezpośrednio z siecią Tor, lub konfiguracji Przeglądarki Tor dla Twojego "
+"połączenia z ikoną ustawień."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3188,6 +3199,8 @@ msgid ""
 "Once tapped, changing sentences will appear at the bottom of the screen, "
 "indicating Tor’s connection progress."
 msgstr ""
+"Po naciśnięciu, zmieniające się zdania pojawią się na dole ekranu, "
+"oznaczając postęp łączenia z siecią Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3196,6 +3209,9 @@ msgid ""
 " at a certain point, see the [Troubleshooting](../troubleshooting) page for "
 "help solving the problem."
 msgstr ""
+"Jeśli masz stosunkowo szybkie połączenie, ale wydaje Ci się, że pasek się "
+"zatrzymał, zobacz stronę [Rozwiązywanie problemów](../troubleshooting), aby "
+"uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3217,6 +3233,8 @@ msgid ""
 "If you know that your connection is censored, you should select the settings"
 " icon."
 msgstr ""
+"Jeśli wiesz, że twoje połączenie jest cenzurowane, powinieneś wybrać ikonę "
+"ustawień."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3224,6 +3242,8 @@ msgid ""
 "The first screen will tell you about the status of the Tor Network and "
 "provide you the option to configure a Bridge ('Config Bridge')."
 msgstr ""
+"Pierwszy ekran powie Ci o statusie Sieci Tor, oraz pozwoli na konfiguracjÄ™ "
+"Mostu ('Konfiguruj Most')."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3232,6 +3252,9 @@ msgid ""
 "connect to the Tor network and no other solutions have worked, tap on "
 "'Config Bridge'."
 msgstr ""
+"Jeśli wiesz, że twoje połączenie jest cenzurowane, lub próba połączenia z "
+"siecią Tor zakończyła się niepowodzeniem, i żadne inne rozwiązanie nie "
+"zadziałało, kliknij 'Konfiguruj Most'."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3271,6 +3294,8 @@ msgid ""
 "To use a pluggable transport, tap on the settings icon when starting Tor "
 "Browser for the first time."
 msgstr ""
+"Aby skorzystać z transportu wtykowego, naciśnij ikonę ustawień podczas "
+"uruchamiania PrzeglÄ…darki Tor po raz pierwszy."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3278,6 +3303,8 @@ msgid ""
 "The first screen tells you about the status of the Tor network. Tap on "
 "'Config Bridge' to configure a bridge."
 msgstr ""
+"Pierwszy ekran powie Ci o statusie sieci Tor. Naciśnij 'Konfiguruj Most' aby"
+" skonfigurować most."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3304,6 +3331,8 @@ msgid ""
 "With the \"Use a Bridge\" option, you will have two options: \"obfs4\" and "
 "\"meek-azure\"."
 msgstr ""
+"Dzięki opcji „Wybierz most” będziesz mieć dwie opcje: „obfs4” i „meek-"
+"azure”."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3333,6 +3362,8 @@ msgid ""
 "If you choose the \"Provide a Bridge I know\" option, then you have to enter"
 " a [bridge address](../bridges/)."
 msgstr ""
+"Jeśli wybierzesz opcję \"Podaj most, który znam\", musisz wprowadzić [adres "
+"mostu](../bridges/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3387,7 +3418,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Tapping on this button will provide you with a new identity."
-msgstr ""
+msgstr "Naciśnięcie tego przycisku da Ci nową tożsamość."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
@@ -3396,11 +3427,14 @@ msgid ""
 "Browser for Android does not prevent your subsequent browser activity from "
 "being linkable to what you were doing before."
 msgstr ""
+"W przeciwieństwie do Przeglądarki Tor dla Komputerów, przycisk \"NOWA "
+"TOŻSAMOŚĆ\" w Przeglądarce Tor dla systemów Android nie zapobiega możliwości"
+" powiązania dalszej aktywności, z tym, co robiłeś wcześniej."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Selecting it will only change your Tor circuit."
-msgstr ""
+msgstr "Opcja ta jedynie zmieni twój obwód Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list