[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 11:46:52 UTC 2021


commit f6bb48df1e67beab46834a3405605471877111c9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 11:46:52 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 59 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 file changed, 50 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 228fb66b77..a3c14b661f 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -2434,6 +2434,8 @@ msgid ""
 "At the bottom of the page, next to the \"View the Tor logs\" text, click the"
 " button \"View Logs...\"."
 msgstr ""
+"Na dole strony, obok tekstu \"Zobacz dziennik zdarzeń Tor\" naciśnij "
+"przycisk \"Wyświetl dziennik...\""
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2442,21 +2444,26 @@ msgid ""
 "navigate to the Tor Browser directory and launch the Tor Browser from the "
 "command line by running:"
 msgstr ""
+"Alternatywnie dla systemów GNU/Linux, można przeglądać dziennik zdarzeń w "
+"terminalu, przejdź do folderu Przeglądarki Tor i uruchom Przeglądarkę Tor z "
+"linii poleceń wpisując: "
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "`./start-tor-browser.desktop --verbose`"
-msgstr ""
+msgstr "`./start-tor-browser.desktop --verbose`"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Or to save the logs to a file (default: tor-browser.log):"
 msgstr ""
+"Lub w celu zapisania dziennika zdarzeń do pliku (domyślnie: tor-"
+"browser.log):"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "`./start-tor-browser.desktop --log [file]`"
-msgstr ""
+msgstr "`./start-tor-browser.desktop --log [file]`"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2464,6 +2471,8 @@ msgid ""
 "More information on this can be found on the [Support "
 "Portal](https://support.torproject.org/connecting/connecting-2/)."
 msgstr ""
+"Więcej informacji na ten temat znajduje się na [Portalu "
+"Pomocy](https://support.torproject.org/connecting/connecting-2/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2476,6 +2485,8 @@ msgid ""
 "If you still can’t connect, your Internet Service Provider might be "
 "censoring connections to the Tor network."
 msgstr ""
+"Jeśli nadal nie możesz się połączyć, twój Dostawca Usług Internetowych może "
+"cenzurować połączenia z siecią Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2496,6 +2507,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser is under constant development, and some issues are known about "
 "but not yet fixed."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor jest pod stałym rozwojem, niektóre problemy są znane, lecz "
+"jeszcze nie sÄ… rozwiÄ…zane."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2503,6 +2516,8 @@ msgid ""
 "Please check the [Known Issues](/known-issues) page to see if the problem "
 "you are experiencing is already listed there."
 msgstr ""
+"Sprawdź [Znane Problemy](/known-issues) aby zobaczyć czy Twój problem już "
+"siÄ™ tam znajduje."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/plugins/
 #: (content/plugins/contents+en.lrtopic.title)
@@ -2796,6 +2811,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "* Antivirus or malware protection blocking users from accessing Tor Browser."
 msgstr ""
+"* Program antywirusowy lub ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem blokuje "
+"użytkowników przed dostępem do Przeglądarki Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2804,6 +2821,10 @@ msgid ""
 "vulnerabilities](https://support.torproject.org/tbb/antivirus-false-"
 "positive/)."
 msgstr ""
+"Czasami pojawiają się wraz z [fałszywie pozytywnymi powiadomieniami o "
+"niebezpiecznym oprogramowaniu lub/i zagrożeniami "
+"bezpieczeństwa](https://support.torproject.org/tbb/antivirus-false-"
+"positive/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2811,6 +2832,8 @@ msgid ""
 "You can read more about this on our [Support "
 "Portal](https://support.torproject.org/tbb/tbb-10/)."
 msgstr ""
+"Możesz przeczytać o tym więcej na naszym [Portalu "
+"Pomocy](https://support.torproject.org/tbb/tbb-10/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2818,6 +2841,8 @@ msgid ""
 "The following antivirus and firewall software have been known to interfere "
 "with Tor and may need to be temporarily disabled:"
 msgstr ""
+"Poniższe programy antywirusowe oraz oprogramowanie firewall ingeruje z Torem"
+" i może wymagać czasowego wyłączenia:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2842,12 +2867,12 @@ msgstr "* Microsoft Security Essentials"
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Avast Antivirus"
-msgstr ""
+msgstr "* Antywirus Avast"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* VPNs also tend to interfere with Tor and need to be disabled."
-msgstr ""
+msgstr "* VPN również czasami mogą ingerować w Tora i muszą zostać wyłączone."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2856,6 +2881,9 @@ msgid ""
 "advanced user who knows how to configure both in a way that doesn't "
 "compromise your privacy."
 msgstr ""
+"Nie zalecamy używania VPN wraz z Torem, jeśli nie jesteś zaawansowanym "
+"użytkownikiem, który wie jak skonfigurować oba programy, tak aby nie "
+"naruszyć swojej prywatności."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2863,16 +2891,18 @@ msgid ""
 "You can find more detailed information about Tor + VPN at our "
 "[wiki](https://gitlab.torproject.org/legacy/trac/-/wikis/doc/TorPlusVPN)."
 msgstr ""
+"Możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje o Tor + VPN na naszej "
+"[wiki](https://gitlab.torproject.org/legacy/trac/-/wikis/doc/TorPlusVPN)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Videos that require Adobe Flash are unavailable."
-msgstr ""
+msgstr "* Filmy wymagające Adobe Flash są niedostępne."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Flash is disabled for security reasons."
-msgstr ""
+msgstr "Flash jest wyłączony ze względu na bezpieczeństwo."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2883,11 +2913,12 @@ msgstr "* Tor nie może użyć mostka, jeśli ustawiony jest serwer proxy."
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* The Tor Browser package is dated January 1, 2000 00:00:00 UTC."
 msgstr ""
+"* Paczka PrzeglÄ…darki Tor jest datowana na 1 Stycznia, 2000 00:00:00 UTC."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "This is to ensure that each software build is exactly reproducible."
-msgstr ""
+msgstr "Zapewnia to dokładne odtworzenie każdej budowy programu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2895,6 +2926,8 @@ msgid ""
 "* Issues with making Tor Browser as your [default "
 "browser](https://support.torproject.org/tbb/tbb-32/)."
 msgstr ""
+"* Problemy z ustawieniem PrzeglÄ…darki Tor jako twojej [podstawowej "
+"przeglÄ…darki](https://support.torproject.org/tbb/tbb-32/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2902,11 +2935,14 @@ msgid ""
 "* If Tor Browser was working before and is not working now (especially after"
 " a re-install or an update), your system may have been hibernating."
 msgstr ""
+"* Jeśli Przeglądarka Tor wcześniej działała poprawnie, a teraz nie "
+"(zwłaszcza po ponownej instalacji lub aktualizacji), twój system mógł być w "
+"stanie hibernacji."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "A reboot of your system, in that case, will solve the issue."
-msgstr ""
+msgstr "Restart systemu rozwiąże ten problem."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2914,6 +2950,9 @@ msgid ""
 "* Tor won't start on Windows when the [folder path contains non-ascii "
 "characters](https://gitlab.torproject.org/tpo/core/tor/-/issues/10416)."
 msgstr ""
+"* Przeglądarka Tor nie uruchamia się na platformie Windows gdy [ścieżka "
+"folderu zawiera znaki inne niż "
+"ascii](https://gitlab.torproject.org/tpo/core/tor/-/issues/10416)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/known-issues/
 #: (content/known-issues/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2921,11 +2960,13 @@ msgid ""
 "* BitTorrent [is not anonymous over Tor](https://blog.torproject.org"
 "/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea)."
 msgstr ""
+"* BitTorrent [nie jest anonimowy w sieci Tor](https://blog.torproject.org"
+"/bittorrent-over-tor-isnt-good-idea)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "MOBILE TOR"
-msgstr ""
+msgstr "TOR NA URZÄ„DZENIU MOBILNYM"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/mobile-tor/
 #: (content/mobile-tor/contents+en.lrtopic.description)More information about the tor-commits mailing list