[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 11:16:51 UTC 2021


commit 70dfa2e1f7cd15c970b0db6c9825433e7218d995
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 11:16:50 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 33 +++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 29 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 873c21a723..228fb66b77 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -2190,6 +2190,11 @@ msgid ""
 "indicator when Tor Browser opens. You can update either automatically or "
 "manually."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor wyświetli wiadomość o aktualizacji oprogramowania po "
+"wydaniu nowej wersji: hamburger menu (menu główne) będzie wyświetlać zielone"
+" kółko ze strzałką skierowaną ku górze, możesz zobaczyć pisemny wskaźnik "
+"aktualizacji podczas uruchamiania Przeglądarki Tor. Możesz zaktualizować "
+"swoją przeglądarkę automatycznie lub ręcznie."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/updating/
 #: (content/updating/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2300,11 +2305,13 @@ msgstr "### SZYBKIE ROZWIÄ„ZANIA"
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "If Tor Browser doesn’t connect, there may be a simple solution."
 msgstr ""
+"Jeśli Przeglądarka Tor nie połączy się, prawdopodobnie istnieje proste "
+"rozwiÄ…zanie."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Try each of the following:"
-msgstr ""
+msgstr "Skorzystaj z następujących:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2321,11 +2328,15 @@ msgid ""
 "* Make sure another Tor Browser or instance of 'Tor' is not already running "
 "on your system."
 msgstr ""
+"* Upewnij się że druga Przeglądarka Tor lub inna instacja 'Tora' nie jest "
+"uruchomiona."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "If you’re not sure if Tor Browser is running, restart your computer."
 msgstr ""
+"Jeśli nie jesteś pewien czy Przeglądarka Tor jest uruchomiona, zrestartuj "
+"swój komputer."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2333,6 +2344,7 @@ msgid ""
 "* Make sure that any antivirus program you have installed is not preventing "
 "Tor from running."
 msgstr ""
+"* Upewnij się, że żaden zainstalowany program antywirusowy nie blokuje Tora."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2340,6 +2352,8 @@ msgid ""
 "You may need to consult the documentation for your antivirus software if you"
 " do not know how to do this."
 msgstr ""
+"Jeśli nie wiesz, jak zezwolić na połączenia z Torem, być może będziesz "
+"musiał zapoznać się z dokumentacją swojego oprogramowania antywirusowego."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2352,16 +2366,18 @@ msgid ""
 "* If Tor Browser was working before and is not working now your system may "
 "have been hibernating."
 msgstr ""
+"* Jeśli Przeglądarka Tor wcześniej działała poprawnie, twój system mógł być "
+"w stanie hibernacji."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "A reboot of your system will solve the issue."
-msgstr ""
+msgstr "Restart systemu rozwiąże ten problem."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Delete Tor Browser and install it again."
-msgstr ""
+msgstr "* Odinstaluj PrzeglÄ…darkÄ™ Tor i zainstaluj jÄ… ponownie."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2369,11 +2385,13 @@ msgid ""
 "If updating, do not just overwrite your previous Tor Browser files; ensure "
 "they are fully deleted beforehand."
 msgstr ""
+"W przypadku aktualizacji, nie nadpisuj poprzednich plików Przeglądarki Tor; "
+"upewnij się, że zostały one wcześniej w pełni usutnięte."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### VIEW TOR LOGS"
-msgstr ""
+msgstr "### PRZEGLÄ„DAJ LOGI TORA"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2381,6 +2399,8 @@ msgid ""
 "In most cases, taking a look at the Tor logs can be helpful in diagnosing "
 "the issue."
 msgstr ""
+"W większości przypadków, spojrzenie na logi Tora może być przydatne w "
+"procesie diagnozowania problemu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2388,6 +2408,8 @@ msgid ""
 "If you’re having trouble connecting, an error message may appear and you can"
 " select the option to \"copy Tor log to clipboard\"."
 msgstr ""
+"Jeśli masz problemy z połączeniem, może wyświetlić się komunikat o błędzie, "
+"co pozwala na wybranie opcji \"skopiuj dziennik Tora do schowka\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)
@@ -2402,6 +2424,9 @@ msgid ""
 " to the hamburger menu (\"≡\"), then click on \"Preferences\", and finally "
 "on \"Tor\" in the side bar."
 msgstr ""
+"Jeśli nie widzisz tej opcji i masz uruchomioną Przeglądarkę Tor, przejdź do "
+"menu głównego (\"≡\"), następnie wybierz \"Preferencje\", i w końcu \"Tor\" "
+"na panelu bocznym."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/troubleshooting/
 #: (content/troubleshooting/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list