[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 10:17:45 UTC 2021


commit e393827c3f56dfebba984cc3de209fde292e8e0a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 10:17:44 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 35 ++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 32 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 4a14438af2..f347430457 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -1591,6 +1591,8 @@ msgid ""
 "Another way to learn about an onion site is if the website administrator has"
 " implemented a feature called Onion-Location."
 msgstr ""
+"Innym sposobem na sprawdzenie informacji o witrynie (jeśli administrator "
+"witryny ją zaimplementował) jest funkcja Onion-Location."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1598,6 +1600,9 @@ msgid ""
 "Onion-Location is a non-standard HTTP header that websites can use to "
 "advertise their onion counterpart."
 msgstr ""
+"Onion-Location jest niestandardowym nagłówkiem HTTP, który witryna "
+"internetowa może użyć do reklamowania swojego odpowiednika korzystającego z "
+"usług onion."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1606,6 +1611,9 @@ msgid ""
 "suggestion pill will prompt at the URL bar in Tor Browser displaying "
 "\".onion available\"."
 msgstr ""
+"Jeśli witryna internetowa którą odwiedzasz ma dostępną wersję onion, w pasku"
+" adresu URL w Przeglądarce Tor pojawi się fioletowa \"pigułka\" informująca "
+"o dostępności."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1613,6 +1621,8 @@ msgid ""
 "When you click on \".onion available\", the website will be reloaded and "
 "redirected to its onion counterpart."
 msgstr ""
+"Kiedy klikniesz na \".onion dostępny\", witryna zostanie przeładowana i "
+"przekierowana do swojego odpowiednika onion."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1627,6 +1637,8 @@ msgid ""
 "To prioritize an onion site version of a website, you can enable automatic "
 "Onion-Location redirects."
 msgstr ""
+"Aby priorytetyzować wersję onion witryny, możesz włączyć automatyczne "
+"przekierowywanie w Onion-Location."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1636,6 +1648,10 @@ msgid ""
 "entry \"Prioritize .onion sites when known.\" and check the option "
 "\"Always\"."
 msgstr ""
+"Naciśnij na hamburger menu (≡), przejdź do Preferencji (lub Opcji na "
+"Windowsie), naciśnij na Prywatność & Zabezpieczenia, oraz w sekcji Usługi "
+"Onion znajdź rekord \"Priorytetyzuj znane witryny .onion\" i zaznacz opcję "
+"\"Zawsze\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1643,11 +1659,13 @@ msgid ""
 "Or, if you're already running Tor Browser, you can copy and paste this "
 "string in a new tab: `about:preferences#privacy` and change this setting."
 msgstr ""
+"Lub, jeśli już używasz Przeglądarki Tor, możesz skopiować i wkleić ten ciąg "
+"znakowy w nowej karcie: `about:preferences#privacy` i zmienić ustawienia."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "## ONION SERVICE AUTHENTICATION"
-msgstr ""
+msgstr "## UWIERZYTELNIENIE USŁUG ONION"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1655,12 +1673,17 @@ msgid ""
 "An authenticated onion service is a service like an onion site that requires"
 " the client to provide an authentication token before accessing the service."
 msgstr ""
+"Uwierzytelnoina usługa onion jest usługą podobną do witryny onion, która "
+"wymaga od klienta podania tokenu uwierzytelniajÄ…cego przed uzyskaniem "
+"dostępu do usługi."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
 "As a Tor user, you may authenticate yourself directly in the Tor Browser."
 msgstr ""
+"Jako użytkownik Tora, możesz uwierzytelnić się bezpośrednio w Przeglądarce "
+"Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1668,6 +1691,8 @@ msgid ""
 "In order to access this service, you will need access credentials from the "
 "onion service operator."
 msgstr ""
+"Aby uzyskać dostęp do tej usługi, będziesz potrzebował danych dostępowych od"
+" operatora usługi onion."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1675,11 +1700,13 @@ msgid ""
 "When accessing an authenticated onion service, Tor Browser will show in the "
 "URL bar an icon of a little gray key, accompanied by a tooltip."
 msgstr ""
+"Podczas przeglądania uwierzytelnionej usługi onion, Przeglądarka Tor "
+"wyświetli w pasku adresu URL szarą ikonę klucza, w towarzystwie \"dymku\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Enter your valid private key into the input field."
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadź swój prawidłowy klucz prywatny w pole."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1691,7 +1718,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### ONION SERVICES ERRORS"
-msgstr ""
+msgstr "### BŁĘDY USŁUG ONION"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1699,6 +1726,8 @@ msgid ""
 "If you can't connect to an onion site, Tor Browser will provide a specific "
 "error message informing why the website is unavailable."
 msgstr ""
+"Jeśli nie możesz połączyć się z witryną onion, Przeglądarka Tor wyświetli "
+"wiadomość wraz z błędem, informując czemu witryna jest niedostępna."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list