[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 09:47:41 UTC 2021


commit 0e18c6a7a03931ca60c64415229e01816ad02805
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 09:47:40 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 39 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 39 insertions(+)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 62e2d106fa..4a14438af2 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -364,6 +364,10 @@ msgid ""
 "responds to messages with links to the latest version of Tor Browser, hosted"
 " at a variety of locations, such as Dropbox, Google Drive and GitHub."
 msgstr ""
+"[GetTor](https://gettor.torproject.org/) jest serwisem, który automatycznie "
+"odpowiada na otrzymane wiadomości, wysyłając linki do najnowszej wersji "
+"Przeglądarki Tor, hostowanych na przeróżnych platformach, takich jak "
+"Dropbox, Google Drive oraz GitHub."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/downloading/
 #: (content/downloading/contents+en.lrtopic.body)
@@ -551,6 +555,10 @@ msgid ""
 "Tab → Select \"Run them\" or \"Ask what to do\" under \"Executable Text "
 "Files\"."
 msgstr ""
+"W celu zmiany tego zachowania tak aby uruchamiać Przeglądarkę Tor: Otwórz "
+"\"Pliki\" (GNOME Pliki/Nautilius) → otwórz Preferencje → przejdź do zakładki"
+" 'Zachowanie' → wybierz \"Uruchamiaj\" lub \"Zapytaj co robić\" pod "
+"\"Wykonywalne Pliki Tekstowe\""
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -856,6 +864,9 @@ msgid ""
 "of using Tor. meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web "
 "site."
 msgstr ""
+"Transporty meek sprawiają że wyglądasz jak byś przeglądał popularną stronę "
+"internetową a nie korzystał z Tora. meek-azure sprawia, że wyglądasz, jak "
+"byś korzystał ze strony internetowej Microsoftu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1068,6 +1079,8 @@ msgid ""
 "* Visit [https://bridges.torproject.org/](https://bridges.torproject.org) "
 "and follow the instructions, or"
 msgstr ""
+"* Odwiedź [https://bridges.torproject.org/](https://bridges.torproject.org) "
+"i postępuj zgodnie z instrukcjami, lub"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1075,6 +1088,8 @@ msgid ""
 "* Email [bridges at torproject.org](mailto:bridges at torproject.org) from a "
 "Gmail, or Riseup email address"
 msgstr ""
+"* Wyślij email na [bridges at torproject.org](mailto:bridges at torproject.org) z "
+"adresu Gmail lub Riseup"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1110,6 +1125,9 @@ msgid ""
 "\"Request a bridge from torproject.org\" and click \"Request a Bridge...\" "
 "for BridgeDB to provide a bridge."
 msgstr ""
+"Po zazneczeniu opcji \"Tor jest cenzurowany w moim kraju\", wybierz \"Żądaj "
+"mostu od torproject.org\" i naciśnij \"Żądaj mostu...\" aby BridgeDB "
+"zapewnił most."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1117,6 +1135,8 @@ msgid ""
 "Complete the Captcha and click \"Submit.\" Click \"Connect\" to save your "
 "settings."
 msgstr ""
+"Uzupełnij CAPTCHA oraz kliknij \"Wyślij\". Naciśnij \"Połącz\" w celu "
+"zapisania swoich ustawień."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1125,6 +1145,9 @@ msgid ""
 "the option \"Request a bridge from torproject.org,\" click \"Request a New "
 "Bridge...\" for BridgeDB to provide a bridge."
 msgstr ""
+"W sekcji \"Mosty\", zaznacz opcję \"Używaj mostu\", z opcji \"Żądaj mostu od"
+" torproject.org\", naciśnij \"Żądaj Nowego Mostu...\" aby BridgeDB zapewnił "
+"most."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1132,6 +1155,8 @@ msgid ""
 "Complete the Captcha and click \"Submit.\" Your setting will automatically "
 "be saved once you close the tab."
 msgstr ""
+"Uzupełnij CAPTCHA i naciśnij \"Wyślij\". Twoje ustawienia zostaną "
+"automatycznie zapisane po zamknięciu karty."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1177,6 +1202,8 @@ msgid ""
 "the option \"Provide a bridge I know,\" enter each bridge address on a "
 "separate line."
 msgstr ""
+"W sekcji \"Mosty\", zaznacz opcję \"Używaj mostu\", z opcji \"Podaj znany "
+"most\", wprowadź każdy adres mostu w osobnej linii."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1478,6 +1505,8 @@ msgid ""
 "Onion services (formerly known as \"hidden services\") are services (like "
 "websites) that are only accessible through the Tor network."
 msgstr ""
+"Usługi onion (wcześniej znane jako \"usługi ukryte\") to usługi (jak strony "
+"internetowe), które są wyłącznie dostępne poprzez sieć Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1494,6 +1523,8 @@ msgid ""
 "* Onion services’ location and IP address are hidden, making it difficult "
 "for adversaries to censor them or identify their operators."
 msgstr ""
+"* Lokalizacja oraz adres IP usług onion jest ukryty, co utrudnia ich "
+"cenzurowanie oraz identyfikowanie operatorów."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1530,6 +1561,9 @@ msgid ""
 "service in order to connect to it. An onion address is a string of 16 (and "
 "in V3 format, 56) mostly random letters and numbers, followed by \".onion\"."
 msgstr ""
+"Podobnie jak każda inna strona internetowa, musisz znać adres usługi onion, "
+"aby móc się z nią połączyć. Adres onion to ciąg 16 (w formacie V3, 56) "
+"głównie losowych znaków i cyfr, zakończony \".onion\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1538,6 +1572,9 @@ msgid ""
 "in the URL bar an icon of an onion displaying the state of your connection: "
 "secure and using an onion service."
 msgstr ""
+"Podczas przeglądania strony internetowej korzystającej z usług onion, "
+"Przeglądarka Tor pokaże w pasku adresu URL ikonę cebuli świadczącą o "
+"statusie Twojego połączenia: bezpieczne i korzystające z usług onion."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1545,6 +1582,8 @@ msgid ""
 "You can learn more about the onion site that you are visiting by looking at "
 "the Circuit Display."
 msgstr ""
+"Możesz dowiedzieć się więcej o witrynie onion którą odwiedzasz, poprzez "
+"sprawdzenie Wyświetlacza Obwodu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/onion-services/
 #: (content/onion-services/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list