[tor-commits] [translation/gettor-website-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 09:15:19 UTC 2021


commit 17a1900367bd43ed9717dd875e70285e3a323733
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 09:15:18 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot
---
 contents+pl.po | 27 ++++++++++++++++++++++-----
 1 file changed, 22 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 299821ffb7..8b0ae303ea 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -166,15 +166,15 @@ msgid ""
 "the integrity of the downloaded files by verifying its signature."
 msgstr ""
 "- Krok 3: Pobierz Przeglądarkę Tor od jednego z dostawców. Następnie sprawdź"
-" integralność pobranego pliku poprzez zweryfikowanie sygnatury."
+" integralność pobranego pliku poprzez zweryfikowanie podpisu cyfrowego."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "- Step 4: If required, get some bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "- Krok 4: Jeśli istnieje taka potrzeba, zdobądź mosty!"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## GetTor Responder on Twitter"
-msgstr ""
+msgstr "## GetTor Responder na Twitterze"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "GetTor is currently not working on Twitter."
@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr "GetTor aktualnie nie jest dostępny na Twitterze."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## How to verify a digital signature"
-msgstr ""
+msgstr "## Jak zweryfikować podpis cyfrowy"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -197,6 +197,8 @@ msgid ""
 "In GetTor emails we provide a link to a file with the same name as the "
 "package and the extension \".asc\". These .asc files are OpenPGP signatures."
 msgstr ""
+"W emailach GetTor zamieszczamy link do pliku z tÄ… samÄ… nazwÄ… jak paczka i "
+"rozszerzenie \".asc\". Pliki .asc sÄ… podpisami OpenPGP."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -211,16 +213,20 @@ msgid ""
 "For example, `torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe` is accompanied by "
 "`torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe.asc`."
 msgstr ""
+"Na przykład, `torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe` towarzyszy "
+"`torbrowser-install-win64-8.5.4_en-US.exe.asc`."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "Check [how to verify a digital signature](https://support.torproject.org/tbb"
 "/how-to-verify-signature/)."
 msgstr ""
+"Sprawdź [jak zweryfikować podpis cyfrowy](https://support.torproject.org/tbb"
+"/how-to-verify-signature/)"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## How to get bridges"
-msgstr ""
+msgstr "## Jak zdobyć mosty"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -254,6 +260,10 @@ msgid ""
 "to use bridges. To use pluggable transports, click 'Configure' in the Tor "
 "Launcher window that appears when you first run Tor Browser."
 msgstr ""
+"Kiedy uruchamiasz PrzeglÄ…darkÄ™ Tor po raz pierwszy, zostaniesz zapytany czy "
+"chcesz używać mostów. Aby używać mostu PT, naciśnij \"Konfiguruj\" w "
+"otwartym oknie, które pojawia się kiedy po raz pierwszy uruchamiasz "
+"PrzeglÄ…darkÄ™ Tor."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -262,6 +272,10 @@ msgid ""
 "bar. Once in Preferences, navigate to 'Tor Settings' from the menu on the "
 "left of the screen."
 msgstr ""
+"Możesz również skonfigurować mosty PT podczas gdy uruchomiona jest "
+"Przeglądarka Tor, wybierając 'Preferencje' z menu ustawień na prawo od "
+"wyszukiwarki adresu. Następnie przejdź do 'Ustawienia Tor' znajdujących się "
+"po lewej stronie ekranu."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -290,6 +304,9 @@ msgid ""
 "Please note that you must send the email using an address from one of the "
 "following email providers: Riseup or Gmail."
 msgstr ""
+"Alternatywnym sposobem na zdobycie mostu jest wysłanie emaila na "
+"bridges at torproject.org. Proszę zwróć uwagę na to, że musisz wysłać email "
+"używając jednego z tych dostawców: Riseup lub Gmail."
 
 #: lego/templates/banner.html:3 lego/templates/banner.html:5
 #: templates/banner.html:3 templates/banner.html:5More information about the tor-commits mailing list