[tor-commits] [translation/gettor-website-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed May 12 08:45:32 UTC 2021


commit a19ee8754ba9571d9adc726217a74f328130de7f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed May 12 08:45:31 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot
---
 contents+pl.po | 18 ++++++++++++++----
 1 file changed, 14 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index faccee6eac..299821ffb7 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -10,6 +10,7 @@
 # erinm, 2021
 # Michał Nowak <nowak1michal at gmail.com>, 2021
 # Bartosz Duszel <bartosz.duszel at protonmail.com>, 2021
+# GEEZET1 <geezet at riseup.net>, 2021
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -17,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-04-17 07:56+CET\n"
 "PO-Revision-Date: 2021-03-24 14:33+0000\n"
-"Last-Translator: Bartosz Duszel <bartosz.duszel at protonmail.com>, 2021\n"
+"Last-Translator: GEEZET1 <geezet at riseup.net>, 2021\n"
 "Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -123,7 +124,7 @@ msgstr ""
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.title)
 msgid "What is GetTor?"
-msgstr ""
+msgstr "Czym jest GetTor?"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -131,6 +132,9 @@ msgid ""
 "Browser, especially for people living in places with high levels of "
 "censorship, where access to Tor Project's website is restricted."
 msgstr ""
+"GetTor jest serwisem, który zapewnia alternatywne metody pobierania "
+"Przeglądarki Tor, zwłaszcza dla ludzi żyjących w miejscach objętych wysokim "
+"stopniem cenzury, gdzie dostęp do strony Projektu Tor jest ograniczony."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# How does it work?"
@@ -138,25 +142,31 @@ msgstr "# Jak to działa?"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "The idea behind GetTor is very simple:"
-msgstr ""
+msgstr "Zamysł GetTor jest bardzo prosty:"
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "- Step 1: Send a request to GetTor (gettor at torproject.org) specifying your "
 "operating system (and your locale). Ex: \"windows es\""
 msgstr ""
+"- Krok 1: Wyślij zapytanie do GetTor (gettor at torproject.org) umieszczając w "
+"nim swój system operacyjny (oraz ustawienia regionalne). Np. \"windows es\""
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "- Step 2: GetTor will send you back a reply with links to download Tor "
 "Browser from our supported providers."
 msgstr ""
+"- Krok 2: GetTor wyśle Ci odpowiedź zawierającą linki prowadzące do pobrania"
+" Przeglądarki Tor od naszych wspieranych dostawców."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "- Step 3: Download Tor Browser from one of the providers. When done, check "
 "the integrity of the downloaded files by verifying its signature."
 msgstr ""
+"- Krok 3: Pobierz Przeglądarkę Tor od jednego z dostawców. Następnie sprawdź"
+" integralność pobranego pliku poprzez zweryfikowanie sygnatury."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "- Step 4: If required, get some bridges!"
@@ -168,7 +178,7 @@ msgstr ""
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "GetTor is currently not working on Twitter."
-msgstr ""
+msgstr "GetTor aktualnie nie jest dostępny na Twitterze."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## How to verify a digital signature"More information about the tor-commits mailing list