[tor-commits] [translation/bridgedb] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 11 18:45:09 UTC 2021


commit d5da872dbf79c0cfe5ee67473d0d5c90704be2eb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue May 11 18:45:08 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=bridgedb
---
 pl/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/pl/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/pl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index f493b0d946..126d363949 100644
--- a/pl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/pl/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-05-14 14:21-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-11 18:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-11 18:29+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -288,11 +288,11 @@ msgstr "Oto Twoje połączenia z wykorzystaniem mostów:"
 
 #: bridgedb/strings.py:103
 msgid "Get Bridges!"
-msgstr "Zdobądź Mosty!"
+msgstr "Uzyskaj mostki!"
 
 #: bridgedb/strings.py:107
 msgid "Bridge distribution mechanisms"
-msgstr "Mechanizmy dystrybucji Bridge"
+msgstr "Mechanizmy dystrybucji mostków"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB", "HTTPS", and "Moat".
 #: bridgedb/strings.py:109
@@ -321,7 +321,7 @@ msgid ""
 "your Tor Browser's %sTor settings%s, click on \"request a new bridge\", solve the\n"
 "subsequent CAPTCHA, and Tor Browser will automatically add your new\n"
 "bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Mechanizm dystrybucji „Moat” jest częścią Przeglądarki Tor, umożliwiając użytkownikom żądanie mostów z poziomu ustawień przeglądarki. Aby otrzymać mostki, przejdź do %sustawień sieci Tor%s Przeglądarki Tor, kliknij „Poproś o nowy mostek”, rozwiąż kolejne CAPTCHA, a Przeglądarka Tor automatycznie doda nowe mostki."
 
 #: bridgedb/strings.py:125
 #, python-format
@@ -344,7 +344,7 @@ msgid ""
 "bridges.  Bridges that are distributed over the \"Reserved\" mechanism may not\n"
 "see users for a long time.  Note that the \"Reserved\" distribution mechanism is\n"
 "called \"Unallocated\" in %sbridge pool assignment%s files."
-msgstr ""
+msgstr "BridgeDB obsługuje niewielką liczbę mostków, które nie są dystrybuowane automatycznie. Zamiast tego zastrzegamy te mostki do ręcznej dystrybucji i rozdajemy je organizacjom pozarządowym i innym oraz osobom, które ich potrzebują. Mostki, które są dystrybuowane za pośrednictwem mechanizmu „Zarezerwowane”, mogą nie widzieć użytkowników przez długi czas. Zauważ, że mechanizm dystrybucji „Zarezerwowane” jest nazwany jako „Nieprzydzielone” w plikach %sprzypisań puli mostków%s."
 
 #: bridgedb/strings.py:137
 msgid "None"
@@ -357,7 +357,7 @@ msgid ""
 "users.  Note that on Relay Search, a freshly set up bridge's distribution\n"
 "mechanism says \"None\" for up to approximately one day.  Be a bit patient, and\n"
 "it will then change to the bridge's actual distribution mechanism.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mostki, których mechanizm dystrybucji to „Brak”, nie są dystrybuowane przez BridgeDB.\nZa dystrybucję mostków do użytkowników odpowiada operator mostku.\nZauważ, że w wyszukiwaniu przekaźników, świeżo skonfigurowanej dystrybucji mostka,\nmechanizm mówi „Brak” przez około jeden dzień. Bądź trochę cierpliwy,\na następnie zmieni się w rzeczywisty mechanizm dystrybucji mostku.\n"
 
 #: bridgedb/strings.py:148
 msgid "Please select options for bridge type:"
@@ -403,11 +403,11 @@ msgstr "Dodaj te mosty do przeglÄ…darki Tor, otwierajÄ…c preferencje\nprzeglÄ…da
 
 #: bridgedb/strings.py:173
 msgid "(Request unobfuscated Tor bridges.)"
-msgstr "(Poproś o niezasłonięte mosty Tor)."
+msgstr "(PoproÅ› o niezaciemnione mostki Tor.)"
 
 #: bridgedb/strings.py:174
 msgid "(Request IPv6 bridges.)"
-msgstr "(Żądanie mostków IPv6)."
+msgstr "(PoproÅ› o mostki IPv6.)"
 
 #: bridgedb/strings.py:175
 msgid "(Request obfs4 obfuscated bridges.)"More information about the tor-commits mailing list