[tor-commits] [translation/snowflakeaddon-messages.json] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=snowflakeaddon-messages.json

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 11 18:15:48 UTC 2021


commit e432f129844c31c3bef2a76e9aabfe36fefe5787
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue May 11 18:15:47 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=snowflakeaddon-messages.json
---
 pl/messages.json | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/pl/messages.json b/pl/messages.json
index 9193515a00..4f1c346938 100644
--- a/pl/messages.json
+++ b/pl/messages.json
@@ -12,10 +12,10 @@
   "message": "Snowflake jest wyłączony"
  },
  "popupStatusOn": {
-  "message": "Numer użytkowników podłączonych 1$1"
+  "message": "Liczba aktualnie połączonych użytkowników: $1"
  },
  "popupStatusReady": {
-  "message": "Twoj Snowflake jest gotów aby pomagać użytkownikom unikać cenzury"
+  "message": "Twoj Snowflake jest gotów, aby pomagać użytkownikom unikać cenzury"
  },
  "popupWebRTCOff": {
   "message": "Funkcja WebRTC nie jest wykryta"
@@ -24,7 +24,7 @@
   "message": "Nie można było podłączyć do mostu"
  },
  "popupDescOn": {
-  "message": "Ilość osób twój Snowflake pomógł uniknąć cenzury przez ostatnie 24 godziny 1$1"
+  "message": "Liczba użytkowników, którym Twój Snowflake pomógł w obejściu cenzury w ciągu ostatnich 24 godzin: $1"
  },
  "popupRetry": {
   "message": "Ponów"
@@ -36,7 +36,7 @@
   "message": "Ciasteczka nie są włączone"
  },
  "websiteIntro": {
-  "message": "Snowflake is a system to defeat internet censorship. People who are censored can use Snowflake to access the internet. Their connection goes through Snowflake proxies, which are run by volunteers. For more detailed information about how Snowflake works see our <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/wikis/home\">documentation wiki</a>."
+  "message": "Snowflake jest systemem, którego zadaniem jest zwalczanie internetowej cenzury. Ludzie, których ona dotyka mogą użyć Snowflake, aby uzyskać dostęp do internetu. Ich połączenie odbywa się za pośrednictwem proxy Snowflake, które są zarządzane przez wolontariuszy. Więcej informacji na temat Snowflake znajdziesz na stronie <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/wikis/home\">dokumentacji wiki</a>."
  },
  "browser": {
   "message": "PrzeglÄ…darka"
@@ -57,16 +57,16 @@
   "message": "Zainstaluj w przeglÄ…darce Chrome"
  },
  "reportingBugs": {
-  "message": "Zgłaszanie Błędów"
+  "message": "Zgłaszanie błędów"
  },
  "fileBug": {
   "message": "Jeśli napotkasz problemy ze Snowflake jako klientem lub serwerem proxy, rozważ zgłoszenie błędu. Są dwa dostępne sposoby zgłoszenia błędu:"
  },
  "sharedAccount": {
-  "message": "File an <a href=\"https://anonticket.onionize.space/\">anonymous ticket</a> by generating an identifier and logging in with it. Then, find the Snowflake project in the <strong>List of all projects</strong> and create a new issue."
+  "message": "Wyślij <a href=\"https://anonticket.onionize.space/\">anonimowe zgłoszenie</a>, generując identyfikator i logując się za jego pomocą. Następnie znajdź projekt Snowflake na <strong>Liście wszystkich projektów</strong> i stwórz nowy problem."
  },
  "bugTracker": {
-  "message": "<a href=\"https://gitlab.onionize.space/\">Request an account</a> at the Tor Project GitLab, then <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/issues\">open a new issue</a> in the Snowflake project."
+  "message": "<a href=\"https://gitlab.onionize.space/\">Poproś o konto</a> w Tor Project serwisu GitLab, a następnie <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/issues\">otwórz nowy problem</a> w projekcie Snowflake."
  },
  "descriptive": {
   "message": "Postaraj się opisać błąd dokładnie i szczegółowo. Jeżeli to możliwe dołącz logi i inne komunikaty, które mogą nam pomóc zreprodukować błąd."
@@ -84,6 +84,6 @@
   "message": "Częste pytania"
  },
  "support": {
-  "message": "See the <a href=\"https://support.torproject.org/censorship/\">Censorship</a> topic in Tor's <a href=\"https://support.torproject.org/\">Support Portal</a>."
+  "message": "Zobacz temat <a href=\"https://support.torproject.org/censorship/\">Cenzura</a> na <a href=\"https://support.torproject.org/\">Portalu wsparcia</a>sieci Tor."
  }
 }More information about the tor-commits mailing list