[tor-commits] [translation/fenix-torbrowserstringsxml] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=fenix-torbrowserstringsxml

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 11 18:15:21 UTC 2021


commit 0f2e012424ac2f8164cca046cb7cec3db0082ca0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue May 11 18:15:20 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=fenix-torbrowserstringsxml
---
 pl/torbrowser_strings.xml | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/pl/torbrowser_strings.xml b/pl/torbrowser_strings.xml
index 9ec006655d..af7d729977 100644
--- a/pl/torbrowser_strings.xml
+++ b/pl/torbrowser_strings.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <string name="tor_bootstrap_quick_start_disabled">Włącz szybkie uruchamianie, aby automatycznie łączyć się w przyszłości</string>
   <string name="tor_bootstrap_quick_start_enabled">%s w przyszłości połączy się automatycznie z siecią Tor</string>
   <string name="tor_bootstrap_swipe_for_logs">Przesuń w lewo, aby zobaczyć dzienniki Tora</string>
-  <string name="tor_initializing_log">Inicjowanie logów tora</string>
+  <string name="tor_initializing_log">Inicjowanie logów Tora</string>
 
   <string name="tor_onboarding_security_level">Ustaw poziom zabezpieczeń</string>
   <string name="tor_onboarding_security_level_description">Wyłącz niektóre funkcje internetowe, które mogą być używane do ataku na Ciebie i szkodzą Twojemu bezpieczeństwu, anonimowości i prywatności</string>
@@ -43,7 +43,7 @@
   <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_obfs4">obfs4</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_meek_azure">meek-azure</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_snowflake">snowflake</string>
-  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_user_provided_bridge">Uzyskaj Most, który znam</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_user_provided_bridge">Uzyskaj most, który znam</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_user_provided_bridge_description">Wprowadź informacje o mostku z zaufanego źródła</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_current_bridge">Aktualnie skonfigurowany mostek: 1%s </string>
   <string name="tor_network_settings_bridge_not_configured">Nie skonfigurowany</string>More information about the tor-commits mailing list