[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 11 15:45:39 UTC 2021


commit 7b569d3cf2e31e55dfbb01eab257ebe09685a882
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue May 11 15:45:38 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 pl.po | 70 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 file changed, 35 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index 7161eadc31..2c74d14259 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-06 13:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-11 15:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-11 15:31+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -474,7 +474,7 @@ msgstr "Wystąpił błąd podczas aktualizacji"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:32
 msgid "Additional Settings"
-msgstr "Dodatkowe Ustawienia"
+msgstr "Dodatkowe ustawienia"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/add_settings_dialog.py:40
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/gui.py:581
@@ -494,7 +494,7 @@ msgstr "Wstecz"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:64
 msgid "_Administration Password"
-msgstr "_Hasło Administracyjne"
+msgstr "_Hasło administracyjne"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:187
 msgid "_MAC Address Anonymization"
@@ -516,7 +516,7 @@ msgstr "Wyłącz wszystkie połączenia sieciowe"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:316
 msgid "_Network Connection"
-msgstr "_Połączenie Sieciowe"
+msgstr "_Połączenie sieciowe"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:324
 msgid "Obsolete"
@@ -584,7 +584,7 @@ msgstr "umount zakończył się błędem z kodem {returncode}:\n{stdout}\n{stder
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/persistent_storage.py:67
 msgid "Unlocking…"
-msgstr "Odblokowanie ..."
+msgstr "Odblokowanie…"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/persistent_storage.py:95
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:394
@@ -606,7 +606,7 @@ msgstr "_Formaty"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/region_settings.py:244
 msgid "_Keyboard Layout"
-msgstr "_Układ Klawiatury"
+msgstr "_Układ klawiatury"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/creator.py:261
 #, python-format
@@ -1005,7 +1005,7 @@ msgstr "<b><big>Czy chcesz zmienić nazwę swojej bazy danych <i>KeePassXC</i> ?
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:28
 msgid "Rename"
-msgstr "Zmień Nazwę"
+msgstr "Zmień nazwę"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:30
 msgid "Keep current name"
@@ -1044,7 +1044,7 @@ msgstr "Hasło:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:181
 msgid "Verify Passphrase:"
-msgstr "Powtórz Hasło:"
+msgstr "Powtórz hasło:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:191
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:259
@@ -1054,7 +1054,7 @@ msgstr "Hasło nie może być puste"
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:226
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:326
 msgid "Show Passphrase"
-msgstr "Pokaż Hasło"
+msgstr "Pokaż hasło"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:250
 msgid "Passphrases do not match"
@@ -1154,7 +1154,7 @@ msgstr "Usuwanie wolumenu przechowywania danych..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:53
 msgid "Personal Data"
-msgstr "Dane Osobiste"
+msgstr "Dane osobiste"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:55
 msgid "Keep files stored in the `Persistent' directory"
@@ -1373,7 +1373,7 @@ msgstr[3] "Zaimportowano kluczy do {uids}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:75
 msgid "Lock screen"
-msgstr "Ekran Blokady"
+msgstr "Ekran blokady"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/status-menu-helper at tails.boum.org/extension.js:79
 msgid "Suspend"
@@ -1626,7 +1626,7 @@ msgstr "Blokada ekranu"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
 msgid "Set up a password to unlock the screen."
-msgstr "Ustaw hasło aby odblokować ekran."
+msgstr "Ustaw hasło, aby odblokować ekran."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:149
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1169
@@ -1787,7 +1787,7 @@ msgstr "Status sieci Tor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/torstatus at tails.boum.org/extension.js:50
 msgid "Open Onion Circuits"
-msgstr "Otwarte Obwody Onion"
+msgstr "Otwarte obwody Onion"
 
 #. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
 #. they are placeholders and will be replaced. They need
@@ -1966,7 +1966,7 @@ msgstr "Niebezpieczna przeglÄ…darka nie jest anonimowa, a odwiedzane witryny int
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:54
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
-msgstr "Uruchamianie Niebezpiecznej PrzeglÄ…darki..."
+msgstr "Uruchamianie nebezpiecznej przeglÄ…darki..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:55
 msgid "This may take a while, so please be patient."
@@ -1974,13 +1974,13 @@ msgstr "To może chwilę potrwać, prosimy o cierpliwość."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
-msgstr "Wyłączanie Niebezpiecznej Przeglądarki..."
+msgstr "Wyłączanie niebezpiecznej przeglądarki..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
-msgstr "To może chwilę potrwać. Nie restartuj Niebezpiecznej Przeglądarki dopóki nie zostanie ona poprawnie wyłączona."
+msgstr "To może chwilę potrwać. Nie restartuj niebezpiecznej przeglądarki, dopóki nie zostanie ona poprawnie wyłączona."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid "Failed to restart Tor."
@@ -1990,7 +1990,7 @@ msgstr "Nie udało się zrestartować Tor'a."
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:512
 msgid "Unsafe Browser"
-msgstr "Niebezpieczna PrzeglÄ…darka"
+msgstr "Niebezpieczna przeglÄ…darka"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:94
 msgid ""
@@ -2002,7 +2002,7 @@ msgstr "Niebezpieczna przeglądarka nie została włączona w ekranie powitalnym
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
-msgstr "Niebezpieczna Przeglądarka jest już uruchomiona albo aktualnie czyszczona. Proszę spróbuj ponownie za chwilę."
+msgstr "Niebezpieczna przeglądarka jest już uruchomiona albo aktualnie czyszczona. Proszę spróbuj ponownie za chwilę."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:111
 msgid "Failed to setup chroot."
@@ -2207,7 +2207,7 @@ msgstr "Tor Browser"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 msgid "Anonymous Web Browser"
-msgstr "Anonimowa PrzeglÄ…darka"
+msgstr "Anonimowa przeglÄ…darka"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
@@ -2215,7 +2215,7 @@ msgstr "Przeglądaj Internet bez anonimowości"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 msgid "Unsafe Web Browser"
-msgstr "Niebezpieczna PrzeglÄ…darka"
+msgstr "Niebezpieczna przeglÄ…darka"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unlock-veracrypt-volumes.desktop.in.h:2
 msgid "Mount VeraCrypt encrypted file containers and devices"
@@ -2261,7 +2261,7 @@ msgstr "Aby usunąć paczkę z twojego dodatkiwego oprogramowania ($(command_lin
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:56
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:625
 msgid "Administration Password"
-msgstr "Hasło Administracyjne"
+msgstr "Hasło administracyjne"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:34
 msgid ""
@@ -2306,7 +2306,7 @@ msgstr "Nie anonimizuj adresów MAC"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:311
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:633
 msgid "Network Configuration"
-msgstr "Konfiguracja Sieci"
+msgstr "Konfiguracja sieci"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:327
 msgid ""
@@ -2354,15 +2354,15 @@ msgstr "Witaj w Tails!"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:186
 msgid "Language & Region"
-msgstr "Język i Lokalizacja"
+msgstr "Język i lokalizacja"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:222
 msgid "Default Settings"
-msgstr "Ustawienia Domyślne"
+msgstr "Ustawienia domyślne"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:285
 msgid "Encrypted _Persistent Storage"
-msgstr "Zaszyfrowany _Pamięć Trwała"
+msgstr "Zaszyfrowana _pamięć trwała"
 
 #. The label for this placeholder text is not very big, so keep this string
 #. short.
@@ -2376,7 +2376,7 @@ msgstr "Twoja pamięć trwała jest odblokowana. Zrestartuj Tails aby zablokowa
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:465
 msgid "_Additional Settings"
-msgstr "_Dodatkowe Ustawienia"
+msgstr "_Dodatkowe ustawienia"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:548
 msgid "Add an additional setting"
@@ -2410,7 +2410,7 @@ msgstr "Dodaj kontener plików"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:103
 msgid "Partitions and Drives"
-msgstr "Partycje oraz Dyski"
+msgstr "Partycje oraz dyski"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/unlock-veracrypt-volumes/main.ui.in:121
 msgid ""
@@ -2526,7 +2526,7 @@ msgstr "Skonfiguruj mostek sieci Tor"
 msgid ""
 "Bridges are secret Tor relays. Use a bridge as your first Tor relay if "
 "accessing Tor is blocked from where you are."
-msgstr ""
+msgstr "Mostki to tajne przekaźniki sieci Tor. Użyj mostku jako pierwszego przekaźnika sieci Tor, jeśli dostęp do sieci Tor jest zablokowany z miejsca, w którym się znajdujesz."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:98
 msgid "Use a default bridge"
@@ -2566,7 +2566,7 @@ msgstr "Nie udało się połączyć"
 msgid ""
 "If you are in a shop, hotel, or airport, you might need to sign in to the "
 "network."
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli jesteś w sklepie, hotelu lub na lotnisku, może być konieczne zalogowanie się do sieci."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:408
 msgid "_Sign in to the Network"
@@ -2576,7 +2576,7 @@ msgstr "Zaloguj siÄ™ _do sieci"
 msgid ""
 "If you are on a corporate or university network, you might need to configure"
 " a proxy."
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli jesteś w sieci firmowej lub uniwersyteckiej, może być konieczne skonfigurowanie serwera proxy."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:453
 msgid "Configure a _Proxy"
@@ -2584,7 +2584,7 @@ msgstr "Skonfiguruj _proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:484
 msgid "Otherwise, try to configure a different bridge"
-msgstr ""
+msgstr "W przeciwnym razie spróbuj skonfigurować inny mostek"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:494
 msgid "Configure a _Bridge"
@@ -2593,13 +2593,13 @@ msgstr "Skonfiguruj _mostek"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:529
 msgid ""
 "Everything you do on the Internet from Tails goes through the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Wszystko, co robisz w Internecie z Tails, przechodzi przez sieć Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:544
 msgid ""
 "Tor encrypts and anonymizes your connection by passing it through 3 relays.\n"
 "Tor relays are servers operated by different organizations and volunteers around the world."
-msgstr ""
+msgstr "Tor szyfruje i anonimizuje połączenie, przepuszczając je przez 3 przekaźniki.\nPrzekaźniki sieci Tor to serwery obsługiwane przez różne organizacje i wolontariuszy na całym świecie."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:574
 msgid ""
@@ -2608,7 +2608,7 @@ msgid ""
 "We recommend configuring Tor automatically if:\n"
 " - You are connecting from a public Wi-Fi network.\n"
 " - Connecting to Tor might be blocked in your country but using Tor is not criminalized."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Skonfiguruj sieć Tor automatycznie (łatwiejsze)</b>\n\nZalecamy automatyczne konfigurowanie sieci Tor, jeśli:\n- Łączysz się z publiczną siecią Wi-Fi.\n- Łączenie się z siecią Tor może być zablokowane w Twoim kraju, ale używanie sieci Tor nie jest karalne."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:662
 msgid ""
@@ -2617,7 +2617,7 @@ msgid ""
 "You might need to go unnoticed if:\n"
 " - Using Tor might look suspicious to someone monitoring your home or work network.\n"
 " - Using Tor is criminalized in your country."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ukryj w mojej sieci lokalnej, że używam sieci Tor (bezpieczniejsze)</b>\n\nByć może będziesz musieć zostać osobą niezauważoną, jeśli:\n- Używanie sieci Tor może wyglądać podejrzanie dla kogoś monitorującego Twoją sieć domową lub służbową.\n- Używanie Tora jest karalne w Twoim kraju."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:756
 msgid "You lost connection to the local network."More information about the tor-commits mailing list