[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue May 11 15:16:00 UTC 2021


commit 544eeadefd632f84a7c21493e4555be010a86b01
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue May 11 15:16:00 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 km.po |  6 ++---
 pl.po | 92 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 sq.po |  6 ++---
 3 files changed, 52 insertions(+), 52 deletions(-)

diff --git a/km.po b/km.po
index 56708c94ed..ece8bdeed5 100644
--- a/km.po
+++ b/km.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-06 13:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-11 12:30+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-11 14:47+0000\n"
+"Last-Translator: Ty Sok <sokty2 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Khmer (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/km/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -2643,7 +2643,7 @@ msgstr "HTTP / HTTPS"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1122
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "អាសយដ្ឋាន"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1133
 msgid "Username"
diff --git a/pl.po b/pl.po
index 6ced5731df..7161eadc31 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -30,8 +30,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-06 13:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-11 12:30+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-11 15:15+0000\n"
+"Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "_Wyjście"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/DownloadProgress.pm:59
 msgid "Unknown time"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany czas"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -498,16 +498,16 @@ msgstr "_Hasło Administracyjne"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:187
 msgid "_MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizacja adresu _MAC"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:250
 msgid "_Offline Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb _offline"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:259
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:413
 msgid "Enable networking (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz sieć (domyślne)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:261
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:459
@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "_Połączenie Sieciowe"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:324
 msgid "Obsolete"
-msgstr ""
+msgstr "Przestarzałe"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:339
 msgid "_Unsafe Browser"
@@ -1656,7 +1656,7 @@ msgstr "Karta sieciowa ${nic} wyłączona"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizacja adresu MAC nie powiodła się dla karty sieciowej ${nic_name} (${nic}), więc została tymczasowo wyłączona.\nMożesz chcieć ponownie uruchomić Tails i wyłączyć anonimizację adresu MAC."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:66
 msgid "All networking disabled"
@@ -1667,7 +1667,7 @@ msgstr "Wszystkie połączenia wyłączone"
 msgid ""
 "MAC address anonymization failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC address anonymization."
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizacja adresu MAC nie powiodła się dla karty sieciowej ${nic_name} (${nic}). Odzyskiwanie po błędzie również się nie powiodło, więc wszystkie sieci zostały wyłączone.\nMożesz chcieć ponownie uruchomić Tails i wyłączyć anonimizację adresu MAC."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:36
 #, python-brace-format
@@ -1715,39 +1715,39 @@ msgstr "Dowiedz się więcej"
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/config.py:8
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tca.desktop.in.h:1
 msgid "Tor Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Połączenie Tor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:166
 #, python-brace-format
 msgid "Invalid: {exception}"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowe: {exception}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:177
 msgid "You need to configure an obfs4 bridge to hide that you are using Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Musisz skonfigurować mostek obfs4, aby ukryć, że używasz sieci Tor"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:269
 msgid "Connecting to Tor without bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z siecią Tor bez mostków..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:275
 msgid "Connecting with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie wraz z domyślnymi mostkami..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:282
 msgid "Connecting with custom bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie wraz z niestandardowymi mostkami..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:299
 msgid "Connecting to Tor with default bridges..."
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z siecią Tor wraz z domyślnymi mostkami..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tca/ui/main_window.py:364
 msgid ""
 "Connected to Tor successfully!\n"
 "\n"
 "You can now browse the Internet anonymously and uncensored."
-msgstr ""
+msgstr "Pomyślnie połączono z siecią Tor!\n\nMożesz teraz przeglądać Internet anonimowo i bez cenzury."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/thunderbird:41
 msgid "You need to migrate your OpenPGP keys"
@@ -2199,7 +2199,7 @@ msgstr "Skonfiguruj, które pliki i konfiguracja aplikacji są zapisywane międz
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tca.desktop.in.h:2
 msgid "Connect Tails to the Tor network"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz Tails z siecią Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Tor Browser"
@@ -2285,7 +2285,7 @@ msgstr "Wyłącz"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:154
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:629
 msgid "MAC Address Anonymization"
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizacja adresu MAC "
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:170
 msgid ""
@@ -2293,15 +2293,15 @@ msgid ""
 "(Wi-Fi or wired) from the local network. Anonymizing MAC addresses is "
 "generally safer as it helps you hide your geographical location. But it "
 "might also create connectivity problems or look suspicious."
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizacja adresu MAC ukrywa numer seryjny interfejsu sieciowego (Wi-Fi lub przewodowego) przed siecią lokalną. Anonimizacja adresów MAC jest ogólnie bezpieczniejsza, ponieważ pomaga ukryć lokalizację geograficzną. Ale może również powodować problemy z łącznością lub wyglądać podejrzanie."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:212
 msgid "Anonymize all MAC addresses (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Anonimizuj wszystkie adresy MAC (domyślne)"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:258
 msgid "Don't anonymize MAC addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Nie anonimizuj adresów MAC"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:311
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:633
@@ -2315,17 +2315,17 @@ msgid ""
 "You will be asked whether you want to use Tor bridges when connecting to Tor after starting Tails.\n"
 "\n"
 "If you want to work offline, enable the Offline Mode in the additional settings."
-msgstr ""
+msgstr "Zastąpiliśmy to dodatkowe ustawienie w Tails 4.19 (czerwiec 2021) asystentem połączenia z siecią Tor zintegrowanym z pulpitem.\n\nZostaniesz zapytany, czy chcesz używać mostków sieci Tor podczas łączenia się z siecią Tor po uruchomieniu Tails.\n\nJeśli chcesz pracować w trybie offline, włącz tryb offline w dodatkowych ustawieniach."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:357
 msgid "Offline Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb offline"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:373
 msgid ""
 "If you want to work completely offline, you can disable all networking for "
 "increased security."
-msgstr ""
+msgstr "Jeśli chcesz pracować całkowicie w trybie offline, możesz wyłączyć wszystkie sieci w celu zwiększenia bezpieczeństwa."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:528
 msgid ""
@@ -2520,7 +2520,7 @@ msgstr "Kontener TrueCrypt/VeraCrypt"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:40
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:601
 msgid "Configure a Tor bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Skonfiguruj mostek sieci Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:55
 msgid ""
@@ -2530,7 +2530,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:98
 msgid "Use a default bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj domyślnego mostku"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:122
 msgid "obfs4 (recommended)"
@@ -2542,11 +2542,11 @@ msgstr "meek"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:141
 msgid "Request a new bridge"
-msgstr ""
+msgstr "PoproÅ› o nowy mostek"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:162
 msgid "Type in a bridge that I already know"
-msgstr ""
+msgstr "Wpisz mostek, który już znam"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:252
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:681
@@ -2556,11 +2556,11 @@ msgstr "Brak"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:292
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:705
 msgid "Connect to _Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz z siecią _Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:348
 msgid "Failed to connect"
-msgstr ""
+msgstr "Nie udało się połączyć"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:372
 msgid ""
@@ -2570,7 +2570,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:408
 msgid "_Sign in to the Network"
-msgstr ""
+msgstr "Zaloguj siÄ™ _do sieci"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:443
 msgid ""
@@ -2580,7 +2580,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:453
 msgid "Configure a _Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Skonfiguruj _proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:484
 msgid "Otherwise, try to configure a different bridge"
@@ -2588,7 +2588,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:494
 msgid "Configure a _Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Skonfiguruj _mostek"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:529
 msgid ""
@@ -2621,46 +2621,46 @@ msgstr ""
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:756
 msgid "You lost connection to the local network."
-msgstr ""
+msgstr "Utracono połączenie z siecią lokalną."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:796
 msgid "Testing Internet access..."
-msgstr ""
+msgstr "Testowanie dostępu do Internetu..."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:830
 msgid "You have access to the Internet"
-msgstr ""
+msgstr "Masz dostęp do Internetu"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:864
 msgid "Testing access to Tor..."
-msgstr ""
+msgstr "Testowanie dostępu do sieci Tor..."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:898
 msgid "You can connect to Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Możesz połączyć się z siecią Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:921
 msgid "Connecting to Tor..."
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z siecią Tor..."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:968
 msgid ""
 "Connected to Tor successfully\n"
 "\n"
 "You can now browse the Internet anonymously and uncensored"
-msgstr ""
+msgstr "Pomyślnie połączono z siecią Tor\n\nMożesz teraz przeglądać Internet anonimowo i bez cenzury"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1014
 msgid "Open Network Monitor"
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz monitor sieci"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1029
 msgid "View Tor Circuits"
-msgstr ""
+msgstr "Zobacz obwody Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1044
 msgid "Reset Tor Connection"
-msgstr ""
+msgstr "Zresetuj połączenie Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1093
 msgid "Proxy Type"
@@ -2668,7 +2668,7 @@ msgstr "Typ serwera proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1106
 msgid "No proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Bez proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1107
 msgid "SOCKS 4"
@@ -2700,4 +2700,4 @@ msgstr "Port"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:1254
 msgid "_Save proxy settings"
-msgstr ""
+msgstr "_Zapisz ustawienia proxy"
diff --git a/sq.po b/sq.po
index 28220ce9f5..c0bf3a4649 100644
--- a/sq.po
+++ b/sq.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-06 13:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-11 12:30+0000\n"
-"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-11 14:57+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik at programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -94,7 +94,7 @@ msgstr "_Dil"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/DownloadProgress.pm:59
 msgid "Unknown time"
-msgstr ""
+msgstr "Kohë e panjohur"
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.More information about the tor-commits mailing list