[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 10 09:16:09 UTC 2021


commit 61d893e8bc9d4e2371b2904c98aed7a5a87015ec
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 10 09:16:08 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 cs.po | 36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/cs.po b/cs.po
index 226c6ca5a9..637f4e9f99 100644
--- a/cs.po
+++ b/cs.po
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-04-27 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-10 08:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-10 08:55+0000\n"
 "Last-Translator: Fourdee Foureight\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2281,13 +2281,13 @@ msgstr "Toto dodatečné nastavení jsme v Tails 4.19 (květen 2021) nahradili a
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:355
 msgid "Offline Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Offline režim"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:371
 msgid ""
 "If you want to work completely offline, you can disable all networking for "
 "increased security."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud chcete pracovat zcela offline, můžete pro zvýšení bezpečnosti vypnout všechny sítě."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:526
 msgid ""
@@ -2482,17 +2482,17 @@ msgstr "Kontejner TrueCrypt/VeraCrypt"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:40
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:601
 msgid "Configure a Tor bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit Tor bridge"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:55
 msgid ""
 "Bridges are secret Tor relays. Use a bridge as your first Tor relay if "
 "accessing Tor is blocked from where you are."
-msgstr ""
+msgstr "Bridge (mosty) jsou tajné Tor relaye. Tor bridge použijte jako svůj první relay, pokud se chcete k Toru přijit z místa, kde je blokovaný."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:98
 msgid "Use a default bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Použít defaultní bridge"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:122
 msgid "obfs4 (recommended)"
@@ -2504,11 +2504,11 @@ msgstr "meek"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:141
 msgid "Request a new bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Požádat o nový bridge"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:162
 msgid "Type in a bridge that I already know"
-msgstr ""
+msgstr "Zadat bridge, který už znám"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:252
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:681
@@ -2518,50 +2518,50 @@ msgstr "Žádné"
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:292
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:705
 msgid "Connect to _Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Připojení k síti _Tor"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:348
 msgid "Failed to connect"
-msgstr ""
+msgstr "Připojení selhalo"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:372
 msgid ""
 "If you are in a shop, hotel, or airport, you might need to sign in to the "
 "network."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud se nacházíte v obchodě, hotelu, nebo na letišti, pravděpodobně se budete muset k síti přihlásit."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:408
 msgid "_Sign in to the Network"
-msgstr ""
+msgstr "_Přihlásit se k síti"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:443
 msgid ""
 "If you are on a corporate or university network, you might need to configure"
 " a proxy."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud se necházíte v korporátní nebo univerzitní síti, může být potřeba nakonfigurovat proxy."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:453
 msgid "Configure a _Proxy"
-msgstr ""
+msgstr "Nakonfigurovat _Proxy"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:484
 msgid "Otherwise, try to configure a different bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Jinak se zkuste připojit k jinému bridgi."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:494
 msgid "Configure a _Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Nakonfigurovat _Bridge"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:529
 msgid ""
 "Everything you do on the Internet from Tails goes through the Tor network."
-msgstr ""
+msgstr "Cokoli děláte na internetu přes Tails prochází přes síť Tor."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:544
 msgid ""
 "Tor encrypts and anonymizes your connection by passing it through 3 relays.\n"
 "Tor relays are servers operated by different organizations and volunteers around the world."
-msgstr ""
+msgstr "Tor šifruje a anonymizuje vaše připojení tím, že ho předává přes 3 zprostředkovatele.\nTor relays jsou servery provozované různými organizacemi a dobrovolníky po celém světě."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/tca/main.ui.in:574
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list