[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 1 17:15:55 UTC 2021


commit 73c74dd4d8157b67fa9444394e4dbae4dbc3bcce
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 1 17:15:55 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 sk.po | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/sk.po b/sk.po
index 8ca77f4c29..47071e64f6 100644
--- a/sk.po
+++ b/sk.po
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-04-27 13:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-01 16:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-01 17:02+0000\n"
 "Last-Translator: Ariestu Utseira <ariestu at protonmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -381,7 +381,7 @@ msgid ""
 "The network connection will be disabled when applying the upgrade.\n"
 "\n"
 "Please save your work and close all other applications."
-msgstr ""
+msgstr "Aktualizácia bola úspešne stiahnutá.\n\nZariadenie sa počas aktualizovania odpojí zo siete.\n\nProsím uložte svoju prácu a zatvorte všetky ostatné aplikácie."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:778
 msgid "Upgrade successfully downloaded"
@@ -582,7 +582,7 @@ msgstr "Odomknúť"
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/persistent_storage.py:100
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/main.ui.in:40
 msgid "Cannot unlock encrypted storage with this passphrase."
-msgstr "Nedá sa odomknúť šifrované úložisko pomocou daného hesla."
+msgstr "Šifrované úložisko sa nedá odomknúť pomocou daného prístupového hesla."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/region_settings.py:164
 msgid "_Language"
@@ -964,7 +964,7 @@ msgstr ""
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/source.py:77
 #, python-format
 msgid "Skipping \"%(filename)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Preskakuje sa \"%(filename)s\""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tails_installer/utils.py:54
 #, python-format
@@ -1013,7 +1013,7 @@ msgid ""
 "A {size} persistent volume will be created on the <b>{vendor} {model}</b> "
 "device. Data on this volume will be stored in an encrypted form protected by"
 " a passphrase."
-msgstr ""
+msgstr "Trvalé úložisko o veľkosti {size} bude vytvorené na zariadení <b>{vendor} {model}</b>. Dáta na tomto oddiely budú uložené v zašifrovanej podobe a budú chránené prístupovým heslom."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:105
 msgid "Create"
@@ -1126,7 +1126,7 @@ msgstr "Vaše trvalé dáta budú uložené."
 msgid ""
 "The persistent volume {partition} ({size}), on the <b>{vendor} {model}</b> "
 "device, will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Trvalé úložisko {partition} o veľkosti ({size}) na zariadení <b>{vendor} {model}</b> bude vymazané."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/persistence-setup/lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:64
 msgid "Delete"More information about the tor-commits mailing list