[tor-commits] [translation/fenix-torbrowserstringsxml] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=fenix-torbrowserstringsxml

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 1 16:15:16 UTC 2021


commit 943734fde4dec8b6e024c8a2001c5109d252f149
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat May 1 16:15:15 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=fenix-torbrowserstringsxml
---
 sk/torbrowser_strings.xml | 18 ++++++++++++++++--
 1 file changed, 16 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sk/torbrowser_strings.xml b/sk/torbrowser_strings.xml
index 4e08bd29d3..77f0c52136 100644
--- a/sk/torbrowser_strings.xml
+++ b/sk/torbrowser_strings.xml
@@ -2,21 +2,35 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <resources>
+  <!-- Preference for allowing screenshots to be taken in the app-->
+  <string name="preferences_allow_screenshots">Povoliť snímky obrazovky</string>
+
   <string name="tor_bootstrap_connect">Pripojiť</string>
-  <string name="tor_bootstrap_connecting">Pripojiť</string>
+  <string name="tor_bootstrap_connecting">Pripájanie</string>
+  <string name="tor_bootstrap_connecting_failed">Pripájanie zlyhalo</string>
+  <string name="tor_bootstrap_quick_start_label">Rýchly štart</string>
   <string name="tor_bootstrap_swipe_for_logs">Potiahnite doľava na zobrazenie Tor záznamov</string>
+  <string name="tor_onboarding_security_settings_button">Otvoriť nastavenia zabezpečenia</string>
+  <string name="tor_onboarding_donate_header">Prispejte a udržujte Tor bezpečný</string>
+  <string name="tor_onboarding_donate_description">Tor je bezplatný vďaka peňažným príspevkom od ľudí ako vy.</string>
   <string name="tor_onboarding_donate_button">Daruj teraz</string>
 
   <string name="tor_explore_privately">Prehliadajte. V súkromí.</string>
 
   <string name="preferences_tor_network_settings">Sieť Tor</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_explanation">Prehliadač Tor smeruje váš prenos cez sieť Tor, prevádzkovanú tisíckami dobrovoľníkov z celého sveta.</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_description_builtin_transport_enabled">Používate zabudované premostenie na pripojenie k sieti Tor</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_toggle">Použiť premostenie</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_obfs4">obfs4</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_meek_azure">meek-azure</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_builtin_bridge_snowflake">snowflake</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_bridge_config_user_provided_bridge">Poskytnúť mauálne známe premostenie.</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_yes">Áno</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_no">Nie</string>
-  <string name="preferences_tor_network_settings_connecting">Pripojiť</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_disconnected">Nepripojené</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_connecting">Pripájam</string>
   <string name="preferences_tor_network_settings_connected">Pripojené</string>
+  <string name="preferences_tor_network_settings_restarting">Reštartuje sa</string>
   <!-- Preference title for security level settings -->
   <string name="preferences_tor_security_level_settings">Bezpečnostné nastavenia</string>
   <string name="preferences_tor_security_level_options">Úroveň zabezpečenia</string>More information about the tor-commits mailing list