[tor-commits] [translation/torcheck] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torcheck

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 25 23:22:28 UTC 2020


commit a391d8d2e1beadd743982640f95806fc01432a1d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 25 23:22:25 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torcheck
---
 sv/torcheck.po | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv/torcheck.po b/sv/torcheck.po
index 02c43a7ef4..e36ce337c7 100644
--- a/sv/torcheck.po
+++ b/sv/torcheck.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 # Emil Johansson <emil.a.johansson at gmail.com>, 2015
 # Jacob Andersson <jacob.c.andersson at protonmail.com>, 2017
 # Jonatan Nyberg, 2017
-# Jonatan Nyberg, 2018-2019
+# Jonatan Nyberg, 2018-2020
 # mathiasfriman4896b3d1564846bb <mathias.friman at regionjamtland.se>, 2012
 # Petomatick <petomatick at hotmail.com>, 2011
 # ph AA, 2015
@@ -17,7 +17,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-05-10 07:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-25 21:25+0000\n"
 "Last-Translator: Jonatan Nyberg\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,7 +55,7 @@ msgid ""
 msgstr "Om du försöker använda en Tor-klient, se <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor-webbplatsen</a> och specifikt <a href=\"https://support.torproject.org/#faq\">vanliga frågor</a>."
 
 msgid "Sorry, your query failed or an unexpected response was received."
-msgstr "Tyvärr, antingen misslyckades din förfrågan eller så inkom ett oväntat svar."
+msgstr "Tyvärr, din förfrågan misslyckades eller ett oväntat svar mottogs."
 
 msgid "Your IP address appears to be: "
 msgstr "Din IP-adress ser ut att vara:"More information about the tor-commits mailing list