[tor-commits] [translation/https_everywhere] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 25 08:16:06 UTC 2020


commit 986fd43a2c10cf5cba6432c44558ff49718fbab0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 25 08:16:04 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=https_everywhere
---
 ca/https-everywhere.dtd | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/ca/https-everywhere.dtd b/ca/https-everywhere.dtd
index 97700ea41d..a85e2de0d3 100644
--- a/ca/https-everywhere.dtd
+++ b/ca/https-everywhere.dtd
@@ -29,8 +29,8 @@
 <!ENTITY https-everywhere.options.userRulesListed "Regles d'Usuari per HTTPS Everywhere">
 <!ENTITY https-everywhere.options.disabledUrlsListed "HTTPS Everywhere per llocs web Desactivat">
 <!ENTITY https-everywhere.options.updateChannelsWarning "Advertència: afegir canals d'actualització pot provocar que els atacants segrestin el vostre navegador. Només editeu aquesta secció si sabeu el que feu!">
-<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Add Disabled Site">
-<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Enter disabled site">
+<!ENTITY https-everywhere.options.addDisabledSite "Afegeix un lloc desactivat">
+<!ENTITY https-everywhere.options.enterDisabledSite "Introduïu un lloc desactivat">
 <!ENTITY https-everywhere.options.addUpdateChannel "Afegeix un canal d'actualització">
 <!ENTITY https-everywhere.options.enterUpdateChannelName "Introduïu el nom del canal d'actualització">
 <!ENTITY https-everywhere.options.delete "Suprimeix">
@@ -47,13 +47,13 @@
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere ha detectat que esteu navegant per una pàgina que no disposa del protocol HTTPS, S'ha intentat reencaminar a la versió HTTPS però el lloc web no disposa de cap versió amb aquest protocol. Probablement el lloc web no suporta el protocol segur, però seria possible que un atacant estigui blocant la versió HTTPS d'aquest lloc web. Si voleu veure la versió sense xifrat d'aquest lloc web, podeu fer-ho inhabilitant l'opció «Xifra tots els llocs» (EASE) a la seva extensió HTTPS Everywhere. Tingueu en compte que inhabilitar aquesta opció pot deixar el navegador vulnerable a atacs en xarxa als llocs que visiteu.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "atacs de degradació basats en xarxa">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Obre la pàgina no segura">
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Open insecure page for this session only">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.http_once "Obre la pàgina insegura només per a aquesta sessió">
 
 <!ENTITY https-everywhere.onboarding.intro "Xifra la Web! Fes servir automàticament la seguretat HTTPS a molts llocs.">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "HTTPS Everywhere has been updated!">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_one "EASE Mode Optimized">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_two "You can now whitelist sites to disable in HTTPS Everywhere">
-<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "HTTPS Everywhere is an EFF project">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.header "S'ha actualitzat l'HTTPS Everywhere!">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_one "S'ha optimitzat el mode EASE">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.details_two "Ara podeu posar llocs en una llista blanca  per a desactivar l'HTTPS Everywhere">
+<!ENTITY https-everywhere.onboarding.footer "L'HTTPS Everywhere és un projecte de l'EFF">
 
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_header "Configuració d'aquest lloc">
 <!ENTITY https-everywhere.chrome.settings_for_this_site_subheader "Canvieu les preferències per a les connexions xifrades">More information about the tor-commits mailing list