[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Mar 23 22:20:12 UTC 2020


commit 20c819ba7ea20a84f76753dc2c60ff47e5589863
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Mar 23 22:20:10 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 5476a35c8a..d3a1f3bdb1 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -434,7 +434,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "2. Download the Windows `.exe` file"
-msgstr "2. Pobierz plik `.exe` pod Windows."
+msgstr "2. Pobierz plik `.exe` dla Windows."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -442,7 +442,7 @@ msgid ""
 "3. (Recommended) Verify the [file's "
 "signature](https://support.torproject.org/en/tbb/how-to-verify-signature/)."
 msgstr ""
-"3. (Rekomendowane) Potwierdź [sygnaturę "
+"3. (Zalecane) Potwierdź [sygnaturę "
 "pliku](https://support.torproject.org/pl/tbb/how-to-verify-signature/)."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
@@ -464,7 +464,7 @@ msgstr "Dla macOS:"
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "2. Download the macOS `.dmg` file"
-msgstr "2. Pobierz plik `.dmg` pod macOS."
+msgstr "2. Pobierz plik `.dmg` dla macOS."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -485,7 +485,7 @@ msgstr "Dla GNU/Linux:"
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "2. Download the GNU/Linux `.tar.xz` file"
-msgstr "2. Pobierz plik `.tar.xz` pod GNU/Linux."
+msgstr "2. Pobierz plik `.tar.xz` dla GNU/Linux."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -502,8 +502,8 @@ msgid ""
 "5. You'll need to tell your GNU/Linux that you want the ability to execute "
 "shell scripts from the graphical interface."
 msgstr ""
-"5. Będziesz musieć przekazać systemowi GNU/Linux, że chcesz mieć możliwość "
-"wykonywania skryptów shellowych z poziomu interfejsu graficznego."
+"5. Będziesz musieć zezwolić systemowi GNU/Linux na wykonywanie skryptów "
+"shellowych z poziomu interfejsu graficznego."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/installation/
 #: (content/installation/contents+en.lrtopic.body)
@@ -585,8 +585,8 @@ msgid ""
 "In most cases, choosing \"Connect\" will allow you to connect to the Tor "
 "network without any further configuration."
 msgstr ""
-"W większości przypadków wybranie \"Połącz\" pozwoli na połączenie się z "
-"siecią Tor bez żadnej, dodatkowej konfiguracji."
+"W większości przypadków wybranie opcji \"Połącz\" pozwoli na połączenie się "
+"z siecią Tor bez żadnej, dodatkowej konfiguracji."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -625,7 +625,7 @@ msgid ""
 "configuration options."
 msgstr ""
 "Jeśli wiesz, że twoje połączenie jest cenzurowane lub używasz proxy, "
-"powinieneś wybrać tę opcję. Przeglądarka Tor przeprowadzi Cię przez proces "
+"powinieneś wybrać tę opcję. Przeglądarka Tor przeprowadzi cię przez proces "
 "konfiguracji."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
@@ -657,9 +657,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Kolejny ekran zapyta, czy twoje połączenie korzysta z serwera proxy. W "
 "większości przypadków nie jest to niezbędne. Zazwyczaj będziesz wiedzieć, "
-"czy musisz odpowiedzieć \"Tak\", ponieważ te same ustawienia będą używane w "
-"innych przeglądarkach w twoim systemie. Jeżeli to możliwe, poproś "
-"administratora swojej sieci o wskazówki. Jeżeli Twoje połączenie nie "
+"czy musisz odpowiedzieć \"Tak\", ponieważ takie same ustawienia będą używane"
+" w innych przeglądarkach w twoim systemie. Jeżeli to możliwe, poproś "
+"administratora swojej sieci o wskazówki. Jeżeli twoje połączenie nie "
 "korzysta z serwera proxy, kliknij \"Kontynuuj\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/More information about the tor-commits mailing list