[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 21 15:52:35 UTC 2020


commit c6b59e52960865727c7ddf15571e411c4ca11fbb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 21 15:52:33 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-properties
---
 pl/torlauncher.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/pl/torlauncher.properties b/pl/torlauncher.properties
index 753901916e..ce40f0d5b8 100644
--- a/pl/torlauncher.properties
+++ b/pl/torlauncher.properties
@@ -16,7 +16,7 @@ torlauncher.unable_to_start_tor=Nie można wystartować aplikacji Tor.\n\n%S
 torlauncher.tor_missing=Brakuje pliku wykonywalnego Tora.
 torlauncher.torrc_missing=Brakuje pliku torrc i nie mógł on być utworzony.
 torlauncher.datadir_missing=Katalog Tora nie istnieje i nie mógł być utworzony.
-torlauncher.onionauthdir_missing=The Tor onion authentication directory does not exist and could not be created.
+torlauncher.onionauthdir_missing=Katalog uwierzytelniania cebulowego Tor nie istnieje i nie można go utworzyć.
 torlauncher.password_hash_missing=Nie można uzyskać hasha hasła.
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=Nie można odzyskać ustawień Tora.\n\n%SMore information about the tor-commits mailing list