[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 21 09:49:51 UTC 2020


commit 89316e5f730cd370704534216093f13615c6a084
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 21 09:49:48 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 21 +++++++++++++++++----
 1 file changed, 17 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index b9ea15002a..efd085307d 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -974,7 +974,7 @@ msgstr "* Użyj MOAT aby pobrać mosty wewnątrz Przeglądarki Tor"
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### USING MOAT"
-msgstr ""
+msgstr "### UŻYWANIE MOAT"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -982,6 +982,8 @@ msgid ""
 "If you're starting Tor Browser for the first time, click 'Configure' to open"
 " the Tor Network Settings window."
 msgstr ""
+"Jeżeli uruchamiasz Przeglądarkę Tor po raz pierwszy, kliknij 'Konfiguruj' "
+"aby otworzyć okno Ustawień Sieć Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -989,12 +991,15 @@ msgid ""
 "Otherwise, click on 'Preferences' in the hamburger menu (main menu) and then"
 " on 'Tor' in the sidebar."
 msgstr ""
+"W przeciwnym wypadku kliknij 'Preferencje' w hamburger menu (menu główne) a "
+"następnie 'Tor' w panelu bocznym."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid ""
 "In the Tor Network Settings window, select 'Tor is censored in my country.'"
 msgstr ""
+"W oknie Ustawienia Sieci Tor, wybierz 'Tor jest cenzurowany w moim kraju'."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1002,16 +1007,18 @@ msgid ""
 "Then, select 'Request a bridge from torproject.org' and click 'Request a "
 "bridge...'"
 msgstr ""
+"Następnie wybierz 'Zażądaj mostu od torproject.org' i kliknij 'Zażądaj "
+"mostu...'"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "Complete the CAPTCHA and click 'Submit'."
-msgstr ""
+msgstr "Wypełnij CAPTCHA i kliknij 'Wyślij'."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### ENTERING BRIDGE ADDRESSES"
-msgstr ""
+msgstr "### WPROWADZENIE ADRESÓW MOSTU"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1037,6 +1044,10 @@ msgid ""
 "hamburger menu (main menu) and then on 'Tor' in the sidebar to access these "
 "options."
 msgstr ""
+"Jeżeli uruchamiasz Przeglądarkę Tor po raz pierwszy, kliknij 'Konfiguruj' "
+"aby otworzyć okno Ustawień Sieć Tor. W przeciwnym wypadku kliknij "
+"'Preferencje' w hamburger menu (menu główne) a następnie 'Tor' w panelu "
+"bocznym."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1044,6 +1055,8 @@ msgid ""
 "In 'Bridges' section, check the box 'Use a bridge', then, select 'Provide a "
 "bridge I know' and enter each bridge address on a separate line."
 msgstr ""
+"W sekcji 'Mosty', zaznacz pole 'Użyj mostu', następnie zaznacz 'Wybierz "
+"most, który znam' i wprowadź adres każdego mostu w osobnej linii."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -1099,7 +1112,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### THE URL BAR"
-msgstr ""
+msgstr "### PASEK URL"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/managing-identities/
 #: (content/managing-identities/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list