[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 21 09:20:03 UTC 2020


commit 7e002433b05e752cc3d23b518b74ce4e3cdd8354
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 21 09:20:00 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 34 +++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 31 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 01b93ada15..b9ea15002a 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -826,6 +826,10 @@ msgid ""
 "'Use a bridge', and from the drop-down menu 'Select a built-in bridge', "
 "choose whichever pluggable transport you'd like to use."
 msgstr ""
+"Jeżeli Przeglądarka Tor jest już uruchomiona, kliknij 'Preferencje' w "
+"hamburger menu a następnie 'Tor' w panelu bocznym. W sekcji 'Mosty', zaznacz"
+" pole 'Użyj mostu' a następnie z rozwijanej listy 'Wybierz wbudowany most' "
+"zaznacz dowolny, interesujący cię transport wtykowy, który chcesz użyć."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -833,11 +837,13 @@ msgid ""
 "Once you've selected the pluggable transport you'd like to use, click "
 "'Connect' to save your settings."
 msgstr ""
+"Po wybraniu wtykowego transportu, którego chcesz użyć, kliknij „Połącz”, aby"
+" zapisać ustawienia."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### WHICH TRANSPORT SHOULD I USE?"
-msgstr ""
+msgstr "### Z KTÓREGO TRANSPORTU POWINIENEM KORZYSTAĆ?"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -845,6 +851,8 @@ msgid ""
 "Each of the transports listed in Tor Launcher’s menu works in a different "
 "way, and their effectiveness depends on your individual circumstances."
 msgstr ""
+"Każdy z transportów wymienionych w menu Tor Launchera działa w inny sposób, "
+"a ich skuteczność zależy od indywidualnych okoliczności."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -852,6 +860,8 @@ msgid ""
 "If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you"
 " should try the different transports: obfs4, snowflake, and meek-azure."
 msgstr ""
+"Jeśli po raz pierwszy próbujesz obejść zablokowane połączenie, powinieneś "
+"spróbować różnych transportów: obfs4, snowflake oraz meek-azure."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -859,6 +869,8 @@ msgid ""
 "If you try all of these options, and none of them gets you online, you will "
 "need to enter bridge addresses manually."
 msgstr ""
+"Jeśli wypróbujesz wszystkie te opcje, a żadna z nich nie zapewni Ci dostępu "
+"do Internetu, będziesz musiał wprowadzić adresy mostu ręcznie."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -866,6 +878,8 @@ msgid ""
 "Read the [Bridges](/en-US/bridges/) section to learn what bridges are and "
 "how to obtain them."
 msgstr ""
+"Przeczytaj sekcje [Mosty](/pl/bridges/), aby dowiedzieć się czym są mosty i "
+"jak je uzyskać. "
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.title)
@@ -878,6 +892,8 @@ msgid ""
 "Most Pluggable Transports, such as obfs4, rely on the use of “bridge” "
 "relays."
 msgstr ""
+"Większość Transportów Wtykowych, takich jak obfs4, opiera się na "
+"wykorzystywaniu przekaźników \"mostkowych\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -885,6 +901,8 @@ msgid ""
 "Most [Pluggable Transports](/circumvention), such as obfs4, rely on the use "
 "of “bridge” relays."
 msgstr ""
+"Większość [Transportów Wtykowych](/circumvention), takich jak obfs4, opiera "
+"się na wykorzystywaniu przekaźników \"mostkowych\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -893,6 +911,9 @@ msgid ""
 "relays, however, they are not listed publicly, so an adversary cannot "
 "identify them easily."
 msgstr ""
+"Podobnie jak zwykłe przekaźniki Tor, mosty są prowadzone przez "
+"wolontariuszy; w przeciwieństwie do zwykłych przekaźników, nie są one jednak"
+" wymienione publicznie, więc przeciwnik nie może ich łatwo zidentyfikować."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -901,6 +922,9 @@ msgid ""
 " fact that you are using Tor, but may slow down the connection compared to "
 "using ordinary Tor relays."
 msgstr ""
+"Używanie mostów w połączeniu z transportami wtykowymi pomaga ukryć fakt, że "
+"korzysta się z Tora, ale może spowolnić połączenie w porównaniu do używania "
+"zwykłych przekaźników Tor."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -916,7 +940,7 @@ msgstr ""
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### GETTING BRIDGE ADDRESSES"
-msgstr ""
+msgstr "##### ZDOBYWANIE ADRESÓW MOSTU"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -924,6 +948,8 @@ msgid ""
 "Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
 "yourself. You have a few options:"
 msgstr ""
+"Ponieważ adresy mostów nie są publiczne, będziesz musiał poprosić o nie "
+"samodzielnie. Masz kilka opcji:"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
@@ -937,11 +963,13 @@ msgstr ""
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Email bridges at torproject.org from a Gmail, or Riseup email address"
 msgstr ""
+"* Wyślij email na adres bridges at torproject.org z adresu email Gmail lub "
+"Riseup"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "* Use MOAT to fetch bridges from within Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "* Użyj MOAT aby pobrać mosty wewnątrz Przeglądarki Tor"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/bridges/
 #: (content/bridges/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list