[tor-commits] [translation/tbmanual-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Mar 21 08:49:55 UTC 2020


commit a0bcec98bd3f18863c272beeb7862435c641c959
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Mar 21 08:49:52 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tbmanual-contentspot
---
 contents+pl.po | 25 +++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 23 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/contents+pl.po b/contents+pl.po
index 4c5ed965c7..01b93ada15 100644
--- a/contents+pl.po
+++ b/contents+pl.po
@@ -636,6 +636,13 @@ msgid ""
 " You will then be taken to the [Circumvention](/circumvention) screen to "
 "configure a pluggable transport."
 msgstr ""
+"Na pierwszym ekranie pojawi się pytanie, czy dostęp do sieci Tor jest "
+"zablokowany lub ocenzurowany w twoim połączeniu. Jeśli uważasz, że tak nie "
+"jest, wybierz \"Nie\". Jeśli wiesz, że twoje połączenie jest cenzurowane lub"
+" próbowałeś i nie udało ci się połączyć z siecią Tor oraz żadne inne "
+"rozwiązania nie zadziałały, wybierz \"Tak\". Następnie zostaniesz "
+"przeniesiony do ekranu [Omijanie](/pl/circumvention), aby skonfigurować "
+"transport wtykowy."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/running-tor-browser/
 #: (content/running-tor-browser/contents+en.lrtopic.body)
@@ -679,6 +686,8 @@ msgid ""
 "Direct access to the Tor network may sometimes be blocked by your Internet "
 "Service Provider or by a government."
 msgstr ""
+"Bezpośredni dostęp do sieci Tor może być czasem zablokowany przez Twojego "
+"dostawcę Internetu lub rząd."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -686,11 +695,13 @@ msgid ""
 "Tor Browser includes some circumvention tools for getting around these "
 "blocks. These tools are called “pluggable transports”."
 msgstr ""
+"Przeglądarka Tor zawiera narzędzia, które pozwalająca ominąć te blokady. "
+"Narzędzia te nazywane są \"wtykowymi transportami\"."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### TYPES OF PLUGGABLE TRANSPORT"
-msgstr ""
+msgstr "### RODZAJE TRANSPORTÓW WTYKOWYCH"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -698,6 +709,7 @@ msgid ""
 "Currently there are three pluggable transports available, but more are being"
 " developed."
 msgstr ""
+"Obecnie dostępne są trzy transporty wtykowe, ale opracowywane są kolejne."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -736,6 +748,9 @@ msgid ""
 "bridges by Internet scanning. obfs4 bridges are less likely to be blocked "
 "than its predecessor, obfs3 bridges."
 msgstr ""
+"obfs4 sprawia, że ruch Tora wygląda losowo oraz uniemożliwia cenzorom "
+"znalezienie mostów poprzez skanowanie Internetu. Mosty obfs4 są mniej "
+"podatne na zablokowanie niż ich poprzednicy, mosty obfs3."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -754,6 +769,9 @@ msgid ""
 "instead of using Tor. meek-azure makes it look like you are using a "
 "Microsoft web site."
 msgstr ""
+"Transporty meek sprawiają że wyglądasz jakbyś przeglądał popularną stronę "
+"internetową a nie korzystał z Tora. meek-azure sprawia, że wyglądasz, jakbyś"
+" korzystał ze strony internetowej Microsoftu."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -787,7 +805,7 @@ msgstr "</table>"
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
 msgid "### USING PLUGGABLE TRANSPORTS"
-msgstr ""
+msgstr "##### UŻYWANIE TRANSPORTÓW WTYKOWYCH"
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)
@@ -796,6 +814,9 @@ msgid ""
 "for the first time. In the window that appears, from the drop-down menu, "
 "select whichever pluggable transport you'd like to use."
 msgstr ""
+"Aby skorzystać z transportów wtykowych, kliknij 'Skonfiguruj' po pierwszym "
+"uruchomieniu Przeglądarki Tor. W oknie, które się pojawi wybierz z "
+"rozwijanej listy dowolny, interesujący cię transport wtykowy."
 
 #: https//tb-manual.torproject.org/circumvention/
 #: (content/circumvention/contents+en.lrtopic.body)More information about the tor-commits mailing list